FOR FÅ FOTO-PRAKTIKPLADSER

Da den store praktik-panik-dag på Journalisthøjskolen i Århus oprandt sidst i april, kæmpede syv fotojournalist-studerende om fire praktikpladser. Af de tre, som ikke fik en plads, har én siden fået praktikplads på Vejle AmtsFolkeblad.

Da den store praktik-panik-dag på Journalisthøjskolen i Århus oprandt sidst i april, kæmpede syv fotojournalist-studerende om fire praktikpladser. Af de tre, som ikke fik en plads, har én siden fået praktikplads på Vejle AmtsFolkeblad.

Tilbage står to, som risikerer at ryge på et halvt års orlov. De er blevet ofre for ‘rod i rotationen’.

Mange praktiksteder tager en ny praktikant, når den »gamle« skal tilbage til DJH efter endt praktiktid. Men til august 1999 er der ingen »gamle« fotojournalist-praktikanter, der afslutter deres praktikophold – der blev nemlig ikke oprettet noget fotojournalisthold ved studiestart i august 1996. Formand for optagelsesnævnet, Erik Farmann, forklarer, at der var for få ansøgere, der var gode nok.

»Det er frustrerende og synd for to dygtige studerende,« siger Søren Pagter, lærer på fotouddannelsen. »Det er jo dybt urimeligt, at noget, der skete for tre år siden, skal gå ud over dem.«

Praktikvejleder på Journalisthøjskolen Jens Nørlem: »Vi er ude på det private arbejdsmarked. Vi kan ikke gøre andet end at henstille og opfordre til at praktikstederne tager flere praktikanter. Og det har jo vist sig, at det godt kan lade sig gøre. Først modtog vi faktisk kun to stillinger. Siden lykkedes det at overtale Politiken og Jyllands-Posten til at tage en praktikant hver,og her efter praktiksøgningen også Vejle Amts Folkeblad.«

Jens Nørlem mener ikke manglen på praktikpladser er et skidt varsel om fremtiden.

»Det er jo en helt ekstraordinær situation, og næste år er der pladser nok,« siger Jens Nørlem.

MO

0 Kommentarer