Forhandlinger i sneglefart

  Årets overenskomstforhandlinger er koncentreret om arbejdsgivernes ret til at flytte rundt på medarbejderne inden for samme mediekoncern. Det har DJ afvist. Men måske kan Egmont vise vejen.

Årets overenskomstforhandlinger er koncentreret om arbejdsgivernes ret til at flytte rundt på medarbejderne inden for samme mediekoncern. Det har DJ afvist. Men måske kan Egmont vise vejen.

Overenskomst. Forhandlingerne skulle egentlig have været afsluttet den 1. marts. Men det har fortsat lange udsigter med enighed mellem Journalistforbundet og arbejdsgiversiden. En enkelt overenskomst, med Egmont Magasiner, er dog forhandlet på plads. Overenskomstforhandlingerne på dagbladsområdet og med Aller Press foregår nu i Forligsinstitutionen, og derfor må DJs forhandlere ikke udtale sig om sagen.

De strandede forhandlinger skyldes i første omgang ikke uenighed om størrelsen af lønstigningerne. For arbejdsgiverne har det været et meget centralt krav at opnå en mere fri bevægelighed af redaktionelt stof og medarbejdere inden for samme koncern.

Det gælder først og fremmest forhandlingerne om ny overenskomst mellem DJ og Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA), der omfatter 3.000 medarbejdere.

Hvis DMA får indfriet deres krav, kan en medarbejder på eksempelvis 24timer i yderste konsekvens blive pålagt at skulle arbejde for både Jyllands-Posten, 24timer, Politiken eller Politikens Lokalaviser. Kravene hænger sammen med, at danske mediehuse ekspanderer, og det gør det mere fristende for arbejdsgiverne at sikre sig maksimal fleksibilitet af redaktionelt stof og af de ansatte.

Efter 13 møder brød forhandlingerne mellem DMA og DJ sammen den 4. marts og forsætter nu i forligsinstitutionen. Men i DJ er man fortsat fortrøstningsfuld, hvad angår mulighederne for at finde en løsning. DJs hovedpunkter i forhandlingerne med DMA er mere i løn og flere penge til pension, forbedringer af arbejdsmiljøet og freelancernes forhold.

Også Aller Press kræver større fleksibilitet og fuld ret til at videreudnytte stof produceret af de 200 redaktionelle medarbejdere. Her har DJ varslet blokade per 1. april, fordi Aller Press vil have ret til at bruge sine cirka 700 freelanceres tegninger, tekster og fotografier inden for hele Aller Koncernen – uden at betale ekstra.

»Hverken freelancerne eller de fastansatte kan være tjent med, at Aller Press kommer igennem med sine krav,« siger faglig konsulent Hans Jørgen Dybro, der leder DJs forhandlinger med Aller Press

Han peger på, at DJs netop indgåede overenskomst med Egmont Magasiner viser, at det er muligt at lave en aftale, som begge parter kan være tilfredse med. For medarbejderne er overenskomsten økonomisk tilfredsstillende, og for Egmont giver aftalen større fleksibilitet.

Den treårige Egmontaftale omfatter blandt andet medarbejdere på ALT for Damerne og Hendes Verden og giver en lønstigning det første år på 1.040 kroner i gennemsnit. Det svarer til 3,5 procent inklusiv pension. Desuden indeholder aftalen en stigning i grundlønnen på 400 kroner om måneden de efterfølgende to år. Der er også indført genetidsbetaling for arbejde i weekenden, ligesom der er sket forbedringer af arbejdsmiljøet.

For Egmont Magasiner giver aftalen mulighed for lokalt at aftale, at redaktionelle medarbejdere i konkrete tilfælde kan levere stof til andre medier – for eksempel et tv-program. Hans Jørgen Dybro, der har stået for at forhandle aftalen mener, at Egmontoverenskomsten viser vejen.

»Overenskomsten har en tilfredsstillende økonomi. Den har væsentlige elementer til gavn for både virksomheden og medarbejderne. Og den er forhandlet på plads efter et godt og konstruktivt forløb, som begge parter har andel i,« tilføjer han.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Forhandlingerne omfatter 3.000 redaktionelle medarbejdere ansat på dagbladsområdet.

Hvilke medier: Dagbladene.

Status: Forhandlingerne er nu ført over i Forligsinstitutionen.

Egmont Magasiner

Forhandlingerne omfatter 42 redaktionelle medarbejdere på Egmont.

Hvilke medier: ALT for Damerne, Hendes Verden, Her & Nu med flere.

Status: Overenskomsten er på plads. Medarbejderne fik en gennemsnitlig lønstigning det første år på 1.040 kroner, svarende til i alt 3,5 procent inklusiv pensionsregulering.

Aller Press

Overenskomstforhandlinger for 200 fastansatte medarbejdere.

Hvilke medier: Familie Journalen, Femina, Kig Ind, Se og Hør med flere.

Status: Overenskomsten udløb officieltden den 28. februar, og forhandlingerne er nu ført over i Forligsinstitutionen.

Aller Press freelance

Status: DJ har varslet blokade mod Aller per 1. april, fordi Aller Press vil genanvende freelanceres tekster, tegninger eller billeder hele i hele Aller-koncernen.

Freelancere i DR

Forhandlinger omfatter flere hundrede medarbejdere.

Hvilke medier: DR.

Status: DJs krav omfatter blandt andet bedre timebetaling, indførelse af pensionsordning og en række stressdæmpende faktorer.

Overenskomsterne med DR, TV 2, organisationsbladene og en række andre selvstændige overenskomster forhandles ikke i øjeblikket, da de ikke udløb den 28. februar.

0 Kommentarer