Forskeres rolle i medierne er taget til

Mediernes brug af forskere er eskaleret, viser ny forskning, som blev fremlagt på Fagfestival ´08.

Mediernes brug af forskere er eskaleret, viser ny forskning, som blev fremlagt på Fagfestival ´08.

Forskere i afrikastudier, i arktis og subarktis, i vandressourcer. Forskeres kompetencer rækker vidt, og journalister fletter i stor stil forskere ind i deres journalistiske historier. I løbet af 40 år er der sket en syvdobling af journalisters brug af forskere. Når der tages højde for, at antallet af artikler også er steget, er der tale om en reel tredobling af brugen af forskere. Ifølge forskerne Erik Albæk og Claes de Vreese fra Syddansk Universitet er årsagen, at journalisterne benytter forskere på en anden måde i dag end tidligere. De fremlagde deres forskningsresultater på Fagfestival ´08, hvor de medvirkede i sessionen 'Forskning i journalistik overrasker'.

»I dag bruger forskere i højere grad end tidligere deres viden på et område til at udtale sig generelt om en begivenhed. Tidligere udtalte forskere sig næsten udelukkende om deres eget forskningsprojekt eller andres forskningsresultater. Derfor ender ekspertvurderinger tit i en gråzone i dag,« siger professor i journalistik på Syddansk Universitet Erik Albæk

En af årsagerne til, at forskerne oftere udtaler sig om generelle begivenheder end tidligere, er, at journalister langt oftere kontakter forskere end omvendt. I 90 procent af tilfældene kontakter journalister forskere.

»Vi er ikke gode nok til at kontakte journalister. Men samtidig er der nogle historier, som ikke er interessante for den brede offentlighed,« siger Erik Albæk.

Læs også artiklerne: Politikere tillægger medierne stor magt og Journalister er midter-lejesvende.

0 Kommentarer