For mange studerende

De studerende vil have nedsat optaget af journaliststuderende på de tre uddannelser. "Journalistuddannelserne er spændt foran en galoperende politisk vogn," tordnede KaJ-formand Søren Lippert på delegeretmødet.

Færre studerende. Så kort og klart var de studerendes ønske nummer et ved delegeretmødet.
"Samtidig med, at arbejdsløshedskøen vokser, bliver der optaget flere studerende. Vi er spændt foran en galoperende politisk vogn, der vil uddanne til arbejdsløshed. Det må høre op nu. Vi vil have, at der bliver optaget færre journaliststuderende," sagde KaJs formand, Søren Lippert.
Han talte for første gang på vegne af alle tre uddannelsers faglige grupper. KaJ, KaJO og JR dannede nemlig for nogle måneder siden paraplyorganisationen Danske Journaliststuderende (DJS) for at kunne tale med én stemme i uddannelsespolitiske spørgsmål.
"Panikdagen er mere panisk end nogensinde før. Praktikpladsernes kvalitet har nået bunden, det holder ikke," fortsatte Søren Lippert.
Det fik Peter Hertz fra DSB op på talerstolen.
"Kritikken af praktikpladsernes kvalitet holder ikke. Der arbejdes på højtryk for at finde flere pladser, og der er ingen, som slipper gennem nåleøjet uden at være undersøgt ordentligt."
Næstformand i DJ, Christian _Kierkegaard, mente, det var for tidligt at begynde at begrænse optaget af studerende.
"Det er rigtigt, at beskæftigelsessituationen ser dyster ud i øjeblikket. Men konjunkturerne ændrer sig fra år til år. Det er ikke længe siden, at alle studerende kom direkte i arbejde. Det er for tidligt med hovsaløsninger på det her område. Vi skal vente på den evaluering af uddannelserne, som ligger klar i foråret 2003," sagde næstformanden til de studerende.
Det svar tilfredsstillede ikke Søren Lippert, som mente, at problemet med mangel på gode praktikpladser er akut.
"Kierkegaard siger, at arbejdsløsheden er afhængig af konjunkturerne. Men det ændrer ikke på, at der er for mange af praktikpladserne, som ikke er ordentligt undersøgt i praktikudvalget."
Danske Journaliststuderende mener, at alle tre uddannelser skal optage færre studerende. Men det skal ske, uden at uddannelsernes økonomi bliver forrin-get.

0 Kommentarer