Forlig om Nordfotos skyggeregnskab

NOTESBØGER. 42.000 kroner plus moms. Så meget skal billedbureauet Scanpix Nordfoto betale de pressefotografer, der står opført i en lille sort bog. For knap et år siden måtte Scanpix Nordfoto, der er ejet af Det Berlingske Officin, af med 225.000 kroner i samme sag.

Forhistorien er, at der tilbage i foråret 2002 dukkede to slidte notesbøger op på Journalistens redaktion. De indeholdt et håndskrevet skyggeregnskab med navnene på 104 pressefotografer og fire pressefotograf-kollektiver. De er tilsammen registreret for 1.849 fotos, der er blevet brugt i perioden 1984-87. Fotos, de ikke havde fået penge for.

Dansk Journalistforbund og Pressefotografforbundet indgik et forlig med Scanpix Nordfoto om, at firmaet skulle betale 200.000 kroner i erstatning samt 25.000 til ophavsretsfonden. De 200.000 kroner blev fordelt i forhold til, hvor mange billeder den enkelte fotograf var noteret for. Enkelte fik over 20.000 kroner udbetalt.

Næppe var den sag afgjort, førend Journalisten i januar i år modtog en tredje bog – et nyt skyggeregnskab – med navnene på 101 pressefotografer og 400 billeder, der tilsyneladende ikke er blevet betalt for. Bogen blev ligesom de to foregående sendt anonymt med posten til Journalistens redaktion.

Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet, beskrev over for sine kolleger på pressefotografernes generalforsamling i slutningen af oktober situationen således:

»Vi er åbenbart blevet medlem af en bogklub, idet vi løbende modtager nogle ganske interessante bøger, som vi ikke har bestilt, men på ingen måde ønsker at sende retur. Her tænkes naturligvis på Nordfoto-bøgerne.«

Forliget med Scanpix Nordfoto om den tredje Nordfoto-bog har den hage, at dukker der flere lignende bøger op, skal Scanpix Nordfoto have de 42.000 kroner tilbage.

»Det er en tilføjelse, jeg er led ved,« siger Lars Lindskov. Han siger, at han har accepteret kravet, fordi Journalistforbundets eksterne jurist sagde, at sagen ellers ville ende i retten.

»Dukker der nye bøger op, må vi tage en retssag til den tid,« siger Lars Lindskov og tilføjer:

»Jeg håber, hvis der eksisterer flere bøger, at de må komme på én gang og ikke stykvis. Så vi kan få sagen afgjort ved én retssag frem for at skulle i retten flere gange.«

 

0 Kommentarer