Formandsopgør ulmer i DJ

Flere kredsformænd talte åbent om et muligt formandsskifte i Dansk Journalistforbund ved det nyligt afholdte Fagligt Forum. De mener, Mogens Blicher Bjerregård muligvis har siddet for længe i spidsen. Her forklarer flere af dem hvorfor. (Rettet 11. maj, kl. 10:30)

Flere kredsformænd talte åbent om et muligt formandsskifte i Dansk Journalistforbund ved det nyligt afholdte Fagligt Forum. De mener, Mogens Blicher Bjerregård muligvis har siddet for længe i spidsen. Her forklarer flere af dem hvorfor. (Rettet 11. maj, kl. 10:30)

Spørgsmålet om, hvorvidt forbundet har den rigtige ledelse, er kommet op til overfladen efter et halvt års ophedet debat om Offentlighedskommissionens oplæg til en ny offentlighedslov. Det blev blandt andet diskuteret i pauserne, da der var Fagligt Forum på Axelborg i København den 22. og 23. april med 275 delegerede.

»Det kan virke på medlemmerne (af hovedbestyrelsen, red.), som om Mogens Blicher opfatter hovedbestyrelsen som en klods om benet, og som om møderne for ham bare skal overstås,« siger Villy Dall.

Han er dirigent på møderne i Journalistforbundets øverste organ og siger, at indstillingerne ofte er dårligt forberedte. Han har ligeledes åbent kritiseret, at formanden har øget sit engagement i det internationale journalistforbund, IFJ, hvor han er blevet kasserer.

Det billede, Villy Dall tegner af møderne i hovedbestyrelsen, kan Mogens Blicher Bjerregård slet ikke genkende.

»Det må stå for egen regning. Jeg synes, at vi har fået en hovedbestyrelse, der arbejder utroligt godt,« siger formanden.

Derudover mener Villy Dall, at der er grænser for, hvor lang tid det er hensigtsmæssigt at have den samme formand.

»Mogens Blicher har ikke arbejdet som journalist i 17 år. Det er måske ikke problemet med aktindsigt, han kender mest til,« siger Villy Dall.

Formand for Kreds 5 Morten Bergholt, mener også, at Mogens Blicher Bjerregårds håndtering af forbundets høringssvar til Offentlighedskommissionen rejser spørgsmålet, om formanden er kommet for langt væk fra sit bagland og har siddet som tillidsvalgt i for mange år. Inden Mogens Blicher Bjerregård blev formand for DJ, var han tillidsrepræsentant i DR og faglig sekretær i forbundet.

»Det virker, som om han identificerer sig mere med DJØF'erne, og det gælder både de ansatte i DJ og i myndighederne, end han gør med journalisterne,« siger Morten Bergholt.

Mogens Blicher Bjerregård afviser, at han er kommet for tæt på magtapparatet, og fremhæver netop Fagligt Forum som et møde, hvor forbundsledelsen lytter til, hvad medlemmerne er optaget af. Skulle utilfredsheden vokse sig så stor, at der kommer en modkandidat til næste delegeretmøde, så er han klar til et kampvalg.

»Delegeretmødet vælger, hvem der er den rigtige formand. Jeg gør mit arbejde så godt, jeg kan. Jeg har aldrig lagt skjul på, at den måde, jeg arbejder på, er igennem dialog og ved at søge indflydelse,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Læs hele historien i seneste udgave af fagbladet Journalisten, der udkommer i denne uge og kan læses her på Journalisten.dk fra i morgen.

Rettelse: Formand for kreds fem Morten Bergholt er ikke medlem af hovedbestyrelsen, men tidligere medlem. Mogens Blicher Bjerregård har ikke været næstformand i DJ. Han har tidligere været formand for journalistgruppen i DR, og fra 1. november 1997 faglig sekretær i DJ, indtil han stillede op og blev valgt som formand i april 1999. 

2 Kommentarer

bent øberg
3. MARTS 2011
Re: Formandsopgør ulmer i DJ
så´rn en hovedbestyrelse ville jeg osse opfatte som en klods om benet..
Finn Arne Hansen
7. MAJ 2010
Re: Formandsopgør ulmer i DJ

Kære Morten Bergholt.

Glem nu ikke, at formanden har flertallet i hovedbestyrelsen med sig.

Vedrørende Villy Dall, så har han mange fornuftige holdninger og nogle gode pointer omkring måden, som arbejdet i HB foregår på. Det er meget topstyret, og det er svært at komme igennem med ændringsforslag som menigt medlem. Men jeg har savnet nogle fremadrettede forslag fra Villy på delegeretmøderne. Hvis man vil være fremtidens mand, kan man ikke kun bygge på fortidens holdninger.

VH

Finn Arne