Forbundet, der ikke kunne skifte navn

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse opgav onsdag at indstille et nyt forbundsnavn til delegeretmødet. Hør hvorfor – og kom med på en tidsrejse i jagten på det helt rette navn

Onsdag skulle Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse beslutte, om den vil foreslå et nyt navn til forbundet til vedtagelse på delegeretmødet 2019.

Forslaget lød:

”Dansk Journalistforbund skal fremover hedde Dansk Journalistforbund – Medier og kommunikation.”

Navnet er foreslået af DJ's arbejdsgruppe Fremtidens Forbund, der siden seneste delegeretmøde har søgt svar på en række af de organisatoriske spørgsmål, som forblev ubesvarede på mødet. Herunder navnet.

Favner alle

Argumentationen fra arbejdsgruppen lyder, at det er ”et navn, der favner alle” – ”navnet skal fortælle, hvem vi gerne vil være og ikke, hvem vi var engang”.

Men lad os bare slå fast, at forslaget fik en hård medfart – trods de gode intentioner. Og at punktet blev lukket med, at formand Lars Werge foreslog, at hovedbestyrelsen ikke foreslår en navneændring på delegeretmødet.

Forud var ellers gået en livlig debat, der tydeligt demonstrerer de mange identiteter i forbundet. Men før vi hører om den, så springer vi i første omgang lige tilbage til 2017.

Det er nødvendigt for at forstå, hvor følsom debatten er.

Medlemmerne skal inddrages

På delegeretmødet 2017 var to navne til debat. Det ene lød ”Dansk Journalistforbund – medier og kommunikation.” Det andet: ”DJ Medier, Journalistik og Kommunikation”.

Ingen af de to forslag blev vedtaget.

Det gjorde derimod et forslag stillet af hovedbestyrelsesmedlem Per Schultz-Knudsen. Han opfordrede til, at hovedbestyrelsen i tidsrummet 2017 til 2019 gennemførte en medlemsdebat om forbundets navn.

”Det er vigtigt, at vi forankrer sådan en beslutning blandt medlemmerne,” lød det fra Per Schultz-Knudsen – der blandt andet fik opbakning af DJ-formand Lars Werge, der syntes, det gav ”rigtig god mening”, at DJ fik to år til at tænke sig om.

”Jeg synes, det er lidt mærkeligt”

Det er på den baggrund, man skal forstå den aktuelle debat på hovedbestyrelsens møde.

Peter Thornvig, formand for DJ:Fotograferne, var i 2017 med til at stille forslaget om navnet ”DJ Medier, Journalistik og Kommunikation”, der altså blev forkastet til fordel for en grundig medlemsdebat.

Og nu måtte han så se, at tænkepausen havde udløst, at arbejdsgruppen stillede præcis det samme forslag, som blev forkastet for to år siden. Og som ikke var hans forslag.

”Jeg synes, det er lidt mærkeligt,” startede han. Og fortsatte:

”Jeg synes ikke, navnet er dækkende. Vi er ikke et journalistforbund. Vi er alt muligt,” sagde han.

I stedet forslog han navnet ”DJ – medier og kommunikation”.

Altså meget lig det forslag, han selv var med til at stille i 2017. Men nu dog uden ”Journalistik”.

”Netop det, at vi ikke er et journalistforbund, er vigtigt at fastslå,” argumenterede Peter Thornvig. ”Når man hedder Dansk Journalistforbund, er man forbund for journalister, når man hedder DJ, er man forbund for os alle sammen.”

Oppe allerede i 2011

Vi må nu rejse lidt længere tilbage.

For navnet ”DJ Medier og Kommunikation” blev allerede luftet i 2011 af daværende formand Mogens Blicher Bjerregård. Han brugte det i medierne, uden at det var blevet vedtaget som DJ's navn. Han sagde dengang:

”På delegeretmødet lovede jeg, at vi vil arbejde med navnet på forbundet. Det løfte har jeg ikke glemt. Jeg er opmærksom på, at et navn som DJ Medier og Kommunikation fungerer godt brandingmæssigt.”

Senere, i 2013, da DJ arbejdede på at fusionere med Kommunikation & Sprog, spurgte Journalisten Mogens Blicher Bjerregård:

Vil du give slip på navnet Dansk Journalistforbund?

Og han svarede:

”Jeg vil nøjes med at sige, at vi stadig kan bruge navnet Dansk Journalistforbund. Dansk Journalistforbund vil kunne anvendes både nu og om fem og 10 år.”

Med efterrationaliseringen:

”Hvis det står til mig, altså.”

”Det er for uambitiøst”

Tilbage til nutiden og onsdagens hovedbestyrelsesmøde og -debat.

Per Schultz-Knudsen, der oprindeligt stillede forslaget om, at hovedbestyrelsen skulle sætte gang i en medlemsdebat, undrede sig:

”Det er for uambitiøst at komme med præcis det forslag, der blev trukket på seneste delegeretmøde,” sagde han.

”Jeg fik det sparket til hjørne ved seneste delegeretmøde. Og nu foreslår vi det samme?!”

Hvilket Freja Wedenborg bakkede op om:

”Jeg tror også, de delegerede vil synes, det er noget mærkeligt noget. Det løser ikke dilemmaerne,” sagde hun – og kritiserede derpå, at hovedbestyrelsen nu kastede nye forslag ind i debatten.

”Men så vil jeg da foreslå Mediearbejderne,” sagde hun.

”Jeg vil foreslå DJ”

Også Thilde Høybye, medlem af bestyrelsen i DJ Kommunikation, var skeptisk:

”Det er fuldstændigt uambitiøst. At vi kommer med et forslag, som mange tror vi allerede hedder. De tror, vi hedder Dansk Journalistforbund – Medier og kommunikation.”

Det skal tilføjes, at Dansk Journalistforbund i dag bruger præcist det navn på blandt andet Facebook.

I stedet foreslog Thilde Høybye:

”Jeg vil foreslå, at vi hedder DJ. Og så kan man tilknytte Journalisterne. Kommunikatørerne. DJ kan rumme det hele. Jeg kan ikke se et bedre navn end det,” sagde hun – og tilføjede:

”Det er også en god idé at hedde Mediearbejderne.”

Kræver 2/3 flertal

Rasmus Mark Pedersen, formand for Journalisterne i DJ, påpegede, at en vedtægtsændring skal have 2/3 flertal.

”Det har ingen gang på jord, hvis der ikke er journalist eller kommunikatør i navnet,” sagde han – og tilføjede:

”DJ er en elendig forkortelse. De udtaler det på engelsk.”

”Vi mangler medlemsinddragelse”

Tine Johansen, næstformand i DJ, og med i arbejdsgruppen, kommenterede:

”Jeg frygter, det her vil koste alt for mange ressourcer uden at bære frugt. Så jeg er mest for, at vi trækker forslaget. Eller lader være med at stille det.”

Henrik Wilmar supplerede:

”Vi skal ikke stille op med et forslag, vi ikke er 100 procent enige om. Jeg bakker op om Tines forslag.”

Karen Hedegaard efterlyste også mere medlemsinddragelse:

”Vi mangler medlemsdebatten og den grundige debat i HB. Så jeg synes ikke, vi stiller noget forslag.”

”Vi går til bekendelse”

Per Schultz-Knudsen:

”Jeg hælder også til, at vi går til bekendelse: Vi har ikke levet op til det pålæg, vi fik. Og så må vi bede den nye hovedbestyrelse om at leve op til det.”

Lars Werge:

”Der har ikke været særlig stor interesse for at tage debatten de steder, jeg har været.”

Karen Hedegaard:

”Vi skal udskyde det her og sætte en proces i gang efter delegeretmødet.”

Sus Falch, formand for Freelancegruppen:

”Jeg synes også, vi skal trække forslaget og så måske få en ekspert til at fortælle os, hvad der sker, når man skifter navn.”

Lars Werge:

”Jeg synes, at hb skal trække det her forslag. Så kan den kommende hovedbestyrelse tage stilling,” sagde han – med tilføjelsen:

”Og jeg synes personligt, vi har et fremragende navn i dag.”

Cirka der sluttede debatten. Uden navn.

Kommentarer
12
Michael Kjærgård
07.03.19 11:49
Vi skal fusioneres, og så
Vi skal fusioneres, og så skal vi ikke alligevel. Vi skal flytte og så skal vi ikke alligevel. Vi skal have ny navn og så skal vi ikke alligevel. Formandskabets tre største succeser
Fremhævet af Journalisten
Freja Wedenborg
07.03.19 13:29
Lige for at præcisere, så
Lige for at præcisere, så sagde jeg på mødet, at jeg synes det er ærgerligt at det ender med at blive en ukvalificeret proces – og det er vigtigt at vise, at vi tager de mange forslag, som medlemmerne er kommet med på bl.a. TR-træf og fagligt forum seriøst. Men at hvis vi var igang med at smide forslag på bordet, ville jeg da holde fast i Mediearbejderne, som jeg også har foreslået på de andre arrangementer, hvor vi har diskuteret navn. Jeg synes det er et godt navn, som rummer alle vores medlemsgrupper og siger klart og tydeligt, hvem vi er. Men – når vi engang skal tage en delegeretmødebeslutning om et nyt navn skal det være med et forslag, som hele HB kan samles om, og efter en ordentlig process med medlemsindragelse. Det var bare det :)
Fremhævet af Journalisten
Louise Spanget
11.03.19 14:19
Hvilken definition af medier
Hvilken definition af medier arbejder forslagsstillerne med? (Ift forslaget Mediearbejderne).
Fremhævet af Journalisten
Klaus Sørensen
04.04.19 13:37
Personligt har jeg det fint
Personligt har jeg det fint med det nuværende navn og vil synes det er lidt mærkeligt, hvis ikke der i navnet indgår journalist i en eller anden form. Måske kunne vi bare hedde "Danske Journalister"
Fremhævet af Journalisten
Minna Skau
04.04.19 13:49
Herfra en kraftig opfordring
Herfra en kraftig opfordring til, at forbundet ikke bare skal hedde en forkortelse, som ikke længere skal regnes som en forkortelse af noget. Den slags misfostre findes der allerede rigeligt af ude i samfundet. Hvis man ikke vil hedde Dansk Journalistforbund, skal man heller ikke hedde DJ. Det er simpelthen elendig kommunikation.
Fremhævet af Journalisten
Ole Felsby
04.04.19 14:34
Hvorfor skal navnet "Dansk
Hvorfor skal navnet "Dansk Journalistforbund - medier og kommunikation" til afstemning? Det er jo allerede indført i praksis. Se f.eks. forbundets logo og Facebookside.
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
04.04.19 14:53
Kære Ole

Kære Ole

Det officielle navn er Dansk Journalistforbund.

Tilføjelsen "medier og kommunikation" bliver brugt som branding.

Som det fremgår af ovenstående artikel kræver det 2/3 flertal på et delegeretmødet, at ændre navnet.

I 2017 blev det besluttet af rejse en medlemsdebat om navnet.

En fremtidig navneændring er også nævnt i rapporten Fremtidens Forbund, der udkom i januar.

Mvh
Fremhævet af Journalisten
Esben Ørberg
04.04.19 15:30
Danmarks Radio, DR er vel
Danmarks Radio, DR er vel heller ikke bare radio? Navnet Dansk Journalistforbund er mindst 100 millioner kroner værd. Det er faktisk ubetaleligt.
Det er skabt gennem 100 år omkring en stærk faglighed og kan stadig rumme den halvdel af medlemmerne, som ikke er udøvende, uafhængige journalister. Langt, langt de fleste er - tror jeg - rigtig glade for at være medlem af DJ, som organisationen hedder i daglig tale i vide kredse. Eller den hyggelige og indforståede titel blandt kolleger:'Forbundet'. Undertitlen 'medier og kommunikation' bruges, når DJ markedsfører sig selv - og det er fint, men rør for Guds skyld ikke ved selve navnet. Det er guld værd og indeholder i virkeligheden en enorm sammenhængskraft. Nej, smid ikke barnet ud med badevandet. Det vil være en katastrofe. Et imagetab af dimensioner. Det rene selvmord. Danmarks Radio er vel heller ikke bare radio?
Men hvorfor Journalisten nu mener sig kaldet til at debattere titlen endnu engang, ja, det fatter jeg heller ikke. Er det pludselig blevet en pligt at rette sig efter, hvad der står i en forbundsrapport?
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
04.04.19 17:58
Kære Esben

Kære Esben

Du må skille diskussionen fra budbringeren. Man kan godt forsvare navnet Dansk Journalistforbund uden at miskreditere Journalisten.

Det blev i øvrigt vedtaget på delegeretmødet 2017, at der skulle gennemføres en medlemsdebat om forbundets navn frem mod delegeretmødet 2019.

Forslaget blev vedtaget med 188 for, 101 imod og 29 blanke stemmer.

Mange venlige hilsner
Fremhævet af Journalisten
Esben Ørberg
04.04.19 19:44
Ups, nå ja, man kan jo ikke
Ups, nå ja, man kan jo ikke følge med i det hele. I tager jo bare handsken op, som det forventes af jer. Fint. Men hvad så? Ligger der et forslag på delegeretmødet? Jeg håber virkelig, at de besluttende kan finde ud af at beslutte, at beslutningen er truffet en gang for alle - for 75 år siden! Og så komme videre med det, det handler om; tilfredse medlemmer i trygge arbejdsmæssige rammer, som gør dem i stand til at yde prægtige præstationer!
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
04.04.19 19:58
Kære Esben

Kære Esben

Godt ord igen :-)

KH
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
05.04.19 09:02
Det Esbern Ørberg siger.
Det Esbern Ørberg siger. Alternativt: 'Den intetsigende fagforening tidligere kendt som Dansk Journalistforbund'.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right