“Formynderisk og ukærligt”

KM står i sit livs største økonomiske krise. Dansk Journalistforbund vil ikke hjælpe ved at udbetale hendes pensionspenge nu. Derfor må hun sælge sit hus og vente 13 år på pensionen (En kilde i denne artikel er blevet anonymiseret den 30/5 2016. Der er ellers ikke ændret i artiklen)    

KM står i sit livs største økonomiske krise. Dansk Journalistforbund vil ikke hjælpe ved at udbetale hendes pensionspenge nu. Derfor må hun sælge sit hus og vente 13 år på pensionen.

OPSPARING. »Jeg står i mit livs krise, og mit eget forbund er med til at skubbe mig ud over kanten.«

Sådan beskriver 54-årige KM sin situation. Efter otte år som journalist hos Diabetesforeningen i Odense blev hun uretmæssigt fyret i sommeren 2007, og Dansk Journalistforbund sikrede hende en fratrædelsesordning som kompensation. Det sikrede hende løn de næste 10 måneder, men i maj 2008 var det slut, og KM havde stadig ikke fundet nyt arbejde. I dag, mere end et år senere, er hun fortsat arbejdsløs, selv om hun både har søgt ufaglærte job og stillinger i København.

Over et år uden løn har selvsagt sat sit præg på KMs privatøkonomi. Huset er belånt, kassekreditten er tømt, arven, SP-opsparingen og feriepengene er brugt. Nu står hun tilbage med et lån i banken og en termin, hun ikke kan betale. Huset er faldet i værdi, men banken, som har pant i huset, tvinger hende til at sælge det nu.

»Jeg er ikke færdig med det her hus. Jeg har lavet så mange ting på det, og det er hårdt, at jeg ikke selv har bestemt, at jeg skal væk,« siger hun.

KM SÅ EN UDVEJ i at få sin pensionsopsparing udbetalt. Et skattesmæk på 60 procent ville forvandle hendes halve million til 200.000 og gøre alderdommen mindre gylden. Vel vidende, at hun om 13 år ville være overladt til folkepensionens levestandard, bad hun om at få sine pensionspenge udbetalt, så hun kunne betale terminen og holde pantefogeden for døren endnu et år, indtil hun forhåbentlig har fundet et job. Men Dansk Journalistforbund (DJ) var ikke klar med en hjælpende hånd.
»Pensionsmidlerne er tiltænkt pensionen,« siger næstformand i DJ Fred Jacobsen.

Han mener, at hvis alle medlemmer får lov at hæve deres pensionsopsparing, når de vil, vil folk kunne udnytte det og bruge pengene på andet end pension.
»Det er også arbejdsgiverne, der indbetaler. Og det gør de for at være deres sociale ansvar bevidst. Alternativt kunne man give det i løn, men dér har vi altså lavet nogle kollektive aftaler for at være 'formynderiske' og sige, at her er der et ansættelsesvilkår, fordi der er to parter, der er enige om, at det nok er en god idé, hvis folk sparer op til deres alderdom.

Derfor ville det være vanskeligt at få arbejdsgiverne til at betale 10 procent, hvis de penge går til fest og ballade,« siger Fred Jacobsen.

Heller ikke hos Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) er der velvilje at hente for KM. Forhandlingsdirektør Thomas Rønnow bakker op om fastfrysningen.
»Det, vi betaler til, er en sikring af alderdommen, så medarbejderne ikke går alt for meget ned i løn, når de forlader arbejdsmarkedet,« siger han.

KM BLEV RASENDE, da hun fik afslaget fra DJ's faglige konsulent. Hun har ikke tænkt sig at bruge pengene på fest og ballade. I afslaget står der, at hun ikke opfylder betingelserne for tilbagekøb, der er en måde at få sin pension før tid. Men hun har desperat brug for penge for at kunne beholde sit hus. Alligevel mener DJ ikke, at hun må få sine egne penge udbetalt. Da hun klagede til næstformand Fred Jacobsen, der er ansvarlig for Mediernes Pension hos DJ, blev hun mødt med en total afvisning.

»Det er jo mine penge, og jeg ved godt, at jeg mister mange penge i skat ved at gøre det her. Men det er jo ikke for sjov, jeg gør det. Jeg synes, det er en formynderisk og ukærlig måde at behandle mig på,« siger KM.

Ifølge Erik Kongsted, der er partner og pensionsrådgiver i konsulentfirmaet Willis, er fastfrysningen af pensionen udbredt, når der er tale om faglige organisationers pensionskasser. På det private pensionsmarked er det mere blandet, hvad folk vælger. Han ser ingen økonomiske fordele ved klausulen.

»Som udgangspunkt er der ingen forretningsmæssig forskel for nogen af parterne,« siger han.
Klausulen giver ikke bedre renter for medarbejderen. Den giver ikke en bedre aftale for Mediernes Pension, og det er ikke et krav fra Danica, hvor KM har sin pension. Det er alene en beslutning mellem DJ og DMA. De vil bestemme, hvad medlemmernes pensionspenge skal bruges til.

NÆSTFORMAND FRED JACOBSEN holder sig stringent til vedtægterne, hver gang han får en ansøgning om pensionsudbetaling. Han siger dog, at udsigten til et skattesmæk på 60 procent lægger en naturlig dæmper på folks trang til at bruge pengene på forbrug. Alligevel har forbundet hvert år 10-15 sager, hvor medlemmer af forskellige årsager gerne vil hæve deres pension.

Men afslagene kommer ikke, fordi det er umuligt at udbetale pengene. Danica Pension udbetaler dem gerne, hvis Mediernes Pension beder om det. Det ved Fred Jacobsen godt, men det ændrer ikke ved beslutningen. Pengene skal blive hos Danica, indtil KM går på pension. Han kalder det socialt ansvar.

– Er det ikke socialt uansvarligt ikke at hjælpe et medlem i KMs situation?
»Det kan jeg ikke se. Vi går ikke ind og tager stilling til sociale kriterier, men jeg har al mulig medfølelse for den situation, medlemmet er i,« siger Fred Jacobsen om KMs sag.
– Men hvis I har 10 sager om året, ville det så ikke være overskueligt at indføre en klausul, der hedder 'i særlige sociale tilfælde'?
»Jo, det kan vi godt, men det store problem er så bare: Hvad er 'særlige sociale tilfælde'? Hvor meget skal man gå ind og researche? Hvem er vi, at vi kan bedømme det?«

– I kan vel finde nogle kriterier? Medlemmet her har været ledigt i mere end et år. Er det ikke et argument for, at hun skal have lov at få sine penge?
»Selvfølgelig er der argumenter for, at hun skal have sine penge, men vi holder os til nogle objektive kriterier, fordi vi meget nødigt vil ind og vurdere konkret. Du kan godt sætte nogle kriterier op, men dér har vi valgt at sige nej. Det skal være nogle meget objektive kriterier,« siger Fred Jacobsen.

DEN SOCIALE ANSVARLIGHED har KM dog svært ved at få øje på. Hun kan ikke forstå, hvorfor DJ vil bestemme, hvornår hun har brug for de penge, hun har gået på arbejde i årevis for at tjene. Men det er især den stålsatte afvisning fra DJ's side, der forarger hende.
»Det er provokerende at blive slået med paragraffer, når man står i min situation,« siger KM.

Hvis hun fandt et job, måneden efter at hendes pension blev udbetalt, ville hun kunne sætte resten af pengene til side. Hun understreger, at det ikke er, fordi hun ikke tænker på sin alderdom, men lige nu bliver hun nødt til at tænke kortsigtet. Pensionspengene ville give hende mindst et ekstra år i huset. KM håber, at finanskrisen til den tid vil være mildnet, og at hun har fundet et arbejde. Forhåbentlig vil huset være steget i værdi, så tabet bliver mindre, hvis hun stadig er tvunget til salg.

Nu er KM i gang med at tage billeder til salgsopslaget til huset. Det er stadig ikke for sent at beholde huset, men det er et kapløb mod tiden, hvor hun skal være heldig for at vinde.
»Jeg har måske en måned til at redde huset. DJ kan ændre tingene, og hvorfor vil de ikke det, når et medlem står på afgrunden? Det fatter jeg ikke. Det er mit eget forbund og mine egne penge,« siger hun.

DU MÅ VENTE, TIL DU BLIVER 67
Hvis du er ansat under en overenskomst fra DMA, går din pension gennem Mediernes Pension. Mediernes Pension tillader ikke, at du kan hæve din pension, før du er fyldt 67. Heller ikke selv om du skifter job, fagforening og pensionskasse. Pensionen er låst. Der er ingen økonomisk begrundelse for at gøre det. Kun en principiel social stillingtagen fra DJ.

Udelukkende hvis du er flyttet permanent til udlandet, har boet der i mindst et år og ikke arbejder for en dansk virksomhed, kan du hæve pensionen.

(Anonymiseret den 30/5 2016: Journalisten har valgt at anonymisere en kilde i denne artikel. Det er sket på opfordring fra kilden, hvis navn er erstattet med initialer. Journalisten anonymiserer kun i helt særlige tilfælde, når artiklens skadevirkning ikke står mål med de historiske og journalistiske argumenter for ikke at foretage ændringer. Læs mere i vores regler for rettelser)

6 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
12. OKTOBER 2009
Re: "Formynderisk og ukærligt"

Mit indtryk af forbundet er, at der lige er kræfter til at etablere de store aftaler - derfra er indsigten, interessen og viljen lig nul.

Problemet er især problematisk, når heller ikke Danica Pension har fagligheden i orden. 

Så står man der med et frbnd, der ikke er interesseret og dermed i praksis overlader problemet til medlemmet.

Det må stå lysende klart fr enhver, at forbundet SKAL tage sig sammen. Fortsætter dette cirkus kan jeg meget let forestille mig, at medlemmer vil køre retssager mod både pensionsselskabet og forbundet. 

Knud Erik H. Nielsen
10. OKTOBER 2009
Re: "Formynderisk og ukærligt"

Det glæder mig Fred Jacobsen, at du tager sagen op på næste bestyrelsesmøde i Mediernes Pension.

Og ja, det er vanskeligt at diskutere så komplekse spørgsmål i en debattråd, så mine formuleringer var også mere blot for at illusterere en anden tankegang, og hvad komponenterne kunne være i en sådan (alder, ledighed mm).

Venter spændt på, hvad der kommer ud af jeres drøftelser i bestyrelsen.

Fred Jacobsen
9. OKTOBER 2009
Re: "Formynderisk og ukærligt"

Det er vanskeligt at diskutere konkrete formuleringer for regler for udbetaling af pension før tid her på debatten.

Eksemplet ”over 50 år, ledig i mere end 12 måneder og uden udsigt til nogensinde at få almindeligt journalistisk arbejde igen” bryder jeg mig ikke om. For hvem siger, at man er udelukket fra arbejdsmarkedet for altid, når man er fyldt 50? Jeg tror, at mange i den alder vil have sig frabedt at blive placeret i den boks.

Når det er sagt, synes jeg, at vi skal diskutere, om de eksisterende regler fortsat er de rigtige. Jeg har derfor sat sagen på dagsordenen på det næstkommende bestyrelsesmøde i Mediernes Pension. Her vil vi – blandt andet på baggrund af den sag, der diskuteres her – kigge på, om der er grund til at lave om på reglerne.

Bestyrelsen i Mediernes Pension består af lige mange repræsentanter fra DJ på den ene side og Danske Mediers Arbejdsgiverforening på den anden side. Mediernes Pension står bag vedtægterne i Mediernes Pension, og det er i disse vedtægter, at reglerne om ophævelse af en pensionsordning før tid er beskrevet.

Jeg synes grundlæggende, at det er en god ting, at DJ i sine aftaler med arbejdsgiverne sørger for, at der foretages opsparing til alderdom gennem en pensionsordning. Dermed også sagt, at jeg er tilhænger af at sikre, at opsparingen er til stede og derfor bidrager til at sikre en fornuftig økonomisk overgang fra arbejds- til pensionistliv. Det er jo det, pensionsordninger er til for.

 

Mange hilsner

Fred Jacobsen

næstformand

Knud Erik H. Nielsen
8. OKTOBER 2009
Re: "Formynderisk og ukærligt"

Jeg synes den førte politik om tilbagekøb generelt er OK, men synes forbundet skulle overveje at bløde den op over for de medlemmer, der er over 50 år, og er ramt af ledighed. Jeg er selv 54 år, og har været ledig i to år, og kommer formentligt aldrig mere i beskæftigelse efter 28 år som journalist. En løsning for os ledige seniorer kunne være at gå vejen som selvstændig, til vi kan gå på efterløn. Men så har vi brug for startkapital, og efter to år på dagpenge er man økonomisk så flad, at vi er helt uden chance for at låne startkapitalen i banken! Her kunne et tilbagekøb være en fantastisk startkapital. Hvad siger Fred Jacobsen til den vinkel på tilbagekøb?

Altså over 50 år, ledig i mere end 12 måneder, og uden udsigt til nogensinde at få almindeligt journalistisk arbejde igen.

Sluttelig min fulde sympati for Karin. Jeg forstår hvor forfærdeligt din situation er, og synes desværre at forbundet optræder formynderisk og ukærligt, selv om det ellers er to ord, jeg slet ikke normalt forbinder med DJ, som jeg med glæde har været medlem af i snart 30 år. Men formynderi er det, for vi taler om dine egne penge, og ikke Fred Jacobsens. 

Mathias Bencke Fremmen
5. OKTOBER 2009
Re: "Formynderisk og ukærligt"

Kære Anders. Dette er kun delvist korrekt. Det er rigtigt, at nogle medlemmer kan hæve pensionen, hvis de melder sig ud af forbundet, A-kassen og arbejdsmarkedet. Medlemmet i den konkrete sag har tre forskellige pensionsordninger i Mediernes Pension. To af disse vil kunne hæves, hvis hun melder sig ud af forbundet og venter et år. Den sidste pulje er stadig låst, og den indeholder langt størstedelen af pengene.

Desuden har medlemmet stadig et stort ønske om at vende tilbage til arbejdsmarkedet og have et journalistisk arbejde. Derfor har udmeldelse af forbundet ikke været et tema. 

 Venligst, Mathias Bencke Fremmen

Flere