search

Forsker straffes for at kopiere artikel han selv medvirker i

Vincent F. Hendricks blev interviewet af Børsen som kilde til en artikel - som han derefter selv offentliggjorde på sin egen hjemmeside. Nu kræver de to journalister 12.000 kroner for krænkelse af ophavsretten. »Jeg er ikke sikker på, at jeg vil samarbejde med dem igen,« siger Hendricks

Er det fair, at filosofiprofessor Vincent F. Hendricks skal betale 12.000 kroner til to Børsen-journalister, fordi han selv har publiceret en artikel, hvor han over for Børsen deler ud af sin viden?

Den debat har kørt i flere medier i de seneste dage. Først i seneste udgave af Weekendavisen, hvor Hendricks' eksempel blev præsenteret af to kolleger fra Københavns Universitet. Prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund og institutleder på det humanistiske fakultet Maja Horst kritiserer, at Hendricks skal betale for at bringe Børsens artikel, hvor han selv er kilde, på sin egen hjemmeside.

”(..) hvad med videreformidling af forskningsbaseret viden, der netop er betalt af skatteborgerne for at kunne være til glæde og gavn for hele samfundet. Ville det ikke være rimeligt, at man fandt en løsning, så den slags ikke-kommerciel formidling af viden kunne foregå uden ekstra betaling?” skriver de blandt andet.

Også Claus Emmeche, lektor ved Center for Naturfilosofi, kritiserer journalisterne fra Børsens krav i en blog på Videnskab.dk.

Hovedpersonen selv erkender blankt, at han har brudt ophavsretten.

»Efter journalisternes henvendelse fjernede jeg også artiklen fra min side. Men jeg fik en mail tilbage om, at jeg stadig skylder dem 12.000 kroner, men at de ikke håber, at det ødelægger vores samarbejde. Og det er jeg så ikke sikker på, at jeg kan honorere,« siger Vincent F. Hendricks til Journalisten.

Baggrunden for artiklen i Børsen var, at Vincent F. Hendricks sammen med Jan Lundorff Rasmussen havde skrevet en bog, der hedder ”Nedtur: Finanskrisen forstået filosofisk”.

»Både journalisterne og vi bruger meget tid på artiklen. Der bliver også taget billeder af os. Det er alt sammen fint, og de publicerer det. Jeg tager en kopi af det og lægger så en PDF-fil på min hjemmeside. Den ligger der et år, inden jeg så bliver kontaktet af journalisterne,« siger han.

Vincent F. Hendricks mener, at situationen er skævvredet, når han skal betale 12.000 kroner for at bryde ophavsretten.

»Bøden er lidt voldsom, synes jeg. Jeg er som forsker forpligtet til at formidle det, jeg ved, og det gør jeg gerne. Jeg hjælper altid. Der er en konsensus om, at pressen og det videnskabelige miljø hjælper hinanden. Det interessante i denne sag er det principielle: Hvordan skal vi løfte den fælles forpligtelse til oplysning og dannelse? Det gør vi i i hvert fald ikke ved at give dem, der ved noget, bøder for at dele det,« siger Vincent F. Hendricks.

 

Børsen vil ikke gradbøje reglerne

Jørgen Andresen, nyhedschef på Børsen, mener ikke, at der er noget at rafle om.

»Vi går på Børsen ind for ophavsretten. Når den bliver brudt, er vi i vores gode ret til at kræve, at tingene kommer i orden,« siger han til Journalisten.

Jørgen Andresen siger, at man ikke fra ledelsens side jager dem, der bryder ophavsretten.

»Men vi støtter vores journalister, når de mener, at deres ophavsret er blevet brudt. Man kan så diskutere, om prisen er den rigtige,« siger han.

Nyhedschefen mener ikke, at Børsen kan begynde at skelne mellem, hvilke kilder der må bryde ophavsretten, og hvem der ikke må.

»Jeg kan ikke se problemet i denne sag. Vi bliver nødt til at have de samme sæt regler for ophavsret. Hvis nu forskeren havde spurgt, om det var i orden, at han lagde det op på sin hjemmeside, kunne han have indgået en aftale med journalisterne. Men han kan ikke bare lægge det op uden at spørge – det er jo ikke hans produkt,« siger Jørgen Andresen.
 

Kommentarer
18
Peter Andreas
27.08.13 16:13
Der er kun ét logisk udkomme
Der er kun ét logisk udkomme af denne historie: For fremtiden må kilder kræve betaling for at medvirke i Børsens historier.
Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
27.08.13 17:24
Nej, den logiske konsekvens
Nej, den logiske konsekvens er den, som også gælder på andre medier: Spørg, om det er ok, at I lægger historien op. Som regel vil svaret være, at selvfølgelig er det ok. Med mindre den indgår i en sammenhæng, som journalisterne ikke kan godtage. Langt de fleste journalister vil sige ja uden at tøve. Men gør det uden journalisternes vidende, og så er der risiko for kontant afregning. Blandt andet fordi at det kan opfattes, som om journalisten har været en del af en markedsføringskampagne for en bestemt holdning.
Det er egentlig ikke særlig kompliceret. Og den, der sidder model til et portræt, har heller ikke ophavsretten til portrættet.
Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
27.08.13 20:09
Kære Susanne, normalt har du
Kære Susanne, normalt har du meget velovervejede og afbalancerede indlæg, men det her er altså så ensidigt, at man kommer til at overveje, om du er biased af, at der er tale om to journalister fra din egen arbejdsplads.

Ingen har antydet, at det ikke er en god ide at spørge om lov først, og ingen har betvivlet, at journalisterne har retten på deres side. Herefter er det naturligvis altid en vurdering af, om man i den givne sammenhæng føler sig krænket eller at have bidraget til en markedsføring i en grad, der gør, at man vil hævde sin ophavsret.

Det har to journalister gjort i dette tilfælde. Det kan måske vise sig at få konsekvenser for deres (og måske også for resten af Børsens?) forhold til udvalgte kilder, og lige præcis den side af sagen kunne det egentlig være interessant at høre din holdning til som nyhedschef på Børsen. Men derudover kommer det til at lyde som om, at du mener, at verden vitterligt er sort/hvid i de her tilfælde. Der er ærgerligt, og som sagt undrer det mig også, når du netop som regel er rigtig god til at se og påpege nuancerne.

Mvh Troels
Fremhævet af Journalisten
Majbritt Lund
27.08.13 20:52
Hans viderformidlingspligt
Hans viderformidlingspligt har ikke noget med ophavsretten at gøre. Han må formidle hvad han vil. Bare han betaler dem der skriver eller skriver det selv. Alle kilder bruger lang tid på medier. Ophavsret gælder alligevel
Fremhævet af Journalisten
Peter Andreas
27.08.13 22:58
Hvis jeg var Sayers, Lund
Hvis jeg var Sayers, Lund eller andre af samme beskaffenhed, så ville jeg sætte gang i den helt store damage control kampagne lige nu. For denne sag vil formodentlig vise sig at være den tærskelhændelse der resulterer i, at det endelig går op for ekspertkilder, at det ikke er deres opgave at fungere som gratis råvarelager for medievirksomhedernes kommercielle interesser. Enhver forsker kan opfylde sin formidlingsforpligtelse uden om pressen nu om dage.
Fremhævet af Journalisten
Per Meinertsen
28.08.13 06:29
Det er sgu for små sko, nogen
Det er sgu for små sko, nogen her bevæger sig i!
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
28.08.13 07:52
Det er for slapt af Børsens
Det er for slapt af Børsens ledelse bare at lade journalisterne kræve ind uden blusel. Iflg. DJ's hjemmeside har Børsen en videreudnyttelsesaftale, som man ganske vist ikke kan tilgå i skrivende stund, men bare det at der overhovedet eksisterer en sådan, betyder vel at det er Børsen som selskab og ikke journalisterne som enkeltpersoner der bestemmer prisen, herunder om den skal være 0 kr. (I øvrigt kunne Børsens nyhedschef med fordel sættes sig ind i forskellen mellem ophavsret og videreudnyttelsesret). DJ, og journalister generelt, bør være opmærksomme på at der ikke er nogen større folkelig forståelse for krav som det her beskrevne, herunder heller ikke nødvendigvis nogen større forståelse i de politiske lag. Det har før været meget, meget tæt på en lovændring der ville flyttet ophavsretten til tekst og fotos produceret i ansættelsesforhold over til arbejdsgiveren - så tæt på at DJ decideret måtte hyre lobbyister til at få det forhindret. Det er ikke sikkert det lykkes at forhindre det næste gang, Greed is good, men kan godt somme tider give bagslag.
Fremhævet af Journalisten
Lone Amtrup
28.08.13 09:04
Det er i princippet en
Det er i princippet en almindelig ophavsretssag, hvor en person bruger en artikel på en hjemmeside uden at få lov. Vi har i DJ masser af sager, hvor artikler bruges og lægges på nettet uden tilladelse. Det er ophavsretskrænkelser som vi skal hjælpe vores medlemmer med at løse”

Denne sag er speciel fordi, det er hovedkilden til en historie, der bryder ophavsretten. Her er det oplagt, at Børsen kunne lave en stille og rolig aftale med forskeren om, at historien kunne bruges på den ene eller den anden måde på hans website, der ikke er kommercielt. Optimalt kunne der blot linkes til og citeres fra artiklen.

Det er vigtigt for ophavsrettens omdømme, at vi laver pragmatiske løsninger. Derfor er det også en anbefaling til både medlemmer og forskere om allerede inden interviews, at indgå aftaler om, hvad og hvordan kilden kan bruge materialet. Det er i mediernes og journalisters største interesse, at der er respekt for ophavsretten, men selvfølgelig også, at kilder ønsker at indgå samarbejder med journalister og deres medier.

Vi arbejder hele tiden på, at ophavsretten skal tilpasse sig den medievirkelighed, vi lever i. Vi indgår tidssvarende aftaler og arbejder på at udbrede kendskabet til, hvorfor ophavsret er vigtig, hvorfor etik og troværdighed hænger sammen med ophavsret.

Og så lige en bemærkning til videreudnyttelses-debatten. Den videreudnyttelsesaftale, som Børsen har med DJ handler om, hvordan arbejdsgiver og medarbejdere deler indtægten ved en lovlig udnyttelse af en artikel, fx salg af en artikel. Videreudnyttelse kræver derfor, at arbejdsgiver og en tredjepart bliver enige om brug af artiklen. I samme aftale er det en aftale om, at journalister kan påtale brug, som ikke på forhånd er aftalt.

Men når det er sagt, så vil jeg vende tilbage til og opfordre forskere og journalister til fremover, at indgå aftale om, hvordan en artikel må bruges af forskeren eller andre kilder. DJ har også et tæt samarbejde med Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, hvor problematikken kan blive diskuteret.

Til orientering linker jeg til DJ´s ophavsretsstrategi, som blev vedtaget på Delegeretmødet i år

Lone Amtrup
Juridisk konsulent og ansvarlig for DJ´s ophavsretlige indsats
Fremhævet af Journalisten
Lone Amtrup
28.08.13 09:06
Og DJ’s ophavsretsstrategi

Og DJ’s ophavsretsstrategi

1. DJ skal sikre kendskab til ophavsret over for medlemmer
Medlemmerne skal have et større kendskab til den eksisterende ophavsretslovgivning. Målet er at øge forståelsen for, at ophavsrettens økonomiske og ideelle sider hænger uløseligt sammen og at ophavsretten ikke virker indskrænkende i forhold til hverken informations- eller ytringsfriheden. Der skal være mere kommunikation til DJ’s tillidsvalgte og øvrige medlemmer om de enkelte elementer.

2. DJ skal markere ophavsrettens betydning i samfundet
DJ skal arbejde for at udbrede kendskabet til og skabe støtte blandt borgerne for, at ophavsretten medvirker til en mangfoldig og vedvarende produktion af stof til gavn for et kulturelt og mangfoldigt samfund. Det skal ske ved at øge forståelsen for, at kombinationen af de ideelle og økonomiske rettigheder er essentiel for produktion af nyt stof til aktualitet, information, kultur og underholdning. Forudsætningen for en gensidig forståelse mellem rettighedshavere og brugere er, at DJ arbejder aktivt for at sikre let adgang til stof igennem stadig hurtigere kanaler, herunder at ophavsretten også er et grundvilkår for en fortsat udvikling af indhold i online medierne.

3. DJ skal markere, at ophavsretten er vigtig for etik og troværdighed i medierne
Ophavsret er en forudsætning for troværdige medier og indhold af god kvalitet og høj etisk standard. Ophavsret er desuden med til at sikre et mangfoldigt udbud af stof og dermed af medier. DJ skal arbejde aktivt for at udbrede disse synspunkter i dialogen mellem brugere og rettighedshavere.

4. DJ skal vise, at ophavsretten er fleksibel og at det er let at være lovlig
Med respekt for informationsfriheden og hensynet til bestemmelser om ophavsret, skal der skabes størst mulig adgang til information – også på internettet og i de sociale medier. DJ skal derfor medvirke til at vise, at ophavsretten netop ikke stiller sig hindrende i vejen for udbredelsen af information, hvor en aftale er bragt forskriftsmæssigt i orden, Det vil gøre det muligt at anvende medlemmernes ophavsretligt beskyttede stof på lovlig vis.

Dette skal ske ved at DJ fortsætter arbejdet med at udbrede kendskabet til og forståelsen for videreudnyttelsesaftaler, som enten er indgået direkte med de enkelte medier eller igennem aftalelicenser via kollektive forvaltningsselskaber såsom foreningerne under Copydan. Målet er at opnå forståelse for, at det er let for den enkelte borger, virksomhed og institution at benytte medlemmernes materialer på lovlig vis.

5. DJ skal samarbejde om ophavsret
DJ skal sikre anerkendelse blandt medlemmer, politikere og brugere af, at ophavsret skal respekteres og at der skal ske betaling ved brug af beskyttet materiale. Det skal underbygges gennem påvirkningsarbejde i tæt samarbejde med andre rettighedsorganisationer såsom RettighedsAlliancen, Ophavsret Danmark og Forfatternes Task Force.

6. DJ skal medvirke til at udvikle nye typer af aftaler
DJ skal gå forrest og indgå aftaler med arbejdsgivere, internetudbydere, distributører, teleselskaber, sociale medier og andre, der ønsker at stille ophavsretligt beskyttet stof til rådighed for deres kunder eller brugere med henblik på at skabe nye typer af aftaler og forretningsmodeller i mediebranchen.

Dette skal tydeliggøre, at der skal være en balance mellem betaling til rettighedshaverne på DJ’s område og til udgiverne og producenterne. DJ skal desuden arbejde for at distributører af ophavsretligt beskyttet materiale skal medvirke til at mindske ulovlig fildeling på nettet.

7. DJ skal sikre direkte værdi af ophavsret til rettighedshaverne
Ophavsretsvederlagene skal i videst muligt omfang udbetales direkte til de enkelte rettighedshavere og afspejle de faktiske brug. Det skal ske ved at forbedre de nuværende registreringssystemer.

8. DJ skal arbejde for ophavsret til kommunikationsfolk
Medlemmer på kommunikationsområdet og andre områder uden rettighedsaftaler skal sikres bedre adgang til vederlag for videreudnyttelse og det skal tydeliggøres, at alle der producerer indhold til medier kan sikres et ophavsretligt vederlag. Dette skal ske ved, at der indarbejdes rettighedsbestemmelser i aftaler for alle medlemmer på kommunikationsområdet.

Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
28.08.13 09:25
Uanset ordlyd af
Uanset ordlyd af videreudnyttelsesaftalen er det for slapt af Børsen ikke at ville tage selvstændig stilling. En ledelse er vel sat her på korden for at udøve ledelsesbeføjelser? Børsen kunne jo gøre det ved som medinteressent at gå ind i sagen på kildens side, så ville det krav hurtigt dø.
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
28.08.13 09:26
*jorden
*jorden
Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
28.08.13 11:20
Ophavsretten er den enkelte
Ophavsretten er den enkelte journalists. Også på Børsen. Videreudnyttelsesretten er noget andet, som det også fremgår ovenfor. Den har Børsen noget at skulle have sagt i.
Synes jeg personligt, at forsker og journalist skulle have lavet en stilfærdig aftale? Jøp. Jeg ville selv have anbefalet, at forskeren lavede et kort resumé og linkede til artiklen fra sin hjemmeside. Det er den almindelige måde at klare den sag på. Men det er altså forskerens ansvar først og fremmest at overholde ophavsret. Jeg har også kendt fotografer, der har forlangt deres portrætfotos fjernet fra sider (og krævet betaling for dem), for selv om man har været model og dermed bidraget, er ophavsretten stadig fotografens.
Sagen bliver fremover yderligere kompliceret af, at flere og flere medier lægger indhold bag betalingsmur. Hvis alt for meget kommer til at ligge foran uden aftale, er det faktisk ikke til mediets fordel.
Endelig er der altså det aspekt, at hvis vi accepterer, at kilder uden videre og uden at spørge først lægger historier ud, så bliver vi nødt til at acceptere det ret bredt, som jeg ser det. Så bliver det også sværere for mig at sige nej, hvis en ejendomsmægler fx sætter en artikel, hvor han selv har været kilde, på sin hjemmeside, hvor den pludselig kommer til at fungere som reklame for ham - og det var helt sikkert ikke hensigten.
Jeg synes bestemt ikke, at sagen er sort/hvid, men perspektiverne er altså større end bare 'stakkels forsker, der skal betale for at have stillet sin viden til rådighed'.
Venligst
Susanne Sayers - som muligvis er farvet af sin arbejdsplads i denne sag, men egentlig ikke tror det.
Fremhævet af Journalisten
Lars Michael Sørensen
28.08.13 11:33
Børsen er i sin gode ret til
Børsen er i sin gode ret til at gøre, som de har gjort, men de har ikke pligt til at gøre det.

Nogen burde nok lige ha' trukket vejret og overvejet om det nu også var nødvendigt at gå så hårdt til værks.

Jeg gætter på, at journalisterne nok frafalder betalingskravet, så snart gemytterne har lagt sig.
Fremhævet af Journalisten
Birgitte Svennevig
28.08.13 11:58
Børsens ledelse siger i
Børsens ledelse siger i artiklen: "...vi støtter vores journalister, når de mener, at deres ophavsret er blevet brudt".

Hvis alt det her handler om, at der er nogle journalister, der mener, at deres ophavsret er blevet brudt på en måde, der skal udløse 12.000 kr. vil jeg gerne høre deres syn på denne sag. Har de ikke ønsket at udtale sig, eller hvorfor hører vi ikke fra dem? Hvad er det helt præcist, der har gjort, at de mener, at det her skal koste 12.000 kr.?
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
28.08.13 12:07
Kære Birgitte

Kære Birgitte

Artiklen med kommentarer fra en af journalisterne er på trapperne :-)
Fremhævet af Journalisten
Torben Sangild
30.08.13 08:52
Susanne: Det handler om
Susanne: Det handler om proportioner. Hvis journalisterne virkelig synes, at det er et problem, at artiklen ligger på hans hjemmeside, kunne de bede ham fjerne den. Han har ikke tjent en krone på den, og Børsen har ikke mistet en krone på den. Det må nødvendigvis gøre en stor forskel, om der er en kommerciel udnyttelse på spil, såsom i dit eksempel med ejendomsmægleren. Hvorfor skulle journalister ikke kunne skelne?

Ligesom Børsen er i deres gode ret til at kræve urimelige summer af en forsker, lige så stor ret har forskere til fremover at forlange et honorar af Børsen for deres medvirken som eksperter i diverse sager. Hvilket er forståeligt, hvis de gør.

Det tjener bare ikke til at skabe et godt forhold mellem forskere og journalister.
Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
30.08.13 09:19
Kunne vi nu ikke godt få
Kunne vi nu ikke godt få fakta på plads? Børsen beder ikke om en krone af forskeren. Vi har intet med journalisternes ophavsret at gøre - den er deres egen. Derfor er det også en sag mellem dem og forskeren.

Det var den ene sag.

Den anden er, at man i den grad godt kan diskutere, om det er et led i kommerciel udnyttelse eller ej. Artiklen er lagt på en side, der alene har til formål at promovere forskeren som forfatter, foredragsholder m.v. Fra siden sælges hans bøger blandt andet, og jeg har fra en anden tråd her journalisten.dk netop fået oplyst, at hans foredrag om den bemeldte bog koster 25.000 kroner plus transport.

Artiklen har altså ligget på en side, der har til formål at promovere forskeren. Den har ikke ligget på hans instituts hjemmeside, men på hans egen, hvor der i hvert fald foregår en vis kommerciel aktivitet.

Så: Børsen kræver ikke urimelige summer af en forsker, vi kræver absolut ingenting. Og alle andre forskere kan godt finde ud af, at man ikke bare kopierer hele artikler ind på hjemmesider. Man laver en kort opsummering og et link. Det er fint. Sjovt nok er det også det, som Vincent Hendricks gør med alle andre medier ...

Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
30.08.13 09:29
Og lad mig så lige gentage,
Og lad mig så lige gentage, hvad Journalistforbundet siger om taksterne for krænkelse af ophavsret, som efterhånden ligger forholdsvis fast:

»Vurdering af kravenes størrelse
Når DJ får en ophavsretssag til behandling, vil medlemmet som regel allerede selv have rejst krav over for den pågældende overtræder. Og forhåbentlig allerede have modtaget rådgivning om kravets størrelse m.m. fra en af DJ's jurister.
Gennem tiden er der udviklet nogle tommelfingerregler, der bruges som udgangspunkt for fastsættelse af kravets størrelse. Efter at kravet er regnet ud på denne måde, er der en række andre forhold, der skal tages højde for. Tommelfingerreglerne siger, at overtræderen skal betale det dobbelte af, hvad en freelancejournalist (eller fotograf, tegner, tekster osv.) skulle have haft for en tilsvarende artikel (foto, tegning m.m.). Hvis ophavsmandens navn ikke er korrekt angivet, eller der er foretaget krænkende ændringer, eller stoffet er brugt i krænkende sammenhæng, ganges der som minimum op, så der bliver tale om det tredobbelte af den normale pris (vurderet ud fra diverse vejledende priser og vilkår).

Overtrædelser med profitformål eller andet egentligt kommercielt formål
Er overtræderen et kommercielt foretagende, og er krænkelsen sket med kommercielt formål, vil der normalt ikke være behov for at justere kravet i nedadgående retning. 1
Der kan imidlertid være grund til at justere i opadgående retning – især fordi kommerciel anvendelse normalt vil være en grov krænkelse af den journalistiske integritet.«
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen