Forskellen er ens

De tre journalistuddannelser er rettet mod de samme traditionelle job, som der bliver færre af. Lederen af Journalisternes A-Kasse opfordrer til at gøre uddannelserne bredere.

"Dagen efter jeg var færdig på DJH, var jeg klar til at tage på efteruddannelse."

Helle-Karin Helstrand blev færdig på Danmarks Journalisthøjskole for et år siden.

Hun har søgt en masse forskellige job, men hendes uddannelse og praktiktid på Jyllands-Posten kvalificerer hende ikke til de ledige stillinger.

"De eneste stillinger, der har været, er inden for web og kommunikation. Arbejdsgiverne forventer, at man enten har joberfaring eller har lært det på uddannelsen. Det har jeg ikke," siger Helle-Karin Helstrand.

Så efter et vikariat på B.T. har hun valgt at blive freelancer.

Helle-Karin Helstrand ville ikke være bedre stillet, hvis hun havde taget sin journalistuddannelse i Odense eller Roskilde.

Alle tre journalistuddannelser er nemlig rettet mod de samme job. Det er især stillinger på tv, radio og dagblade. Men disse medier kan ikke aftage alle de nyuddannede journalister. Og situationen bliver sandsynligvis ikke _bedre, når Roskilde og Odense _begynder at lukke studerende ud.

DJHs rektor Kim Minke kan godt se problemet:

"Uddannelserne er for ens. Det er overraskende, at de to nye uddanner til det samme marked som os. På den måde får vi ikke suppleret arbejdsmarkedet med nogle nye profiler," siger Kim Minke.

Lederen på journalistuddannelsen på Syddansk Universitets-center(SDU), professor Jørn Henrik Petersen, afviser, at SDU ligner DJH og RUC:

"Hele vores uddannelse er bygget op til at kunne møde kravene, når medierne konvergerer. De skal både kunne arbejde med lyd, billede, grafik og tv. På det punkt synes jeg, vi er foran de andre."

Til gengæld erkender Jørn Henrik Petersen, at det er et problem, at de studerende ikke får uddannelse i kommunikationsjournalistik.

"Vi har fået kritik fra studerende, som har været i praktik som informationsmedarbejdere. Det har vi taget til os. Men vi har altså brugt kræfterne på at få vores almene uddannelse op at stå," siger Jørn Henrik Petersen, som endnu ikke har taget stilling til, hvordan han vil møde de studerendes ønsker om mere kommunikationsjournalistik.

Kim Minke vil ikke tilbyde mere kommunikation, som i dag kun kan vælges på 7. semester.

"Der er allerede mange uddannelser, der er rettet til de job, for eksempel kommunikation på RUC. Det marked er overfyldt. Samtidig kan jeg se, at det ofte er journalister, der efterspørges, når kommunikationsstillingerne bliver udbudt."

Lederen af journalistuddannelsen på RUC, Jørgen Poulsen, oplyser, at der ikke er planer om at give de journaliststuderende mere undervisning på kommunikationsområdet, da RUC allerede har kommunikationsuddannelsen.

Lederen af Journalisternes A-Kasse, Linda Garlov, opfordrer uddannelserne til at indrette sig efter arbejdsmarkedets behov.

"Hvis uddannelserne ikke fokuserer på at uddanne til kommunikations- og web-stillinger, så er der ikke arbejde til alle de nyuddannede."

0 Kommentarer