search

Forsker: Public-service truer ikke regionaljournalistik

Det passer ikke, når Danske Medier anklager de regionale public-servicemedier for at kvæle den kommercielle journalistik, mener lektor Filip Wallberg. »En definitionssag,« siger Ebbe Dal, adm. dir. i Danske Medier

I slutningen af februar kom Danske Medier med et oplæg til medieforhandlingerne 2014, hvor de advarer mod, at public-service-medierne fylder for meget i det danske medielandskab.

I udspillet peger Danske Medier blandt andet på, at ”DR og de regionale TV 2-stationer nu er styrket så meget, at det har betydet en svækkelse af de private medier”.

Det passer bare ikke, mener Filip Wallberg, der er lektor på Center for Journalistik på SDU.

»Jeg savner dokumentation for den udmelding, for det er en fin holdning at have, men det er ikke fakta. De regionale public-service-medier er ingen nævneværdig trussel. Overhovedet ikke,« siger Filip Wallberg til Journalisten.

Han understreger, at han langt hen af vejen er enig med Danske Medier i, at man skal diskutere public-servicemediernes rolle i fremtiden, men han mener alligevel, at Danske Medier dæmoniserer regionale public-servicemedier.

Han har nemlig foretaget en kortlægning af, hvor mange historier de enkelte regionale public-servicemedier typisk udgiver.

»Resultatet er, at de her regionale medier udgiver rundt regnet 14 egenproducerede historier per dag. Det er ufatteligt få historier sammenlignet med kommercielle medier,« siger Filip Wallberg.

Men han skyder forbi målet med sin optælling, mener Ebbe Dal, adm. direktør i brancheforeningen Danske Medier.

»Det er klart, at det er en definitionssag, om man synes, at det er meget eller lidt. Det kan man have flere meninger om. Men vi er i øjeblikket i den situation, at vi fortrinsvis må basere vores vurdering på de udsagn, vi får fra vores medlemmer i forskellige dele af landet, og desuden på, at vi kender fødekædeanalysen fra tidligere,« siger Ebbe Dal.

Lån og ran

Han peger desuden på at Kulturministeriet netop nu arbejder på en omfattende kortlægning af den redaktionelle fødekæde med ajourførte tal, og at de allerede har lavet en kvalitativ udredning med ældre tal af DR’s og andre medier anvendelse af nyheder på internettet. Han mener, at det er nødvendigt at afvente den endelige undersøgelse, før end man kan gå tættere på det konkrete omfang af ”lån og ran” i mediebranchen – herunder public-servicemedierne.

Ebbe Dal understreger samtidig, at Danske Mediers oplæg i høj grad er tænkt som et fremtidsorienteret udspil.

»I de fleste dagbladshuse er der den opfattelse, at man ikke kan arbejde på web uden at tage penge for stoffet. Og i det øjeblik man skal have penge for stoffet, så stiger risikoen for, at public-service kravler ind bag betalingsmurene og stiller det til skue for alverden hos dem selv,« siger Ebbe Dal.

Men det, mener Filip Wallberg, er et grundvilkår.

»Yes, journalister citerer. Det har vi alle dage gjort, og det er en fundamental del af journalistikken, og jeg er enig i, at man skal citere med link, men at det skal gælde både private medier og public service,« siger Filip Wallberg.

Wallberg mener derfor, at det ville være mere frugtbart at diskutere spillereglerne for, hvordan man citerer hinandens historier.

Han foreslår eksempelvis, at medierne går over til den model, som blandt andet Journalisten og Information bruger, frem for at lave egentlige citathistorier.

»Hvorfor får man ikke indbygget, at man laver en rubrik og en underrubrik og et link, så man honorerer den originale journalistik,« spørger han og understreger, at det i så fald skulle ske hos både offentlige og private medier.

Filip Wallbergs foreslår desuden, at gøre det indhold, som public-servicemedierne producerer, tilgængeligt for de kommercielle aktører.

»Vi er meget gammeldags i måden vi går til det her på, for public-service-indholdet er jo betalt. Så hvorfor kan DR ikke udgive indhold som creative commons, sådan at andre kan bruge tekst og billeder? Hvorfor kan Ekstra Bladet ikke få lov at indlejre X Factor på deres side?« spørger Filip Wallberg.

Men sådanne aftaler er ikke gennemgribende nok for Danske Medier.

»Det vi ønsker er, at der skal ske en tilbagerulning i aktiviteterne på web for de statsejede mediers vedkommende. Vi vil ikke bare lave hyggelige aftaler,« siger Ebbe Dal.

Slagside

Filip Wallberg kritiserer også, at Danske Medier langer ud efter public-servicemedierne fordi forholdet mellem statens medier og de private aktører har fået slagside. Danske Medier konkluderer nemlig, at et styrket DR og styrkede TV 2/Regioner svækker mangfoldigheden i mediebilledet.

»Det er jeg ikke enig i. Danske Mediers argumentation er, at i den ideelle verden var alle medier frie, kommercielle og økonomisk uafhængige. Det er en rigtigt fin tanke, men her i Danmark fungerer det bare ikke, for her er stort set alle medier – måske med undtagelse af TV 2 – i lommen på staten og får penge derfra. Det er bare på forskellige måder. Så der er på den måde ikke nogen medier, der er 100 % uafhængige af staten,« siger Filip Wallberg.

Men den køber man ikke i Danske Medier.

»Det er jo meget langt fra at være rigtigt, når han siger, at alle medier er statsstøttede. Hvis man ser rigtigt på det, så er der i dag en gruppe medier, der har nogle ordninger, og det er hovedsageligt dagbladene. Men ser man på størrelsesforholdene dementerer det, at de private medier er i lommen på staten,« siger Ebbe Dal.

Han peger på, at dagbladenes samlede omsætning er i størrelsesordenen 9-10 milliarder kroner, mens den samlede statsstøtte til dagbladene er omkring 350 millioner.

»Selvom de 350 millioner er en vigtig del af dagligdagen, så er det alligevel en brøkdel af den økonomi, som er i dagbladene, og det tror jeg er vigtigt at gøre sig klart. Desuden er der mange andre medier end dagbladene, så det der med, at alle medier er i lommen på staten, har ikke noget med virkeligheden at gøre,« siger Ebbe Dal.

Kommentarer
13
Niels Riis Ebbesen
09.04.13 16:03
Det er godt nok meget
Det er godt nok meget underligt, at alle de medier som skal overleve på kommercielle vilkår, bliver ved med at acceptere den unfair konkurrence, som de to store statsejede medier påfører dem.

Det er jo fuldstændigt sindsygt, at aviserne som skal sælge deres produkter på helt alm. markedsvilkår, skal konkurrere mod to mediemastodonter, som er sikret i hoved og bagdel, via en kæmpe stor tvangsudskrevet medielicens.

Men det er jo nok mediestøtten, som er det hold-kæft-bolsje, der har fået de trykte medier til at klappe kaje.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Fremhævet af Journalisten
Villads Poulsen
09.04.13 22:45
Enig. Luk DR og TV2's
Enig. Luk DR og TV2's regioner. Fjern mediestøtten til dagbladene. Lad falde, hvad ikke kan stå. Statsstøtte er og bliver et tegn på svaghed.
Fremhævet af Journalisten
Anders Hede
10.04.13 10:07
Det er fordi vi i DK har en
Det er fordi vi i DK har en forkvaklet forståelse for public service. I DK er det så meget et elastikbegreb at alt kan dækkes af begrebet. Der kan sendes xfactor og så er det også public service, etc.

Vi burde have et langt mindre DR, som kun sendte det, der ellers ikke ville komme på tv, i stedet for at DR er blevet en mastodont der nærmest har lige så mange ansatte som alle aviser til sammen
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
10.04.13 12:58
@ Anders Hede

@ Anders Hede

Jeg er meget enig, der f.eks. slet ikke nogen grund til, at DR og TV2 er på Internettet med mere end en programoversigt, der er nemlig ikke behov for public service på nettet, der findes op mod en million dansksprogede hjemmesider om et hvert tænkeligt emne, så det danske sprog, egenart og kultur er på ingen måde truet på nettet.

Og hvis DR og TV2 absolut insisterer på, at konkurrere med de kommercielle medier på Internettet, så skulle det være sådan, at det er et frivilligt tilvalg, om man vil købe adgang til www.dr.dk og www.tv2.dk, på den måde vil folk jo frit kunne vælge, hvor de vil købe deres digitale nyheder.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Fremhævet af Journalisten
Filip Wallberg
10.04.13 20:23
1. Lad os holde TV 2 ude af
1. Lad os holde TV 2 ude af denne debat. TV 2 er ejet af den danske stat, men TV 2 modtager ikke midler via licensen. Det gør TV2-regionerne, men de er selvstændige virksomheder, der samarbejder med TV 2. Så tv2.dk er et kommercielt medie, der skal tjene penge.

2. Jeg mener, at DR og TV2-regionerne skal pålægges begrænsninger, så de ikke - en dag - skader mulighederne for de kommercielle aktører. Min vurdering er blot, at de i dag ikke skader de kommercielle aktører, da produktionen af nyheder hos distrikterne og regioner er begrænset.

3. Der findes måske "op mod en million dansksprogede hjemmesider om et hvert tænkeligt emne", man kvaliteten svinger betragteligt. Derfor har vi også brug for PS-medier på internettet. Ligesom vi har brug for PS-medier på radio og tv. Ikke alt indhold kan produceres kommercielt.

4. PS-medier er til for danskerne. Derfor skal PS-medier ikke kun producere det, som ingen andre vil eller kan. Samtidig må PS-medier ikke blive en kopi af kommercielle medier. Det er balancegang mellem de to poler, mener jeg. Og den balancegang er alt andet end nem.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
11.04.13 12:12
Hej Filip Wallberg, du
Hej Filip Wallberg, du manipulerer jo debatten, og hvis det er standarden for den undersøgelse, som du netop har publiceret, så må jeg blot konstatere, at jeg kunne få den tanke, at du blot leverer noget bestilt arbejde.

TV2 skal da ikke holdes ude af denne debat, der opkræves betaling for kanalen, og da den er en most carry kanal, så optræder den i alle TV-pakker og på alle fælleantenneanlæg, så det er ikke en kanal, som forbrugerne frit kan fravælge. Og seerne kan vel ikke få adgang til TV2's regionale kanaler, hvis de ikke tager TV2 med i købet.

Selvfølgelig udgør TV2-regioner en konkurrence for alle de medier, som lever af at producere og sælge lokale nyheder. Langt de fleste mennesker er meget interesseret i det som foregår i deres lokalområde, og derfor er det naturligvis meget vigtigt, at de lokale- og regionale aviser ikke skal konkurrere med nogle statsejede TV-kanaler, som 100% er finansieret over en tvangsopkrævet licens.

Du anfægter, at danskerne er meget godt dækket ind på www, med et udbud på op mod en million dansksprogede hjemmesider, men jeg synes ikke at din argumentation holder. Du har naturligvis ret i, at kvaliteten er svingende, men hvis vi er meget kritiske og beslutter, at det kun er 5 eller 10% af de dansksprogede hjemmesider, som kan betegnes som gode, så vil der trods alt være mellem 50.000 og 100.000 gode danske hjemmesider, og det er stadig meget mere end de fleste kan nå igennem, i løbet af flere års intensiv surfing.

Ideen om public service blev skabt i starten af 50'erne da DR blev grundlagt, dengang var der ikke nogle af de privat ejede danske medier, som havde de økonomiske ressourcer, som det kostede at grundlægge og opbygge et TV-medie. Og derfor stod valget mellem et statsejet selskab, eller at et stort udenlandsk TV-selskab overtog det danske marked, og det passede politikerne meget godt med et statsejet DR, som de havde fuld kontrol over.

Men nu om stunder koster det jo ikke formuer, at starte og drive et TV- eller radiomedie, og derfor er der ikke længere nogen saglige begrundelser for, at bevare DR og TV2 som store statsejede mediemastodonter.

I et frit marked, hvor alle TV- og radiostationer er uafhængige selskaber, der vil markedet selv regulere udbudet af programmer og udsendelser, der vil nemlig altid være nogen, som vil tilbyde de programmer, som seerne efterspørger. Og i et frit marked vil der også være meget bedre plads til, at små niche-kanaler kan få fodfæste.

Hvis du er bange for, at en privatisering af DR og TV2 vil medføre, at det vil være store udenlandske selskaber, som vil sætte sig på det danske TV-marked, så kan det jo undgås ved, at de opsplittes i mindre enheder, og hovedkanalerne kan evt. sættes til salg på folkeaktier.

Og så kunne man evt. lave en public service fond, som alle danskere over skatten kan betale 10 kroner om året til, og den kan så bruges til, at betale for, at der er nogle kommercielle TV-kanaler, som vil påtage sig at sende OBS-indslag, nyheder på tegnsprog, skole-tv og børneudsendelser uden reklamer.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Fremhævet af Journalisten
Karin Mette Petersen
11.04.13 20:01
Hej debattører. Nu må det
Hej debattører. Nu må det simpelt hen være nok! Forlad statistikkerne og hør, hvordan virkeligheden ser ud: Jeg arbejder selv på en DR-region (i Aalborg), hvor vi producerer masser af dagsordenssættende solohistorier, som vi deler med Radioavisen og laver TV-Avis versioner af. Vores solohistorier citeres som regel loyalt af TV 2 Nord, mens det lokale dagbladsmonopol Nordjyske Medier, som har opslugt alle mindre lokalaviser i en grasserende volumensyge det seneste årti, gør det stik modsatte: Her vælger cheferne at fortie vore solohistorier for læserne, og lader dem ligge i en uge eller to, hvorefter Nordjyske skriver historien, som om det var monopolets egen. Vi har set det ske så mange gange, at man tror, det er løgn. Kraftig inspiration/plagiat kamufleres på den måde som solohistorier, opfundet af avisen selv!

Mon den fremgangsmåde afsløres af den meget kvantitativt orienterede statistik? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, at dagbladenes chefer burde kigge indad på deres egne aviser og styrke journalistikken - indholdsmæssigt, ikke kvantitativt - i stedet for at bruge kræfterne på at angribe DR og licensmidlerne.
Det andet er ren ren afledningmanøvre, hvor dagbladene forsøger - via god gammeldags brødnid- at skabe politisk grobund for at fjerne penge fra TV2-regionerne og DR; i stedet for at satse på at skabe gode solohistorier selv; i stedet for at finde nye forretningsmodeller; i stedet for at hjælpe deres egne ansatte, som, går ned på stibe med stress, fordi de arbejder i en presset avisbranche, hvis fremtid på papir er under afvikling.
Venlig hilsen
Karin Mette Petersen.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
12.04.13 07:39
@ Karin Mette Petersen

@ Karin Mette Petersen

Selvfølgelig skal DR-Aalborg og TV2 Nord, med den 4.4 milliarder kroner store medielicens i ryggen, kunne presse de Nordjyske Medier, som skal sælge deres varer på helt alm. markedsvilkår. Det ville faktisk være meget mærkeligt, hvis det ikke forholdt sig sådan.

Det er jo også det tætte samarbejde mellem DR-Aalborg og DR's landsdækkende TV- og radioaviser, og DR's uformelle parløb med TV2, som sammen med medielicensen skævvrider konkurrencen mellem de statejede og de private medier.

Medielicensen er jo sådan indrettet, at hvis man blot har en teoretisk mulighed for at modtage DR's programmer, så er man licenspligtig, det vil sige, at alle der har et TV-apparat, en computer med Internetforbindelse eller en smartphone, de er pligtige til at betale til DR og TV2's regioner, og det uanset om de ønsker at gøre brug af disse produkter.

Derfor vil konkurrencen jo først være lige og jævnbyrdig, hvis medielicensen blev afskaffet, så DR og TV2's regioner skulle ud og sælge deres kanaler på helt alm. markedsvilkår, eller at der blev lavet en helt ny lov som gør, at Nordjyske Medier kan gå ud til samtlige hustande i nordjylland, og opkræve dem for et avisabonnement, med den begrundelse, at når borgerne har en postkasse, så har de mulighed for at modtage aviserne fra Nordjyske Medier, og derfor er de pligtige til at tegne et avisabonnement.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Fremhævet af Journalisten
Villads Poulsen
12.04.13 10:32
Tør øjnene DR. Der er ingen
Tør øjnene DR. Der er ingen forskel på jeres finansiering og den man har i Nordkorea. Det er ikke jeres skyld, at det forholder sig sådan. Men at sige, at det ikke influerer på de "frie" mediers muligheder for at drive virksomhed, er jo som at se nordkoreansk fjernsyn.
Fremhævet af Journalisten
Karin Mette Petersen
12.04.13 11:46
Niels Riis Ebbesen, mit
Niels Riis Ebbesen, mit indlæg handler ikke om medielicensens berettigelse eller ej, selv om jeg gerne tager den diskussion på et andet tidspunkt.
Jeg påpeger, at Nordjyske Medier her i mit nærområde stjæler mange solohistorier fra DR, men lægger dem på lager, genopliver dem senere og får det dermed til at se ud som om, at det er avisens egne historier.
TV2 Nord må svare for sig selv, men DR Nordjylland er det mindste af Nordjyllands tre store medier. Med under 30 ansatte kan jeg i al fredsommelighed slå fast, at vi står for en meget lille del af DRs samlede milliardbudget. Men det er netop heller ikke størrelsen, det kommer an på, men den journalistiske kvalitet og initiativ, og her ligger de regionale dagblades problem nok snarere begravet.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
12.04.13 12:29
@ Karin Mette Petersen

@ Karin Mette Petersen

Tingene hænger jo sammen, og medielicensen er da en meget afgørende faktor i konkurrencen mellem de statsejede og privatejede medier.

De privatejede medier, skal måned for måned tilpasse deres aktiviteter, ud fra hvor stort deres annoncesalg er, hvor mange eksemplarer de leverer til faste abonnenter, og hvor mange eksemplarer kioskerne langer over disken i løssalg.

DR og TV2's regioner ved lige nøjagtig hvor mange licenskroner der kommer i kassen, og de kan bare køre der ud af på nogle faste budgetter. og de skal slet ikke tænke på, at der også skal tjenes lidt ind til et overskud.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Fremhævet af Journalisten
Filip Wallberg
15.04.13 11:20
Hej Niels

Hej Niels

Jeg manipulerer ikke, og jeg arbejder ikke på bestilling. Til gengæld har du ikke styr på fakta. Så hold dine anklager for dig selv.

TV2 er ifølge Kulturministeriet ikke en del af ”must carry”-forpligtelserne. TV2-regionerne har hver sin kanal, der er gratis at modtage via det jordbaserede digitale sendenet. Præcis som Danmarks Radio. Derfor skal TV2 holdes ude af denne debat.

Hvis du ikke kan lide det TV2 sender, må du klage til din udbyder.

Vi er enige om, at regionale PS-medier er konkurrenter til kommercielle medier. Min vurdering er, at DR's distrikter og TV2-regionerne ikke er "værdige" konkurrenter til kommercielle medier på internettet, fordi produktionen af egenproducerede nyheder til internettet er begrænset.

Du vil gerne diskutere fundamentet for licensen, og det skal du være fri til. Det bliver med andre end jeg.

/Filip Wallberg
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
16.04.13 08:58
@ Filip Wallberg

@ Filip Wallberg

Hej Filip, du og andre ser mere eller mindre bort fra en meget betydningsfuld faktor, i konkurrencen mellem TV2's regioner, og så de kommercielle medier, som dækker de samme lokalområder.

Når det handler om 112-nyheder, så er de kommercielle medier i nogle tilfælde bedre rustet til at ta' historien, da de sagtens kan bruge de fotos og videoklip, som øjenvidner sender til dem fra deres smartphones.

Men når det handler om de positive historier, der kan hentes hjem ved større planlagte begivenheder, så er det ofte sådan, at når arrangørerne udsender invitationer til medierne, så er det sådan, at de prioriterer muligheden for, at deres events kan komme i fjernsynet.

Det er jo lidt fjollet, for i regionalt TV får deres events sikkert kun et kort indslag på et par minutter, hvorimod de lokale dagblade sikkert ville ha' været villige til, at gi' arrangementet et par store billeder og en halv eller hel side. Og der er jo ikke nogen lokale dagblade, som vil bruge meget mere end en kort notits på, at omtale en begivenhed, som allerede er blevet dækket på regionalt TV.

Der er jo heller ikke nogen lokale medier, som har ressourcer til, at køre to forskellige redaktionelle linjer, så det stof som de har på deres web-sites, det er tilpassede udgaver af de nyheder og artikler, som de har i den trykte udgave, som de sælger og tjener deres penge på, og de har slet ikke økonomi til, at satse på, at de kan være de første med nyheden på Internettet.

Og problemet bliver jo ikke mindre, når de lokale medier her i de kommende år skal lære deres læsere, at de fremover skal betale for, at læse deres nyheder på Internettet, for der vil TV2's regioner jo tilbyde fri adgang til deres hjemmesider med de samme nyheder.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen