Forandringer forude

 

 

Færre selvstændige medier, færre fastansatte, lavere løn – og Dansk Journalistforbund omdannet til en del af et internationalt forbund. Sådan lyder summen af medieforskerens og forbundsformandens spådomme.

 

FREMTIDEN. Hold øje med, hvem der nærmer sig fra udlandet. Dansk Journalistforbund (DJ) skal sørge for at få mere viden om de store spillere – også de nordiske.

Sådan indledte den århusianske professor Frands Mortensen sit oplæg, da Kreds 4, DJs østjyske kreds, skulle diskutere idéerne fra forbundets TænkeTank.

»Der kan for eksempel ske det, at Helsingin Sanomat (finsk avis med et dagligt oplag på knap 500.000, red.) køber Orkla ud af Det Berlingske Hus,« sagde Frands Mortensen, der er ansat ved Institut for Information og Medievidenskab på Aarhus Universitet.

Medieforskeren rådede Dansk Journalistforbund (DJ) til at udvide samarbejdet med Det Internationale Journalistforbund:

»Når virksomhederne samarbejder internationalt, må I også gøre det, og I må forholde jer til nye redaktionsaftaler og nye ansættelsesformer,« sagde han.

Ifølge Frands Mortensen vil de ansatte på TV 2 – såvel det landsdækkende som regionerne – snart vågne brat op til en virkelighed, de slet ikke kan forestille sig lige nu:

»Jeg kan ikke forstå, at medarbejderne på TV 2 glæder sig til, at TV 2 bliver solgt. Et salg vil helt sikkert betyde nedskæringer og fyringer, som vi ikke har oplevet det før,« sagde medieforskeren.

Udtalelsen udløste ingen spørgsmål fra de godt tyve fremmødte og heller ingen kommentarer fra DJs formand, Mogens Blicher Bjerregård.

Da det var hans tur til at komme med et oplæg, talte forbundsformanden om udsigten til flere freelancere og løstansatte.

Mogens Blicher Bjerregård sagde, at Dansk Journalistforbund bør indgå alliancer med andre nordeuropæiske lande, for eksempel Holland, Belgien og Tyskland samt de skandinaviske lande.

»Jeg er ikke sikker på, at vi har et rent dansk forbund om 15-20 år, måske er vi en del af et større forbund,« spåede han.

Senere nævnte han, at 60 procent af de tyske journalister i dag er freelancere eller løstansatte, og at tallet også er højt i for eksempel Italien.

Public service var et andet emne, der blev taget op. I øjeblikket kan de enkelte lande selv definere, hvad public service betyder, men EU arbejder på at lave en fælles definition, siger medieforskeren.

Kommercielle medier uden public service-forpligtelser kæmper for, at public service-medierne kun skal lave det, markedet ikke kan tjene penge på.

»Hvis DJ ikke blander sig, bliver det embedsmændene og jeres modpart, der kommer til at påvirke EUs beslutning,« sagde Frands Mortensen og fortsatte:

»Det vil sige ingen julekalender, ingen film, men kun nyheder for hørehæmmede og andre. Danske Dagblades Forening forsøger at få EU-kommissionen til at begrænse public service-kanalerne,« sagde han og henviste til Danske Dagblades hvidbog, der kan hentes via udgivernes hjemmeside (se nedenfor).

Han nævnte også, at retssagen vedrørende TV 2 og TV 2-regionernes statsstøtte bliver afgjort ved EU om en lille måned.

»De domme får afgørende betydning for public servicens fremtid i hele Europa,« mente Frands
Mortensen og opfordrede Dansk Journalistforbund til at komme på banen.

Når Kasper Krüger fra Sky Radio og Jesper Sehested Lund fra Radio 100FM siger, at DR skal trække sig fra alt det sjove, så skyldes det, at de gerne vil definere public service som alt det, de ikke kan tjene penge på, sagde medieforskeren.

»Skal I forsvare ytringsfriheden, så skal I ind i den debat,« sagde han – dog med en tilføjelse om, at EU er påvirkelig over for argumenter.

Ifølge Frands Mortensen bliver mediepolitikken i disse år afgjort af konkurrence-betingelserne og ikke som følge af en kultur-debat.

Freelancere og løstansatte vil dominere på fremtidens medie-marked – det er medieforskeren og forbundsformanden enige om.

»Jeg tror, at vi havner i en situation, hvor DJs medlemmer vil være arbejdsløse i sammenlagt to-tre-fire måneder om året, mens de bevæger sig mellem forskellige ansættelser,« sagde Frands Mortensen.

Tilmed vil arbejdet ifølge ham blive udført til meget lavere priser end i dag:

»Hvorfor reflekterer I ikke over jeres løn- og arbejdsvilkår? I har sejret ad helvede til, I er blevet alt for dyre. Men når TV 2 bliver solgt, og der bliver fyret folk, så vil løsningen komme automatisk: Lønningerne vil falde,« sagde Frands Mortensen.

»Vi har et overenskomst-system, der er fremadrettet. Vi laver aftaler så tæt på medlemmerne som muligt,« fremhævede Mogens Blicher Bjerregård og henviste til, at det er, hvad medlemmerne og arbejdsgiverne efterlyser.

Forbundsformanden sagde også, at DJ som det første forbund i Nordeuropa har indgået aftale med Sky Radio.

Fremtidens mediearbejdsplads findes allerede, sagde Frands Mortensen på mødet:

»Tag op til Nordjylland, hvis du vil se den fremtidige arbejdsplads. NORDJYSKE Medier har lavet den. Der er et centralt sted, hvorfra alt distribueres ud til mange forskellige medier.«

Senere fortalte han om konsekvensen af, at medierne slår sig sammen:

»Flere medier vil blive 'slappe i selvstændigheden' – såsom Århus Stiftstidende, der får stof fra Det Berlingske Hus. Det betyder, at læserne forsvinder,« sagde han.

Kristian Melgaard, freelance-journalist i Viborg og medlem af både FreelanceGruppens bestyrelse og DJs hovedbestyrelse, fortsatte Frands Mortensens tankegang:

»Færre folk skal levere til flere medier. Det går ud over demokratiet, men vi er selv medskyldige,« sagde han og henviste til de aftaler om videresalg, journalisterne har indgået med medierne.

»Det er blevet billigere for aviserne at købe stof fra Berlingske Tidende end fra Ritzaus Bureau. Hver gang vi laver de billige videreudnyttelsesaftaler, så smider vi vores egne folk ud,« lød det fra freelanceren.

Medieforskeren gav ham delvist ret, først ved at sige, at vi ikke kan kæmpe mod den teknologiske udvikling, dernæst ved at spå kvælningsdøden for Danmarks førende nyhedsbureau:

»Om få år er der ikke noget, der hedder Ritzaus Bureau. De andre vil være langt billigere.«

* Hvidbogen på udgivernes hjemmeside kan findes via www.epceurope.org/presscentre/updates/200404.shtml

 

0 Kommentarer