Forbundets moralister

Kursus i god tone har smittet af på hele forbundet.Pas på dit ordvalg. Sig fra ved dårlig tone. Før en dialog til ende og snak sammen fremfor at skrive eller maile.

Kursus i god tone har smittet af på hele forbundet.

Pas på dit ordvalg. Sig fra ved dårlig tone. Før en dialog til ende og snak sammen fremfor at skrive eller maile.

De gode råd kunne komme fra din mor eller Emma Gad, men de stammer fra DJ. Forbundet har et "takt og tone" udvalg, der her kommer med opskriften på en ordentlig omgangstone. Faktisk kalder det selv udvalget for Emma Gad.
Det blev nedsat for godt et år siden. Forinden havde konflikterne raset mellem Free-lanceGruppen og forbundsledelsen. En retssag truede, og frustrationerne ødelagde al kommunikation mellem parterne.

Derfor tog forbundsledelsen og FreelanceGruppens bestyrelse på kursus i at tale pænt sammen og forstå hinanden. Samtidig blev Emma Gad udvalget nedsat.

Det hjalp. Nu har det formuleret et sæt gode råd, som det mener, andre end FreelanceGruppen kan have gavn af.

"Vi har ophøjet os selv til forbundets moralister, når det gælder omgangstone," forklarer Fred Jacobsen, der som faglig sekretær udgør den ene fjerdedel af Emma Gad. De andre er Kristian Melgaard, daværende formand for FreelanceGruppen, Kate Bluhme, der på det tidspunkt sad i forretningsudvalget samt Jette Møller Nielsen fra FreelanceGruppens bestyrelse.

Op gennem 90erne, under skiftende formænd på begge fronter, var mistroen stor og tonen mellem parterne rå.

 

Angreb ødelagde arbejdet
Det kulminerede for to år siden.

Først "truede" freelancernes nyvalgte formand, Kristian Melgaard, med at sagsøge DJ, fordi forbundsledelsen ville skære i freelancernes ophavsretsmidler. Dernæst forsøgte forbundet at lave en specialgruppe for billedmedieoversættere uden om FreelanceGruppen. Her kunne oversætterne være medlem uden at være medlem af forbundet. Dog skulle de både have del i ophavsretsmidlerne og andre goder. FreelanceGruppen blev tosset.

"Vi kunne ikke finde ud af at tale sammen og skrev heller ikke ordentligt sammen," siger Kristian Melgaard. Han er overbevist om, at masser af ting er faldet på gulvet på den baggrund.

"De ideelle og reelle hensigter, som forbundsledelsen har haft, har vi opfattet som angreb – og omvendt. Det var ligegyldigt, hvad vi sagde. Forbundsledelsen trumfede bare deres egne holdninger igennem," husker Kristian Melgaard.

 

Døren står åben
Efter kurset i at tale pænt sammen fik Kristian Melgaard troen tilbage på, at det kunne nytte at yde en faglig indsats.

Selv ikke FreelanceGruppens seneste fight med forbundsledelsen om videresalgs-aftalen på Berlingske Tidende har genskabt tidligere tiders slagsmål:

"Her har forbundet virkelig lavet en strategisk fodfejl, men bortset fra det jordskælv, så går det godt. Tonen er god," siger han og tilføjer:

"Vi vil bevare retten til at være uenige, men vi vil gøre det på en ordentlig måde."

På det kursus, som parterne var på for at lære at tale ordentligt sammen og lytte til hinanden, blev det besluttet, at FreelanceGruppens formand og næstformand hver tredje måned skulle mødes fast med forbundets formand og næstformand.

I sidste uge sagde FreelanceGruppens formand, Mette Curdt, til forbundsledelsen, at hun ikke længere synes, det er nødvendigt.

"Vi ved, døren altid er åben. Det har vi det fint med, derfor er der ingen grund til at skemalægge møderne," siger hun, men tilføjer, at det har været en god måde at klare problemerne på.

Mette Curdt mener, at samarbejds-kurset har ændret hele forbundshuset.

"Jeg kan mærke, at forbundsledelsen også har lært noget og har taget det med rundt i forbundet på andre måder," siger Mette Curdt.

Kate Bluhme, der netop er trådt ud af hovedbestyrelsen, siger, at det godt kan være, at udvalgets regelsæt virker banalt.

"Hvis nogen vil smile hånligt over dem, rager det ikke mine kolde tæer. Hvis de er banale, så kan jeg ikke forstå, at de ikke er blevet efterlevet," siger hun.

Kate Bluhme er overbevist om, at den ublide tone har frataget nogle lysten til at engagere sig.

"Når en organisation lever af, at medlemmerne engagerer sig som fritidspolitikere, så nytter det ikke, at det eneste, de får ud af det, er frustrationer. Frustrationer skal komme fra modparten, ikke fra ens egne kolleger," siger hun og fortæller, at hun har hørt flere sige, at de ikke vil på talerstolen på delegeretmøde, fordi de ikke vil svines til.

"Nogle synes måske, den tone er kæk, men man har lov til at sige, at der må være en kant."

Det er udvalgets plan, at de gode råd skal indgå i de kurser, forbundets tillidsrepræsentanter er på, samt være tilgængelige for andre, der måtte have brug for dem.

 

KOMMUNIKER UDEN AT SKABE KONFLIKTER

Gør det
-hurtigt
-mundtligt
-ofte

OMGANGSTONE I DET DAGLIGE

– Vær bevidst om dit ordvalg

– Sig fra ved dårlig tone!

– Vis respekt for hinandens engagement (hvis der ryger en finke af panden)

– Hav tillid som udgangspunkt vær overbærende over for fodfejl!

– Drop ironi og sarkasme undgå fristelsen til at gå med ironi og sarkasme

– Respekt for synspunkter drop fordommene

– Ja til frisprog men der skal være en grænse

– Alvor til tunge sager, let/drillende til lettere

0 Kommentarer