FOR STOR LØNFORSKEL

Faget bliver mere vidtfavnende og bredt. Det mærkes tydeligt i Kommunikationsgruppen, der efterlyser mere faglig bevidsthed hos flere af de nye medlemmer.

Faget bliver mere vidtfavnende og bredt. Det mærkes tydeligt i Kommunikationsgruppen, der efterlyser mere faglig bevidsthed hos flere af de nye medlemmer.
“Som formand modtager jeg en stadig lind strøm af optagelsessager, der viser, at vores område er i stærk vækst. Sagerne viser, hvor bred indgangen til vores område er blevet. Det er den positive side, mens den mere problematiske er at se, hvor forskellige løn- og arbejdsforholdene er inden for vores område. Her tænker jeg ikke mindst på nogle af de konkurrenceklausuler, som enkelte skriver under på”, sagde Karin Sloth, formand for Kommunikationsgruppen i DJ, i sin beretning på gruppens generalforsamling.
Elisabeth Geday fra Ingeniørforbundet ville gerne vide, hvorfor der overhovedet skal sorteres i de folk, der ønsker optagelse i forbundet.
“Vi skal have en åben holdning over for andre faggrupper, men vi skal stille krav til professionalisme, det er det afgørende,” mente Jean Grandjean fra Ældremobiliseringen.
“Det er ikke personerne, men stillingen vi tager stilling til. Vi skal kunne stå inde for en vis faglighed, ellers risikerer vi for store lønforskelle”, svarede Karin Sloth, der regner med at 8-14 medlemmer afvises årligt.
At komme på efteruddannelse er et problem for mange af K-gruppens medlemmer, fordi de ikke har mulighed for at søge midler i Ophavsretsfonden, eller fordi de ifølge deres overenskomst ikke er berettiget til efteruddannelse, og det blev henstillet til bestyrelsen at tage dette problem op med forbundet.
Jean Grandjean foreslog at hensætte en del af K-gruppens store formue til efteruddannel-se, og det vil bestyrelsen arbejde videre med.
Søren Thuesen fra Amtsråds-foreningen efterlyste en bedre efteruddannelse.
“Informationsarbejde og kommunikationsarbejde foregår me-get forskelligt, og der er ofte modsatrettede forventninger til, hvordan arbejdet skal udføres. Derfor er det vigtigt at udvikle en fagidentitet som informations- eller kommunikationsmedarbejder.”
Kombinationen debatmøde og generalforsamling er tilsyneladende en god cocktail. 53 mødte op og ni stillede op til bestyrel-sen.
Karin Sloth, direktoratet for Kriminalforsorgen fortsætter som formand. Anne Greve Poulsen, HORESTA, Helene Qvist, Erhvervsministeriet og Jens Mikkelsen, Grønlændernes Hus blev genvalgt til bestyrelsen. Mads Kristensen, Diabetesforeningen afløser kasserer Arne Kierulff, Post Danmark, der efter mange DJ-år slipper det faglige arbejde.

0 Kommentarer