Forkerte oplysninger

TROVÆRDIGHED. En gang til for apotekerformand Niels Kristensen, der fortsætter med urigtige beskyldninger efter Basta-indslag. Formanden mener, at Basta baserer sin historie alene på en kilde, Jerk Langer.

TROVÆRDIGHED. En gang til for apotekerformand Niels Kristensen, der fortsætter med urigtige beskyldninger efter Basta-indslag. Formanden mener, at Basta baserer sin historie alene på en kilde, Jerk Langer. Hvordan Niels Kristensen så hurtigt kan glemme, hvor mange kilder der var med i historien, er uforståeligt. I indslaget henvises nemlig til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside og flere hospitalers hjemmesider, hvor der advares mod indtagelse af kosttilskud og naturlægemidler umiddelbart op til en operation. Basta fortæller også, at apotekerne selv udgiver foldere om problemet. Alligevel sælger apotekerne gladeligt disse præparater uden advarsel til kunderne, der oplyser, at de står foran en operation.

Basta bruger endnu en kilde: Gigtforeningens direktør, Lene Witte, der konkluderer. »Patienterne bliver jo helt ladt i stikken her. Man giver dem ikke den information, som er tilgængelig, som står at læse i alle mulige vejledninger. Og der svigter butikkerne og apotekerne totalt.« Hertil blev også refereret over for dig, at to operationslæger, Basta har talt med, afviser at operere patienter, der har indtaget kosttilskud.

Kort sagt benyttes mange flere kilder end Jerk Langer. Så i stedet for at fare ud med bål og brand mod en læge, der også underviser apotekernes personale (mod honorar), burde Niels Kristensen stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kunne denne tilgængelige viden undgå at forplante sig ud i rådgivningen på apotekerne? /

 

Lars Schouenborg Nielsen, journalist på Basta

0 Kommentarer