Forenet netjournalistik

Den 7. december blev foreningen Danish Online News Association – DONA – stiftet. Foreningen har allerede planer om at skabe et netmagasin og måske et netforlag.

Den 7. december 2000 holdt Danish Online News Organisation (DONA) stiftende generalforsamling og blev derved en "rigtig" forening.

Siden sommeren 1999 har foreningen blot fungeret som mailingliste for interesserede i netjournalistik. Jobannoncer, nyhedsartikler om nettet og diskussioner om etik på nettet har siden da poppet op på 600 interesserede journalisters skærme. Nu er foreningen officiel.

Første punkt på dagsordenen var som på alle andre generalforsamlinger "Formandens beretning", men da der endnu ikke var valgt en formand, måtte Ernst Poulsen, hoveddrivkraften bag DONAs mailingliste, fremlægge sine visioner for, hvad DONA skal være fremover.

"DONA skal være for alle interesserede. Det er det, der også er meningen med mailinglisten. Men der skal flere kræfter til, hvis DONA skal være mere end den. Jeg har fået flere henvendelser med nye idéer; for eksempel et forlag, der udgiver e-bøger og et DONA-magasin. På langt sigt kan det jo være, der bliver oprettet "under-DONA'er" for nicheområder," sagde Ernst Poulsen, der er journalist på Jyllands-Postens netavis.

Til sidst i sin beretning stillede Ernst Poulsen et spørgsmål til de øvrige fremmødte. "Hvornår kan man kalde sig medlem af DONA?"

Han foreslog selv, at man kunne prøve med en slags "Shareware"-kontingent, hvor man betaler, hvis man synes, DONA er noget værd. Og så er man ellers medlem, hvis man er tilmeldt mailinglisten.

"Jeg vil helst ikke lukke mailinglisten, så den kun bliver for betalende medlemmer. Så mister vi mindst halvdelen af de 600, der er tilmeldt listen nu," sagde Ernst Poulsen.

Enkelte mente, at DONA skulle være helt kontingentfrit.

"Kontingent er en uskik. Det er mere interessant at se, hvad der er af indtægter fra sponsorer og jobannoncer på DONAs hjemmeside. Gratis medlemskab sikrer, at vi bliver mange medlemmer," sagde Ib Konrad Jensen, der er journalist med eget webrådgivningsfirma.

Det åbnede for en lang debat om, hvorvidt DONAs medlemmer skulle betale kontin-gent eller ej. Nogle mente, at kontingent skabte større tilhørsforhold til foreningen. Andre påpegede, at man sagtens kunne gøre begge dele.
Til sidst blev diskussionen stoppet med en afstemning. For eller imod kontingentbetaling.

Et kontingent på 200 kroner blev vedtaget med stort flertal, blandt andet med det argument, at der i foreningens nye vedtægter står, at kontingentet fastsættes på DONAs generalforsamling år for år. Hvis der er stemning for det, bliver kontingentbetaling afskaffet næste år. Medlemsskab for studerende blev for det næste år fastsat til 50 kroner.

Det blev så op til den nye bestyrelse af finde ud af, præcis hvilke fordele betalende medlemmer har.

Ernst Poulsen blev valgt som formand, og resten af den helt nye bestyrelse ser sådan ud: Martin Jørgensen; vertikal.dk, Jane Kofod; politiken.dk, Jesper Berg; politiken.dk, Bent Bøkman; freelance, Kaj Noppenau; aktuelt.dk, Henrik Rewes; jp.dk og Malene Grouleff; lektor på DJH.

0 Kommentarer