Formand og næstformand får ikke fordoblet valgperioden

Et forslag om lovændring, som ville give formanden og næstformanden i Dansk Journalistforbund en valgperiode på fire år i stedet for de nuværende to år, blev nedstemt på delegeretmøde

Villy Dall, formand for Kreds 6 og nuværende medlem af hovedbestyrelsen i DJ, havde – helt personligt – fremsat et forslag til en lovændring på delegeretmøde.

Forslaget ville give kommende formænd og næstformænd i DJ fire år på posten i stedet for de nuværende to år.

Derudover gik forslaget på, at valgperioderne for formanden og næstformanden skulle være forskudt, så der var et fagligt overlap mellem kandidaterne.

»Det er vigtigt, at vi sørger for at have en vis kontinuitet i forbundet. Når Mogens (Blicher Bjerregård, afgående formand, red.) ikke er der længere, mangler vi den viden, han har. Medmindre vi sørger for, at vi har et formandskab, som også i overleveringperioder supplerer hinanden. Jeg vil med forslaget sikre, at der ikke sker et videnstab,« sagde Villy Dall om forslaget.

Hvis forslaget skulle vedtages, krævede det, i tråd med DJ's love, at to tredjedele skulle stemme for forslaget. Men hvad der umiddelbart lignede et flertal af salens delegerede stemte imod forslaget.

0 Kommentarer