Forlaget DJ

DYRT. Posten leverede forleden to magasiner fra DJ. I alt 76 sider, heraf blot cirka 13 siders annoncer (påfaldende mange fra Journalisthøjskolen).

DYRT. Posten leverede forleden to magasiner fra DJ. I alt 76 sider, heraf blot cirka 13 siders annoncer (påfaldende mange fra Journalisthøjskolen).

Magasinerne (og i øvrigt Journalisten.dk) virker velredigerede, men samlet repræsenterer de udgifter for forbundets medlemmer i en størrelse, så hvis det havde været medlemmernes egne arbejdspladser, var de for længst lukket.

I den ene ende fosser pengene ind i form af et højt ubeskattet tvangsbidrag fra medlemmerne. I den anden ende fosser de ud, fordi forbundet betaler absolut topløn og pensionsbidrag til alle medarbejdere på diverse redaktioner. Manglende annonceindtægter gør det ikke bedre.

DJ's forlagsambitioner er selvfølgelig klappet af, men hvorfor finder de fleste medlemmer, der typisk må leve med en langt lavere hyre, sig i det høje kontingent, for at "Forlaget DJ" kan leve videre på business class?

PS: Mit gamle forbund har et par gange givet mig en helt superb support, når det brændte på. Det har været alle kontingentkronerne værd, siden jeg begyndte som 17-årig.

– Peter Ryge, Helsingør

SVAR. Kære Peter. Din undren er berettiget, for selvfølgelig skal vi i DJ altid vurdere, hvad vi får for pengene; i første og sidste ende er hver eneste krone på budgettet jo betroede midler, fordi de kommer fra vore medlemmer.

Men Dansk Journalistforbund lever og har det rigtig godt i disse år. Tilfredsheden er udbredt blandt medlemmerne, og det skyldes blandt andet, at DJ forsyner dem med et medlemsblad og andre medier af meget høj kvalitet.

Den slags koster, men DJ's hovedbestyrelse har – bakket op af delegeretmødet – besluttet, at Journalisten og så videre er hele prisen værd. I 2010 beløb det sig i alt til 11,5 millioner kroner ud af en omsætning på 75 millioner kroner.

Siden 2004 har vi kunnet holde DJ-kontingentet i ro. Alligevel yder vi, hvad du ganske rammende betegner som 'superb support'; det gælder blandt andet i forhold til vejledning af medlemmer omkring løn- og arbejdsvilkår.

Men kun i kraft af medlemmernes engagement og berettigede spørgsmål kan vi fortsat udvikle os. Derfor takker jeg for din interesse for tingenes tilstand – vi må aldrig ende dér, hvor vi ikke tager stilling til spørgsmål, men bare gør, hvad 'vi plejer at gøre'.

Med venlig hilsen
Lars Werge, næstformand – DJ

0 Kommentarer