FORMANDEN GÅR

I fredags - dagen efter JOURNALISTENs deadline - holdt FreelanceGruppen generalforsamling. Meget tyder på, at freelancerne der har valgt en ny formand.

I fredags – dagen efter JOURNALISTENs deadline – holdt FreelanceGruppen generalforsamling. Meget tyder på, at freelancerne der har valgt en ny formand.

For dagen før generalforsamlingen besluttede Kristian Melgaard, at han ikke vil fortsætte som formand. Beslutningen tog han i raseri over, at Journalistforbundets forretningsudvalg samme morgen meddelte ham, at han ikke kunne komme i betragtning til at stå for udgivelsen af bogen Danske Journalister, da der ikke er truffet beslutning om, den skal udbydes.

Forretningsudvalget er bange for, at der kunne opstå en mistanke om, at Kristian Melgaard, fordi han deltager i hovedbestyrelsesmøderne, kunne opnå nogle fordele på grund af den insiderviden, mødedeltagelsen giver. Samtidig er FU bange for, at der kunne opstå en økonomisk interessekonflikt.

0 Kommentarer