Formand: DJ skal sætte fokus på kvalitet

»Den enkelte skal have lov til dagligt at levere stof i en kvalitet, hun eller han vil være bekendt at aflevere og lægge navn til.« Dansk Journalistforbunds formand, Mogens Blicher Bjerregård, lagde i sin beretning på delegeretmødet vægt på krisen og presset på troværdighed og kvalitet i journalistikken.

»Den enkelte skal have lov til dagligt at levere stof i en kvalitet, hun eller han vil være bekendt at aflevere og lægge navn til.« Dansk Journalistforbunds formand, Mogens Blicher Bjerregård, lagde i sin beretning på delegeretmødet vægt på krisen og presset på troværdighed og kvalitet i journalistikken.

Tidligere i år har flere hovedbestyrelsesmedlemmer kritiseret, at Dansk Journalistforbund ikke sætter tilstrækkelig fokus på journalistisk kvalitet og dermed arbejdsglæde.

Men på Delegeretmødet i dag kom temaet højt op på dagsorden:
»Ud over den usikkerhed, hver enkelt lige nu har for jobbet, fylder spørgsmålet om kvalitet meget. Stadig flere taler om kvalitet i medierne. Vi har behov for en kvalitetsdiskussion,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

DJ skal skabe rum for debatter både lokalt og til blandt andet den store Fagfestival, så medlemmerne bliver rustet til at diskutere kvalitet med arbejdsgiverne.
»Den mest frustrerende besked, vi alle kan få, er: Nedsæt dit ambitionsniveau. Sådan kommer vi ikke. Sådan bliver vores arbejde ikke bedre. Sådan bliver DJ's medarbejdere ikke dygtigere. Sådan udvikles vores fag ikke. Vi skal i højere grad turde tage diskussionerne i redaktionslokalerne. Vi skal i højere grad være kritiske over for andres produkter,« sagde Mogens Blicher Bjerregård til de delegerede.

DJ's formand vedgik også, at det er en svær diskussion fyldt med svære dilemmaer.
»Vores medlemmer skal ikke opleve deres eget forbund som dømmende om de produkter, de laver. Men vores medlemmer skal opleve et forbund, der er optaget af deres produkter. Vi skal skabe rammerne for, at medlemmerne kan levere god kvalitet,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

For Mogens Blicher hænger kvalitet og troværdighed sammen med gode arbejdsforhold uden stress.
Forudsætningen er ordnede arbejdsforhold og klare aftaleforhold fra overenskomster til ophavsret og videreudnyttelse.
»Internettet adskiller sig ikke fra de øvrige medier, hvad angår nødvendigheden af at kunne levere troværdigt indhold – jeg vil næsten sige tværtimod: Det er nødvendigt at sikre høj troværdighed, når man tænker på, hvor meget stof der tilflyder os over nettet hver eneste dag. Vi skal finde den model, der sikrer både de ideelle og økonomiske rettigheder på nettet,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Samtidig lagde den siddende formand vægt på, at troværdighed også skal være grundstenen i god kommunikation.
»Vi skal også skabe rammerne for en professionel debat om etik i kommunikations-branchen. Vi skal give vores medlemmer plads til med alle nuancerne i et fællesskab at tegne DJ som et aktiv i disse debatter, og så må vi da gerne gå i spidsen for at skabe vejledende etiske spilleregler i kommunikationsbranchen,« sagde han.

Her kan du læse hele den mundtlige beretning.

0 Kommentarer