Forsikring til alle

Journalistforbundet arbejder nu på at lave en pensionsforsikring, som sikrer alle ved sygdom, invaliditet og død. I dag er det kun medlemmer med fejlfri helbredserklæring, som har fuld dækning. Samtidig skal DJ kæmpe for at hæve pensionsbidraget.

Det er ikke direkte sjovt at banke øksen ned i knæet, når man kløver brænde. Det er slet ikke morsomt, hvis man bliver uarbejdsdygtig og ikke kan fortsætte i jobbet. Rigtig trist bliver det, hvis du ikke er forsikret.
Det er alle medlemmer af Dansk Journalistforbund, som er ansat på en overenskomst med pensionsordning. De er med i en såkaldt gruppelivsordning. Det koster 434 kroner om måneden, og så er man forsikret mod sygdom, invaliditet og død. Men en del medlemmer er ikke fuldt dækket, fordi de er et såkaldt "dårligt liv". Det vil sige, at de har nogle fysiske eller psykiske skavanker, som øger sandsynligheden for, at de eksempelvis bliver syge eller begår selvmord. Cirka fem procent er ikke fuldt dækket. Tallet er formodentlig højere, da en del personer med defekter ikke udfylder helbredserklæringerne i erkendelse af, at de næppe bliver fuldt dækket.

Derfor besluttede delegeretmødet, at forbundet skal arbejde på at lave en solidarisk gruppelivsordning, hvor alle er fuldt dækket uanset skavanker. I de tilbud, som allerede er indhentet, ser det oven i købet ud til, at ordningen ikke bliver dyrere end hidtil.

For lavt pensionsbidrag
Forbundet blev også forpligtet til at kæmpe for, at pensionsbidragene bliver højere for dem på de ringeste overenskomster. 15 procent i pensionsbidrag er en forudsætning for at opnå en ordentlig indtægt, når man trækker sig fra arbejdsmarkedet. På de fleste overenskomster deles arbejdsgiver og ansat om at betale bidraget. Arbejdsgiver betaler to tredjedele, den ansatte resten.

Med et bidrag på 15 procent i hele arbejdslivet opnår man 2/3 af slutlønnen.

Der er der mange overenskomster, som ikke kan leve op til. Det er for eksempel Det Berlingske Officin med 12,5 procent, Politikens Hus med 10,5 procent, og helt galt er det for eksempel på en af de nyeste overenskomster med Infopaq, hvor bidraget kun er på seks procent. Derfor vil forbundet opprioritere dette ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Endnu værre er det for arbejdsløse, som slet ikke indbetaler. Arbejdsløse får betalt gruppelivsordningen af DJ, mens de står uden arbejde. Delegeretmødet besluttede, at DJ skal forsøge at påvirke politikerne til at afhjælpe det problem.
På trods af megen kritik her i bladet, var der ingen kritiske røster på delegeretmødet om forbundets pensions-arbejde.

0 Kommentarer