Formandsskifte i Danske Dagblades Forening

»Min avis er lokalejet, den har intet annoncesamarbejde med nogen, og derfor heller ikke noget mellemværende med nogen. Så jeg er i en rimelig neutral position.«

»Min avis er lokalejet, den har intet annoncesamarbejde med nogen, og derfor heller ikke noget mellemværende med nogen. Så jeg er i en rimelig neutral position.«
Sådan betegner Jens Stampe én af fordelene ved valget af ham som DDFs nye formand i en tid, hvor de store dagblade bekriger hinanden på annoncepriser og fusioner.
Jens Stampe, administrerende direktør på attende år på Herning Folkeblad, afløser Nils Thostrup, der har siddet to år på formandsposten, og som til daglig er chefredaktør på JydskeVestkysten. De sidste 12 år har Jens Stampe siddet med i DDFs bestyrelse, de seneste par år som næstformand. Som mærkesager vil han i kraft af sin ‘neutrale' position forsøge at få dagbladene til at samarbejde i fælles front for at ændre det eksisterende mediebillede.
»På trods af den markante konkurrence mellem dagbladene, er de nødt til at arbejde sammen om at styrke dagbladenes position i mediebilledet, som selv politikerne har en tendens til at sætte lig med tv. Men faktum er jo, at det er dagbladene, der leverer de fleste seriøse, vigtige nyheder,« siger Jens Stampe.
Han mener politikerne, i EU eller på Christiansborg, jævnligt forsøger at stikke en kæp i hjulet på dagbladene, forretnings- som indholdsmæssigt. Blandt andet med reglen om, at ingen under 13 år må gå som avisbud. For at vende udviklingen bør dagbladene, ifølge Jens Stampe, være mere synlige i forhold til beslutningstagerne, blandt andet i form af konferencer, som den DDF og DJ i samarbejde med Statsministeriet afholder på Christiansborg i april næste år. Her er pressefriheden sat på dagsordenen i anledningen af Grundlovens 150 års fødselsdag.
Efter Jens Stampes mening undgår dagbladene nok ikke at ‘rationalisere' deres virksomheder, uden han dog vil komme nærmere ind på hvordan. Men som administrerende direktør i DDF, Ebbe Dal, siger i begrundelsen af valget af Jens Stampe som formand, så har Stampe selv i sin tid som bladmand vist sig at være ‘en fremragende og garvet forretningsmand, der har formået at drive et levende dagblad.'

0 Kommentarer