Overenskomst

Forhandlingerne i DR er gået i gang – og parterne står langt fra hinanden

Medarbejderne i DR kræver mere løn, mere frihed og større tryghed i ansættelsen. Men ledelsens krav er på flere punkter stik modsat, fortæller fællestillidsrepræsentant

Det bliver svært, men forhåbentlig ikke umuligt.

Sådan lyder status fra DR’s fællestillidsrepræsentant, Henrik Friis Vilmar, efter at han kort før påske havde første forhandlingsmøde med DR’s ledelse om den nye overenskomstaftale for mere end 1.000 DJ-medlemmer ansat i DR.

Forhandlingerne fortsætter i morgen, og fællestillidsrepræsentanten lægger ikke skjul på, at der skal meget til, før parterne kan nå hinanden.

”Som situationen er lige nu, står vi meget langt fra hinanden. Når man sammenligner DR’s krav til os med vores krav til dem, så er mange af dem modsatrettede,” siger Henrik Friis Vilmar.

I overskriftsform går medarbejderne til forhandlingsbordet med tre hovedkrav: Lønstigning, øget frihed og større tryghed i ansættelsen.

”De tre hovedkrav er lige vigtige alle sammen,” understreger Henrik Friis Vilmar.

Må ikke blive fattigere af at gå på arbejde

Når det kommer til lønnen, er både ledelse og tillidsfolk i DR enige om, at DR skal have en ”ansvarlig lønudvikling”. Men hvad det konkret betyder, kan der vise sig at være forskel på.

”Som jeg ser det, er en ansvarlig lønudvikling, at journalistgruppens medarbejdere kan følge med reallønnen. At de ikke bliver fattigere, når de går på arbejde,” siger Henrik Friis Vilmar.

Forhandlingerne er endnu i så tidlig en fase, at der ikke er blevet udvekslet konkrete krav om procenter eller økonomisk ramme. Men fællestillidsmanden understreger, at DR’s medarbejdere ved flere af de seneste års overenskomstforhandlinger har udvist stor ansvarlighed for DR’s økonomi ved at være løntilbageholdende.

”Derfor har vi også en klar forventning om, at DR nu viser ansvar over for medarbejdere, så de ikke falder i realløn, og de kan blive ved med at betale deres regninger,” siger han.

Inspiration fra TV 2

Når det kommer til kravet om mere frihed, er det væsentligste for DR’s medarbejdere, at deres frihedsmuligheder bliver udviklet og ikke afviklet.

”Vi lever i en tid, hvor arbejdspresset er stadig stigende. Der er rigtig mange deadlines, og tempoet er højt, og derfor er det supervigtigt, at vores medlemmer har nogle vilkår, der giver plads til at restituere og være sammen med familien. Så folk ikke bliver syge af at gå på arbejde,” siger Henrik Friis Vilmar.

DR’s ledelse vil på den anden side gerne have mere tilstedeværelse og mere fleksibilitet i afvikling og tilrettelæggelse af friheden, for eksempel sabbatten. Men ifølge Henrik Friis Vilmar er de to krav ikke nødvendigvis uforenelige.

”Vi er villige til at snakke om mulighederne. En ordning som den, TV 2 har lavet, hvor sabbatordningen er lavet om til en fritvalgsordning, kunne jeg for eksempel godt se for mig som en mulighed. Den giver jo masser af fleksibilitet,” siger han.

Konkret kan en fritvalgsordning for eksempel betyde, at den enkelte medarbejder kan vælge at sælge sin årlige opsparing af sabbat for til gengæld at få mere i lønposen eller mere ferie eller pension.

Skal være dyrere at fyre

Det tredje og sidste store hovedkrav i forhandlingerne med DR’s ledelse handler ifølge Henrik Friis Vilmar om at sikre, at ledelsen tager ansvar for at ruste medarbejderne til fremtiden frem for at skille sig af med dem.

”Det handler om, at DR tager ansvar for, at medarbejderne hele tiden udvikler sig, så de er klædt på til de krav, de møder. Vi har en ret god efteruddannelsesordning, men mange kommer ikke afsted, fordi de synes, de har for travlt, og andre kommer måske ikke afsted på det rigtige. Derfor er det vigtigt, at man styrker dialogen mellem chef og medarbejder,” fortæller han.

Men kravet om øget tryghed handler også om, at det skal være dyrere for DR at skille sig af med medarbejdere.

”Derfor har vi et krav om opsigelsesvarsler, og vi har et krav om, at man helst skal omplacere i stedet for at fyre. Alt sammen noget, der stiler mod at holde fastansatte, men også freelancere og løstansatte, i arbejde,” siger Henrik Friis Vilmar.

Han understreger, at de tre krav omfatter alle DR’s medarbejdere – uanset ansættelsesforhold.

”Men derudover har vi også nogle særskilte krav, der skal styrke freelancernes lønudvikling og skabe større tryghed for dem. For eksempel har vi mange på vilkårskontrakter, og dem vil vi gerne have ændret, så freelancerne kender deres timetal,” siger han.

Den nuværende overenskomst mellem DJ og DR udløber 1. juni, og i alt har DJ’s tillidsfolk og ledelse tre forhandlingsmøder tilbage i kalenderen den kommende måned. Men Henrik Friis Vilmar forventer, at der godt kan komme flere.

0 Kommentarer