Forskere vil afsløre nyhedernes oprindelse

Forskere vil undersøge, hvordan nyhedsstrømmen har ændret sig fra 1999 til 2008 - og hvem der først er ude med de originale historier.

Forskere vil undersøge, hvordan nyhedsstrømmen har ændret sig fra 1999 til 2008 – og hvem der først er ude med de originale historier.

To forskere vil undersøge, hvor mange produkter de enkelte medier bidrager med i den samlede nyhedsproduktion. Målet er at sammenligne ny data med tilsvarende materiale fra 1999. Samtidig vil forskergruppen inddrage nye medier og platforme i undersøgelsen, som ikke indgik i den journalistiske fødekæde for 10 år siden. Især vil projektørerne blive rettet mod, hvor historien opstod og dens vandring mellem kilder, dagspresse, web-medier, radio, tv og publikum.

»Mediernes magt og magten over medierne er centrale temaer i den offentlige debat. Både den norske og den svenske magtudredning anbefalede en kvalificering af debatten ved at tilvejebringe et datagrundlag til case studier af news flow,« forklarer ph.d. Ida Schultz og dr.phil. Anker Brink Lund. De to forskere fra henholdsvis Copenhagen Business School og Center for Journalistisk Forskning, RUC, skal gennemføre undersøgelsen i uge 46. Anker Brink Lund gennemførte ligeledes medieundersøgelsen i uge 46 i 1999.

Projektet laves i samarbejde med Danske Dagblades Forening, Dansk Fagpresse/Specialmedierne og en bred vifte af andre medievirksomheder.

0 Kommentarer