Navneskifte

Forbundet Formidling eller Dansk Journalistforbund? Her er forslagene til forbundets nye navn

Medlemmerne skal stemme om det nye navn i 2023

Ved hjælp af gode gammeldags papirlapper stemte medlemmerne af hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund (DJ) i dag om, hvad forbundet fremover skal hedde.

Opgaven var et nedbringe en bruttoliste med ni navne til tre-fire forslag, som DJ’s medlemmer nu skal debattere – og i sidste ende stemme om på delegeretmødet i foråret 2023.

Efter den hemmelige afstemning med papirlapperne stod det klart, at disse fire navne fik flest stemmer.

 • Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation: 11 stemmer
 • DJ – Medier & Kommunikation: Fem stemmer
 • Medier & Kommunikation – Dansk Journalistforbund: Fem stemmer
 • DJ – Forbundet Formidling: Fem stemmer

De fem øvrige navneforslag fik så få stemmer, at de nu er ude af billedet.

På forbundets nuværende logo efterfølges ’Dansk Journalistforbund’ af ordene ’Medier og Kommunikation’. Tilføjelsen ’Medier og Kommunikation’ har dog aldrig været forbi et delegeretmøde, så det indgår ikke i det officielle navn.

Er alle med?

På mødet blev det diskuteret, om navneforslagene rummede alle de fagligheder, forbundet organiserer – for eksempel de visuelle medlemmer.

Per Schultz-Knudsen, formand for arbejdsgruppen og medlem af HB, forklarede baggrunden for de ni navneforslag:

”Hvis de visuelle skal med, skal influenterne så også? Navnet bliver så langt, at det er umuligt. Med de her forslag mener vi, at det dækker det, medlemskredsen arbejder med,” sagde han.

Per Schultz-Knudsen tilføjede, at det også er vigtigt, at det internationalt står klart, at DJ har journalister som medlemmer.

Overkommelig udgift

Udgifterne ved et navneskifte blev også diskuteret.

Uanset hvilket navn det bliver, er det ifølge næstformand Allan Boye Thulstrup dog en overkommelig udgift at udskifte logoet, som er fra 2007.

”Når vi ser på udgifter til for eksempel brevpapir, tror jeg ikke, at vi har kæmpe lagre liggende. Så det er ikke noget, jeg er nervøs for,” sagde han.

Forhistorien for navneskiftet er, at det i 2019 blev besluttet at tage en medlemsdebat om forbundets navn. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle finde et navn, som opfyldte en række krav.

Blandt andet at det har ”journalistik” eller ”DJ” i navnet, og at navnet ikke er ekskluderende i forhold til fremtidig organisering af tilgrænsende fag.

De ni forslag, der var til afstemning, var:

 • Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation
 • DJ – Medier & Kommunikation
 • Medier & Kommunikation – Dansk Journalistforbund
 • Medieforbundet – Journalistik & Kommunikation
 • Forbundet for Journalistik og Kommunikation
 • Forbundet for journalistik, kommunikation og medier
 • Dansk Journalist- og Medieforbund
 • DJ – Forbundet Formidling
 • DJ – Journalistik & Kommunikation

 

2 Kommentarer

Elisabeth Houe Hansen
2. SEPTEMBER 2022
Enig!
Esben Ørberg
1. SEPTEMBER 2022
Ufatteligt ubegribeligt, at ledelsen i DJ fortsat rider på denne hest, når nu et navneskift vil skære forbundets arme og ben af. Hvad værre er, at en række ledende tillidsvalgte til ulidelighed fortsat hævder, at forbundets nuværende navn er skabt uden politisk accept. Det er simpelthen forkert. Jeg ved det, fordi jeg stod administrativt i spidsen for processen med nyt design i sin tid: HB vedtog et design, herunder en undertitel: ”medier og kommunikation”. Undertitel betyder sprogligt en titel der supplerer, uddyber eller forklarer en overordnet titel og ofte skrives nedenunder med mindre skrifttype. Der er altså ikke tale om et anliggende, som et delegeretmøde skal befatte sig med. Det er rigeligt med HB. For Guds skyld: Stop denne jammerlige beskæftigelses-terapeutiske misforståelse, kære DJ! Vi overlever det ikke.