FORMANDEN GIK, KOM OG BLEV

En dramatisk generalforsamling i FreelanceGruppen. Formanden meddelte til alles overraskelse, at han gik. Han leverede en sønderlemmende kritik af Journalistforbundet, af taktiske årsager omtalte han aldrig den konkrete årsag til hans afskedsmelding. Trods dramaet hedder formanden fortsat Kristian Melgaard.

En dramatisk generalforsamling i FreelanceGruppen. Formanden meddelte til alles overraskelse, at han gik. Han leverede en sønderlemmende kritik af Journalistforbundet, af taktiske årsager omtalte han aldrig den konkrete årsag til hans afskedsmelding. Trods dramaet hedder formanden fortsat Kristian Melgaard.

 

»Det er barskt og næsten umenneskeligt at være FreelanceGruppens repræsentant i forbundets organer. Det er som om, forbundet er os en større fjende end alverdens arbejdsgivere …«
Formanden for FreelanceGruppen, Kristian Melgaard, er godt i gang med sin mundtlige beretning på gruppens generalforsamling den 29. oktober. I 20 minutter hagler kritikken ned over Dansk Journalistforbund. Beretningen handler udelukkende om forholdet til DJ – et emne, der ikke er berørt med et ord i gruppens ni sider lange skriftlige beretning.
»Forbundsledelsen vil godt have tillidsfolk, men det er ligesom med børn – nok ses, men ikke høres. Og hvis man ikke opfører sig ordentligt, så er det i seng uden kiksekage. De smiler, de lytter til os, men vores synspunkter bliver ikke hørt.«
Han fortæller om, hvordan Journalistforbundet slider sine freelanceformænd op, som andre slider skjorter. Og hvordan han efter en politisk uenighed med forbundet oplevede at komme til hovedbestyrelsesmøde, hvor det var som at træde ind i et køleskab med iskoldt luft.
Alt sammen bruger Melgaard til at forklare, hvorfor han 24 timer tidligere er nået til den konklusion, at »livet er for kort til Dansk Journalistforbund«. Der er dog også en helt anden forklaring, men den vælger Melgaard af taktiske grunde ikke at afsløre over for de 40 freelancere på mødet.
Han siger blot i sin beretningsindledning:
»Et par minutter i halv ni i går morges satte jeg mig til min computer for at skrive min mundtlige beretning færdig. Kl. to minutter over halv ni lavede jeg min beretning fuldstændig om. Det var den berømte dråbe. Det var det ekstra strå på kamelens ryg. Det var stenen, der fik vognen til at vælte. Dråben vil jeg ikke komme ind på …«
Og på intet tidspunkt på de fire timer, generalforsamlingen varer, bliver den unævnelige dråbe nævnt.

DJs stedbarn
Første taler efter formandens beretning er eks-formand for FreelanceGruppen, Jan Winsløw, og han fortsætter i samme tone.
»Jeg ved ikke, hvor lang tid, at DJ har tænkt sig at behandle fagligt aktive freelancere som stedbørn. Jeg har svært ved at se, hvad der foregår i hovederne på lederne i DJ. De mishandler freelance-medlemmerne. Efterhånden er der en del freelancere, der godt kan undvære forbundet. Det, synes jeg, er ulykkeligt. Men der er et alternativ, at der dukker et andet forbund op, hvor freelancere vil blive respekteret mere.«
En forundret forbundsformand går derefter på talerstolen:
»Jeg kan ikke genkende det billede, der bliver givet af vores samarbejde. Jeg har ikke den oplevelse, at nogen tryner FreelanceGruppen,« siger Mogens Blicher Bjerregård.
»Det er afsindig frustrerende hver gang. Og jeg bliver nervøs, når jeg hører forbundsledelsen beskrive samarbejdet som glidende og smukt. Det er et stort problem, at vi opfatter tingene så forskelligt,« siger Mette Curdt, medlem af FreeanceGruppens bestyrelse.
Og så giver dirigenten sig selv ordet. Ulla Nygaard tilhører også gruppen af tidlige freelancegruppe-formænd:
»Det er et kulturproblem i forbundet, man føler sig ikke taget alvorligt som freelancer. Der er noget fundamentalt galt i samarbejdet,« siger Nygaard.
»Det giver da anledning til eftertanke, når man hører Melgaards beretning. Jeg synes jo, vi har nået mange resultater i fællesskab. Men vi må se at få løst det interne kommunikationsproblem,« siger Christian Kierkegaard, næstformand i DJ.
Og i samme forsoningsånd supplerer forbundsformanden:
»Det er da et mega-problem. Vi må hurtigst muligt have et møde, hvor vi ser fremad,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Afsløring af dråben
Det er lige præcis denne fremstrakte forbundsformands-hånd, Melgaard tager imod, da han tre timer senere pludselig alligevel stiller op som formand. Og det, selvom det faktisk var forbundsformanden, der dagen før kl. halv ni udløste dråben.
Her ringer Mogens Blicher Bjerregård nemlig til Kristian Melgaard for at fortælle ham, at han ikke kan komme i betragtning til at stå for udgivelsen af bogen Danske Journalister, da forretningsudvalget (FU) ikke ønsker at have større økonomiske mellemværender med HB-medlemmer eller HB-observatører. Samtidig vil FU forhindre, at folk i HB-kredsen med deres insiderviden skal kunne opnå fordele, som andre DJ-medlemmer ikke har. Og det er i raseri over den melding fra forbundsledelsen, at Melgaard skriver sin farvel-beretning.
Forhistorien er den, at Kristian Melgaard deltager i hovedbestyrelsesmødet i oktober, hvor økonomien omkring udgivelsen af Danske Journalister bliver diskuteret. På bordet ligger et konkret tilbud på 1,3 mio. kr. Det, mener de fleste HB-medlemmer, er for dyrt, og derfor beslutter de sig for ikke at tage stilling på det foreliggende grundlag. HB sender bogudgivelses-projektet tilbage til informationsafdelingen og FU.
Kristian Melgaard vælger så efter HB-mødet – sammen med det trykkeri, han samarbejder med – at regne på opgaven. Og ender med at give Journalistforbundet et konkret bud, som ligger 20 procent under den pris, der var lagt frem på HB-mødet.
»Jeg synes, det var nogle tossede priser. Og så bad jeg min samarbejdspartner om at kigge på den, og så kunne vi jo så se, hold kæft mand, der er jo penge i det her lort,« fortæller Kristian Melgaard til JOURNALISTEN.
»Hvis nu min pris lå tæt op af den anden, så kunne man måske få en mistanke om, at jeg havde brugt min insiderviden til at komme med en pris. Den ligger 20 % under – det er dog alligevel en slant.«

Uprofessionelt
– Kunne du ikke være bange for, at det kunne hedde sig, at du fik opgaven på grund af insiderviden fra HB-mødet?
»Den frygt kan man da altid have. Men at man ud fra politiske årsager finder, at jeg ikke vil kunne løse opgaver for forbundet, synes jeg, er en dyb forkert og meget betænkelig holdning at have.«
– Hvorfor?
»Når man er faglig aktiv og tillidsmand, så er man vant til, at ens arbejdsgivere siger, at vi vil kraftedeme ikke arbejde sammen med sådan en tillidsmand, sådan et rødt svin og sådan noget. Men at ens egen fagforening bruger det argument! Det er det, jeg står af på.«
Han synes, det er en falliterklæring, at FU frygter en interessesammenblanding.
»Jeg synes bare, det er uprofessionelt,« siger Melgaard.
Selv har FreelanceGruppen ikke problemer med at give økonomiske opgaver til bestyrelsesmedlemmer og HB-medlemmer. Således er det to bestyrelsesmedlemmer, der redigerer FreelanceNøglen og Freelancehåndbogen, som udgives hvert år. Kristian Melgaard har selv lavet FreelanceNøglen i fire år, mens han har siddet i bestyrelsen. Og det er således også en fra bestyrelsen, der var hyret til at lave referatet fra årets generalforsamling. Og gruppens medlemsblad Frie Nyheder har et HB-medlem som redaktør.
Ingen af opgaverne har været lagt ud, så FreelanceGruppens medlemmer kunne byde ind på dem.

Bestyrelsens taktik
Kristian Melgaard havde planlagt at fortælle om dråben – om telefonsamtalen med forbundsformanden, og om hvorfor den gjorde ham så rasende, at han ville gå. Men på et bestyrelsesmøde lige før generalforsamlingen bliver det besluttet at holde dråben hemmelig.
»Som et bestyrelsesmedlem udtrykte det: vi risikerer, at al opmærksomheden kommer til at handle om dråben og ikke om det, der har fyldt bægeret op,« forklarer Kristian Melgaard.
– Kunne man ikke sige, at de, der sad i salen og som senere klappede dig ind som formand igen, havde krav på at vide, hvad dråben handlede om?
»Jo, det kunne man faktisk godt. Jo, det kunne … øhh – jo bum, bum. Altså – der lyttede jeg mere til min bestyrelse, at vi helst ikke ville have, at dråben blev omtalt. For så var det blevet en sur freelancer og ikke en sur formand, det havde handlet om,« siger Melgaard.
Og taktikken holdt – det blev kun den sure formand, debatten handlede om.

Del og hersk
Det, der fylder mest, i Melgaards overfyldte bæger, er strukturdebatten. I interviewet med JOURNALISTEN kalder Melgaard det hovedproblemet. FreelanceGruppen er modstander af at åbne for, at freelancere kan vælge at være medlem af en anden specialgruppe i stedet for FreelanceGruppen. Forbundsledelsen har i flere sammenhænge lagt op til en debat om, at blandt andet grafikere får deres egen specialgruppe, og hvis der så er freelancegrafikere, som hellere vil være med der end i FreelanceGruppen, så skulle de have lov til at vælge det, mener forbundsledelsen.
»De slider os op i den diskussion. Det er en ualmindelig dårlig ide at splitte freelancere på flere specialgrupper, fordi det er sindsygt vigtigt at fastholde freelance-ekspertisen et sted. Vi har vendt og drejet det argument 27 gange, men det fiser ikke ind hos forbundsledelsen. Hvorfor lytter de ikke til os, der har været medlemmer i 20 år, i stedet for at have en formodning om, hvad kommende medlemmer måtte ønske sig.
– Men hvad skulle være forbundets interesse i at pådutte nogle et ønske om at have deres egen specialgruppe?
»At FreelanceGruppen dermed bliver mindre og en mere håndterlig størrelse. Det er jo nemmere at samle magten, hvis der ikke er så stærke grupper. Det kunne godt være et formål, hvis man var lidt snavs i talen og tænkte på centralisme og sådan noget. Så kunne man godt forestille sig den gode gamle romerske teknik om at dele og herske. Forbundsledelsen vil jo samle al ekspertise på Gl. Strand,« forklarer Kristian Melgaard tre dage efter generalforsamlingen og tager så fat på et andet af de kritiske temaer fra generalforsamlingen – penge.

Flere penge til frikøb
»Når vi ikke har fået de penge, vi har bedt om, er det da også et udtryk for, at man ikke vil hjælpe os til at blive mere fagpolitisk aktive.«
FreelanceGruppen mener ikke, de får nok i økonomisk støtte fra forbundet og har netop fået en ansøgning behandlet på det seneste HB-møde. Gruppen ønsker, at Journalistforbundet overtager alle udgifter på 410.000 kr. i forbindelse med udgivelsen af FreelanceNøglen, Frie Nyheder og gruppens hjemmeside, så gruppen på den måde ville få mere råd til at betale tabt arbejdsfortjeneste til fagligt aktive. Men HB sætter kun deres tilskud op med 22.000 kr.
Derfor bliver der på generalforsamlingen også på økonomifronten sendt sure meldinger til forbundet. Og for alligevel at få råd til mere frikøb foreslår bestyrelsen, at kontingentet sættes op med ti kroner til 65 kr. om måneden. Posten til frikøb stiger fra 130.000 kr. til 257.000 kr.
»Vi ønsker at købe flere freelancere fri, så vi kan skabe nogle freelance-netværk for eksempel i DR. Det er 11 i bestyrelsen, der skal dele 250.000, så ingen vil blive forgyldt, men måske mindre forgældet,« siger Kristian Melgaard i sin fremlæggelse.
Det fremgår i øvrigt ikke på generalforsamlingen, at Journalistforbundet faktisk allerede betaler en del til FreelanceGruppens mødeaktivitet. I de første ni måneder af 1999 har bestyrelsesmedlemmerne modtaget 163.000 af DJ i frikøbspenge til bestyrelsesmøder i FreelanceGruppen. Derudover giver DJ også tabt arbejdsfortjeneste til de freelancere, der deltager i HB og HB-udvalgene – og det har i de første ni måneder i år kostet forbundet 108.000 kr. Taksten for frikøb er 1393 kr. pr dag.
Sidste år fik Kristian Melgaard 55.000 kr. i tabt arbejdsfortjeneste af forbundet, og 60.000 kr. af FreelanceGruppen. Hans »løn« fra FreelanceGruppen stiger til 100.000 kr., nu hvor kontingentet er blevet sat op, oplyser Melgaard til JOURNALISTEN.

Tillykke Melgaard
Da forsamlingen har sagt ja til kontingentforhøjelsen, er der kun punktet valg tilbage. Alle regner stadig med, at de skal have ny formand. Men bestyrelsen beder om en summepause på fem minutter. Og da pausen er slut, går Melgaard på talerstolen.
»Jeg har hæftet mig ved det håndslag, jeg har fået fra forbundsledelsen om, at nu skal vi sætte os sammen og få gjort noget ved problemet. Jeg har besluttet mig for at genopstille for et år. Og jeg vil gerne understrege, at der ikke var tale om teatertorden,« siger Kristian Melgaard til en klappende sal.
Og så tager en smilende forbundsformand ordet:
»Jeg vil gerne kvittere for din beslutning. Jeg var skuffet over du gik og glad for, at du blev. Nu skal vi have løst det her problem. Tillykke med valget,« siger Mogens Blicher Bjerregård.
Nyvalgt til bestyrelsen bliver Pia Höegh-Nissen, som afløser Morten Friis Jørgensen. Genvalgt bliver Jette Møller Nielsen, Peter Birch Jensen, Allan Gregersen og Flemming Nørgaard Andersen. Derudover sidder Jens Rossen, Karin Bech, Mette Curdt, Ulla Søgaard Thomsen og Per Jensen i bestyrelen.

0 Kommentarer