Formandsvalg

 

 

Længe har spørgsmålene søgt efter svar. Vil Uffe Gardel, medlem af forretningsudvalget og fællestillidsrepræsentant i Det berlingske Hus, udfordre forbundets nuværende formand, Mogens Blicher Bjerregård, på delegeretmødet i april?

Sidste år kæmpede Uffe Gardel mod Fred Jacobsen om næstformandsposten – og tabte med ganske få stemmer.

Til JOURNALISTEN siger han meget klart:

"Jeg stiller ikke op til formandsposten."

Om han genopstiller til hovedbestyrelsen, har han endnu ikke afgjort med sig selv.

Fred Jacobsen, Journalistforbundets næstformand, sagde på Kreds 3s generalforsamling, at han ikke tror, at Mogens Blicher Bjerregård vil få nogen modkandidater til valget på delegeretmøde.

"Jeg tror, at hvis der var en modkandidat, så ville vedkommende have været på banen på nuværende tidspunkt."

0 Kommentarer