Forbud mod links

Fogedretten nedlagde 5. juli forbud mod internet-firmaet Newsboosters links til de fleste danske dagblades hjemmesider. Sagen var anlagt af Danske Dagblades Forening (DDF), som fik medhold i alle væsentlige anklager.
Newsboosters forretning er en krænkelse af aviserne, som har ophavsretten til artiklerne, en krænkelse af databasebeskyttelsen, og så er Newsboosters virke i strid med god markedsføringsskik, fordi aviserne ikke selv styrer, hvordan brugerne kommer ind til artiklerne.

Dermed må Newsbooster nøjes med at henvise til omkring 4.000 udenlandske og danske medier, som ikke er omfattet af forbuddet. I Danmark er det alle andre medier end de 29 danske aviser, som blev repræsenteret af DDF.
Sagen blev fulgt med stor interesse fra udlandet, da afgørelsen kan få indflydelse på den internationale retspraksis på området.

Newsbooster har valgt ikke at kære sagen til Østre Landsret, men afventer i stedet justifikationssagen ved Sø- og Handelsretten. Fogedforbuddet er nemlig kun en foreløbig kendelse, som skal justificeres – stadfæstes – af en anden ret.
Dermed får flere firmaer mulighed for at gå ind i sagen på Newsboosters side. Ifølge Newsboosters redaktør, Nicolai Lassen, har verdens mest benyttede søgetjeneste, Google, allerede meldt sig ved Newsboosters side.

Sagen ventes at komme for retten inden for tre måneder.

0 Kommentarer