Forbudt at tale med Dansk Journalistforbund

De 800 fotografer i Grafisk Forbund og Journalistforbundet drøfter en mulig fælles fremtid. Men topledelsen i Grafisk Forbund har forbudt deres tegnere at tale med DJ.

De 800 fotografer i Grafisk Forbund og Journalistforbundet drøfter en mulig fælles fremtid. Men topledelsen i Grafisk Forbund har forbudt deres tegnere at tale med DJ.

»En løsning med Dansk Journalistforbund betragter jeg nærmest som vulgær, fordi journalisterne ikke en gang er medlem af LO. Ikke i min vildeste fantasi kan jeg forestille mig – ud over fotograferne – at nogle grafiske arbejdere vil være medlem af et forbund, der står uden for LO.«
Så bastant udtalte formanden for Grafisk Forbund (GF), Tom Durbing, sig i begyndelsen af oktober i fagbladet Dansk Grafia. Og dermed var GFs linie lagt. Et flertal i GFs hovedbestyrelse besluttede den 6. oktober at sige nej til at efterleve ønsket fra tegner/
grafikerne om at undersøge, om Dansk Journalistforbund ville være noget for dem. Tegner/grafikernes Landsbranche tæller 1.000 medlemmer af GFs i alt 23.000 medlemmer.
Baggrunden er, at Grafisk Forbund er under opløsning. Forbundet skal på en ekstra ordinær kongres i april næste år tage stilling til sin fremtid. Alt tyder på, at forbundet nedlægges og fusionerer med HK/Industri. Men flere medlemsgrupper i GF har udtrykt ønske om at få undersøgt alternative løsninger. Blandt andre GFs 800 fotografer (fag- og reklamefotografer), som er organiseret i GFs Mediefaggruppe, undersøger nu, om DJ er en bedre løsning for dem end HK. GFs kartonnagearbejdere har drøftelser med SID og senest havde tegner/grafikerne ønsket også at tale med DJ. Men de fik altså nej fra GFs top – 32 i GFs hovedbestyrelse sagde nej og kun 12 sagde ja.
»Der er nok bolde i luften i forvejen, jo flere undersøgelser jo mere forvirring,« siger formanden for GF, Tom Durbing, til JOURNALISTEN som begrundelse for, at han stemte nej.
»Jeg er overrasket over, at Grafisk Forbunds hovedbestyrelse har valgt en så snæversynet holdning, at nogle må tale med os og andre ikke. Det virker ikke særligt klogt i forhold til, hvad medlemmerne kræver af en moderne organisation,« siger DJs formand, Lars Poulsen.
»Ingen skulle have haft lov,« supplerer Tom Durbing, som mener, at den eneste fornuftige løsning er en samlet løsning for alle GFs medlemmer i HK/Industri.
»Hovedbestyrelsen har en håbløs forstenet opfattelse af medlemsdemokrati. Med de her holdninger over for et mindretal, gør hovedbestyrelsen det mindre attraktivt at være tegner i Grafisk Forbund,« siger formanden for tegner/grafikerne i GFs Kreds 7, Karina Bjerregaard.
Hun er selv tegner, laver mest illustrationer til fagblade, forlag og organisationer. Hun er freelancer i Århus og er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i Kolding.
»Jeg tror, tegnerne er bedøvende ligeglade med, om de er medlem af LO. Det, der batter, i vores hjørne af arbejdsmarkedet er medlemsservice, faglig genkendelighed og inspirerende arrangementer. Samtidig ignorerer HB en kongresbeslutning om, at alle muligheder skal undersøges, og dermed bliver debatten om vores fremtid lukket, inden den er startet,« mener Karina Bjerregaard, som selv er i tvivl om, hvor hun helst vil være medlem.
»Men jeg er mere afklaret nu, end før HB trynede et mindretal.«

Vulgært eller uanstændigt
GFs Tom Durbing forklarer, at det bare er en talemåde, når han har kaldt det vulgært at forestille sig, at andre end fotograferne drøfter noget med Journalistforbundet.
»Man kunne også kalde det uanstændigt,« foreslår Tom Durbing.
Både fotograferne og tegnerne er medlem af Mediefaggruppen i GF, og deres formand, Hans Jørgen Dybro, deler Durbings holdning om, at en samlet løsning for GFs medlemmer i HK/Industri er den bedste. Men omvendt mener han:
»Det er dumt, at tegner/grafikerne ikke har fået lov til også at undersøge, om de kan bruge Journalistforbundet til noget. Jeg synes, det er vigtigt, at medlemmerne får alle muligheder belyst, så der ikke skabes myter og en utilfredshed, som kunne være undgået.«
»Udtrykket vulgært er i sig selv vulgært, og jeg ville aldrig bruge det i den sammenhæng,« siger Hans Jørgen Dybro.
DJs formand Lars Poulsen trøster sig med, at den latinske betydning af ordet vulgær er ‘almindelig' eller ‘folkelig'. Han kalder så i øvrigt Tom Durbings argumentation for primitiv.
»Det her handler jo om, at tegner/grafikerne i Grafisk Forbund har utrolig mange ting tilfælles med mange layoutere, tegnere og grafikere i DJ. De sidder på små tegnestuer, har samme ophavsretsinteresser og leverer endda ofte til de samme kunder,« siger Lars Poulsen.
»Og så vil de i DJ møde en nærværende organisation, som er tæt på medlemmerne, og det kan man diskutere, om de vil møde i HK,« tilføjer Poulsen.
Netop det med nærheden er en af de argumenter, som tæller for fagfotografen Peter Thornvig. Han er bange for, at GFs 800 fotografer vil drukne blandt HK/Industris 75.000 medlemmer.
»Jeg er bange for, at vi bliver kørt ud på 3. revle i alle beslutningsprocesser. Vi får ikke en chance i HK,« siger Peter Thornvig, som sidder i Fotografernes Landsbranches bestyrelse. Han håber på en løsning med DJ:
»Vores arbejde ligner på mange måder pressefotografernes. PFerne laver jo også billeder til informationsmateriale. Elementer af vores uddannelse er ens. Og så har vi fælles interesser omkring ophavsret. Det er vigtigt at samle fotografer i en organisation, og det understreges af, at tv-fotograferne lige nu forlader Metal og går over i DJ,« siger Peter Thornvig, som stærkt kritiserer, at tegner/grafikerne ikke får lov til sammen med fotograferne at have drøftelser med DJ.
»Det handler blot om, at litograferne og typograferne er interesserede i tegnernes overenskomst,« siger han.
Og det er netop tegner/grafikernes overenskomst, som GF meget nødigt vil afgive. Som det udtrykkes i GF, så er det at »forære en kronjuvel væk«. Eller som forbundsformand Tom Durbing siger:
»Det er vores overenskomst, og den deler vi ikke ud til forbund uden for LO. Den dækker også layout på desktop og at afgive den overenskomst ville også få uddannelsesmæssige konsekvenser. Den vil vi ikke dele ud til gud og hver-mand.«

0 Kommentarer