For 48.000 kroner ros

Et minut på TvDanmark koster 8000 kroner. Det er mange penge, men så kan man også være helt sikker på positiv omtale. Hver eneste lørdag kan 80 procent af danskerne se "informative virksomhedsomtaler". "Vi kan ikke kontrollere alt," siger formanden for Radio- og Tv-Reklamenævnet.

"Det er egentlig meget enkelt. Vi får ingen licenspenge. Derfor bliver vi nødt til at få nogle penge fra de virksomheder, der er med."

Kai West har sin helt egen logik omkring sponsoreret tv. Han er mediechef for produktionsselskabet Genmedia Group, der hver lørdag producerer 25 minutters tv til TvDanmark 2. Programmerne hedder "IT – en verden af muligheder" og består af en række små virksomhedsportrætter. Udsendelserne bliver sendt over det meste af landet og har haft halv-anden million seere siden årsskiftet, blandt andet fordi programmerne har ligget klos op ad Big Brother-udsendelserne.

JOURNALISTEN har set fem af Genmedias udsendelser. Alle virksomheder bliver omtalt i særdeles positive vendinger. Det ligner altså gratis reklame. Men det er det ikke.

Genmedia tager nemlig 24.000 kroner for tre minutters tv. Hvert ekstra minut koster 8000 kroner. Det kan man bare ikke se nogle steder.

"Det lyder ikke godt," siger Mogens Koktvedgaard, der er jura-professor ved Københavns Universitet og formand for Radio- og TV-Reklamenævnet. Han vil ikke fælde en dom over "IT – en verden af muligheder", fordi han _ikke har set udsendelserne. Men han mere end antyder, at programmerne er i strid med kulturministeriets bekendtgørelse om sponsorerede programmer:

Et sponsoreret program må ikke tilskynde til køb eller leje af sponsors eller andres produkter eller tjenesteydelser. Navnlig må disse ikke fremhæves på særlig måde med henblik på at fremme afsætningen af dem.

 

Seks minutters skamros
Sidste lørdag i maj sendte TvDanmark 2 endnu et program i serien "IT – en verden af muligheder". Udsendelsen bliver indledt med speaker Ole Rabendorfs sprøde stemme, der er kendt fra TV2s og DRs natur- og dyreprogrammer. Han beskriver den hurtige teknologiske udvikling til jazzede rytmer.

Digitale kameraer bliver vist fra forskellige vinkler, og speakeren indkredser emnet.

"Verden inden for digitale kameraer har inden for de seneste år udviklet sig til et kvalitetsni-veau, hvor selv den professionelle fotograf kan stilles tilfreds."

Pludselig er man på en gågade i Danmark. Kameraet bevæger sig langsomt hen over en forretning, der hedder Photocare. Speakerstemmen, der også er kendt fra en række reklamer, fortæller:

"Photocare, som er Danmarks største kæde af fotospecialbutikker, blev i PC World nummer 7/2001 kåret som klar vinder i test af billedfremkaldelse på internettet."

En computerskærm toner frem, billedet bliver stående uendelig længe, mens der bliver skrevet: http://www.photocare.dk./

"Photocares fokus på forbrugerens behov og krav samt konstant opgradering af viden hos personalet i de forskellige butikker har gjort kæden til en af de førende i Danmark," lyder speaken, mens vi ser glade kunder i en butik.

"Men hvad er egentlig deres vision?" spørger speakeren undrende.

"Vores vision er…" starter kædechefen og fortsætter derefter i en 50 sekunder lang tale, illustreret af klip fra Photocares forretninger. Derefter får to ansatte hos Photocare god tid til at forklare, hvordan man bruger et digitalt kamera og dernæst, hvordan Photocares produkter på nettet fungerer.

I alt seks minutters skamros af – og vi gentager navnet – Photocare til 48.000 kroner, inden _speaker Ole Rabendorf elegant sender seeren videre til et nyt _firma. Udsendelsen "IT – en verden af muligheder" slutter med, at virksomhedernes navne ruller ned over skærmen.

 

Journalist på sidelinjen
"Min idé var, at det kunne være en billig form for reklame," forklarer kædechef hos Photocare, Peter Rønn. Forud for produktionen gav han Kai West fra Genmedia "nogle input". Det vil sige, han fortalte, hvad han gerne ville have frem i udsendelsen.

"Jeg ville gerne have vores produkter omtalt. Og så ville jeg gerne have frem, hvad vores vision er," siger Peter Rønn. Det fik han i den grad.

Men Peter Rønn er alligevel ikke helt tilfreds. Han kunne godt have tænkt sig, at det havde fremgået tydeligere, at man stadigvæk kan få fremkaldt billeder i butikkerne.

"Men okay, det var selvfølgelig it, det handlede om," slutter han. JOURNALISTEN har talt med flere andre virksomheder, der har betalt for sendetid på TvDanmark. De har, ligesom Peter Rønn, den klare opfattelse, at de betaler for en positiv omtale. Altså reklame.

Men det vil Genmedias medie-chef Kai West ikke høre tale om.

"Det er informative virksomhedsportrætter," siger mediechefen, som dog godt kan se, at udsendelserne ikke just ligner journalistik.

"Men det skal ikke være et journalistisk produkt. For mig at se skal vi give et billede af fremtiden i it-verdenen. Og dem, vi synes, er bedst til det, er de mennesker, der arbejder med det til dagligt. Så vores indgangsvinkel er, at vi sætter os lidt på sidelinjen, og så lader vi virksomhederne give et bud på fremtiden," siger Kai West. Han synes ikke, at det svækker udsendelsernes troværdighed, at virksomhederne skal betale for at være med.

"De betaler ikke for eksponeringen i fjernsynet. De betaler for produktionen hos dem selv," lyder Kai Wests første bud. Det tager ham dog ikke mange sekunder at aflive sin egen forklaring.

Virksomheder betaler vel ikke for at få besøg af et kamerahold. Men for at få udsendt optagelserne?

"Ja, naturligvis…"

– Hvordan bevarer I jeres redaktionelle frihed, når I får penge?

"Vi bestemmer jo selv, hvilke firmaer, der skal med. Vi tager kun seriøse firmaer med. Det er vores eget valg," siger Kai West og gentager, at det ikke skal være kritisk journalistik.

 

En ulovlig lovfinte
Det er ikke første gang, at Genmedia Group er i JOURNALISTENs spalter. I nr. 2/1999 blev det afsløret, at Genmedia Group og produktionsselskabet Kanstrup Commercial TV blev betalt for at lave rosende virksomhedsomtaler til TvDanmark.

Dengang dokumenterede JOURNALISTEN, at virksomhederne var med til at udforme spørgsmål og havde ret til at godkende de færdigredigerede udsendelser. I strid med Bekendtgørelsen om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn.

Både Genmedia og Kanstrup leverer fortsat programmer til TvDanmark, der ukritisk roser forskellige virksomheder. Ikke bare it-virksomheder, men også rejseselskaber, brudeforretninger og andre, der er indstillet på at betale. Men én ting er ændret til ære for lovgivningen: Virksomhederne har ikke længere lov til at godkende de færdigredigerede programmer. I hvert fald ikke officielt.

I dag står der med fed skrift i Genmedias kontrakter, at "udsendelsen skal være informativ med baggrund i gældende lovgivning."

Bent Helvang er direktør for Kanal 60, der har det juridiske ansvar for alt, der bliver sendt på TvDanmark 2. Han mener, at kanalen har sit på det tørre, så længe der ikke er nogen aftale, der lover virksomhederne afgørende indflydelse på programmerne. Bent Helvang har ingen problemer med, at kilderne skal betale 8000 kroner i minuttet for at få lov til at være med.

"Det behøver ikke at være afgørende, at der er penge mellem folk," mener Bent Helvang.

Men her er han på kollisionskurs med manden, der holder øje med, at reglerne for sponsorering i tv bliver overholdt, Mogens Koktvedgaard:

"De må gerne sende forherligende programmer, de skal bare betale dem selv. Når de får penge fra virksomhederne til at lave udsendelser, så smækker fælden. Hvis de ikke fik nogle penge, måtte de sige de mest vidunderlige ting om virksomheden," siger Mogens Koktvedgaard.

Fjernsynets vagthund er altså krystalklar, selv om han i princippet ikke vil fælde en dom, før han har set udsendelsen.

"Al menneskelig erfaring viser, at når man får penge for noget, så udfører man arbejdet på en bestemt måde. Så forherliger man og udtaler sig positivt, for ellers får man ikke pengene en anden gang," siger Mogens Koktvedgaard.

Et eksempel på Genmedias kontrakter ses nedenfor. Genmedias programmer kan ses hver lørdag klokken 17 på TvDanmark 2. I enkelte regioner bliver programmet sendt på et andet tidspunkt.

 

 

———————————

Gentofte den 28/5-01 Ordre på produktion af visuelt indslag til TV program

m Optagelser: Vil finde sted som aftalt på ovenstående adresse i uge 24-25

Optagelserne vil tage ca. 2½-3 timer inkl. interview

m Redigering: Foretages i ugen op til udsendelse af tekniker i samråd med producer.

m Udsendelse: "IT-En verden af muligheder" er programsat via G-TV til udsendelse på

TvDanmark 2 / lokale stationer (se bilag – Dækningsområde.)

Lørdag den 30/6-01, kl. 17.00

Søndag den 1/7-01, kl. 9.30 (Lokalt på Kanal 2/60)

(Programmet vil få en varighed på 25 minutter.)

m Vigtigt: Udsendelsen skal være informativ, med baggrund i gældende lovgivning jævnfør Kulturministeriets lovbekendtgørelse nr. 138 af 19. februar 1998, kapitel 8, § 73, stk. 1, 2, 3, 4, & 5, der beskriver lovgrundlaget for tilskud til TV-programmer.

m Pris: Da der er flere virksomheder som støtter programmet – program ideen, har vi konstrueret en fordelingsnøgle med baggrund i antal minutter, hvor information om Deres virksomhed fremgår.

/ Ja tak. Vi ønsker at medvirke og støtte programmet med ca. 3 minutter.

Vor andel af produktions omkostningerne andrager kr. 24.000,-

Ønskes ekstra minutter er prisen pr. minut kr. 8.000,-

/ Ja tak. Vi ønsker ____ ekstra minutter til en samlet ekstra pris på kr.

 

 

Med venlig hilsen Dato:

Genmedia Group ApS

 

 

Kai West ________________________

Mediechef Underskrift samt firma stempel

P.g.a deadline bedes denne bekræftelse returneres hurtigst muligt til fax nummer 39 76 07 41

Betalings betingelser: Netto kontant 10 dage fra udsendelse 1. gang. Priserne er ex moms.

Genmedia Group ApS har den fulde Ophavsret til alt materiale efter gældende lov om ophavsret.

Der gøres opmærksom på at materialet kan bruges i særlige tilfælde ved skriftlig accept fra Genmedia Group ApS

 

 

 

m Research: Som aftalt anmodes De om at fremsende materiale omkring Deres

virksomhed

pr. post eller
pr. mail på genmedia@genmedia.dk eller
pr. fax på +45 39 76 07 41
som supplement og opdatering af vor producers viden.

m Forberedelse: Der er flere måder at forberede sig på når man skal filmes til TV. Vores erfaringer viser, at de personer som kun har skrevet ganske få stikord op

(4-6) virker mere afslappede – og derfor får det bedste resultat under interviewet.

Prøv eventuelt at finde nogle egnede omgivelser for interviewet. Farvede vægge, skulpturer og beplantning virker godt, hvorimod reklamesøjler, neon-logo o.lign.,

har en yderst negativ effekt.

m Mulighed 1. Genmedia Group TV Produktion har samarbejde med andre, hvilket giver mulighed for udgivelse af programmet andre steder. Såfremt programmet bliver godt modtaget af vore samarbejdspartnere vil vi kontakte Dem igen.

m Mulighed 2. Da Deres indslag til TV bliver introduceret af Speaker Ole Rabendorf* har vi mulighed for med en mindre omredigering af introspeak samt startbilleder, at producerer en messe eller præsentations video. Såfremt dette kunne være interessant for Dem bedes de kontakte Deres Mediekonsulent, så ekstraoptagelser kan arrangeres når kameraholdet alligevel er hos jer.

*kendt som speaker på f.eks. TV 2 og DR´s dyre og naturprogrammer – reklamer for EDC mæglerne – Codan – Disney – Sanex etc.

m Mulighed 3. Få tilsendt en VHS kopi af hele udsendelsen eller kun med Deres indslag

Pris kr. 248,- inklusiv pakning og forsendelse. Se øverst.

/ Ja tak. Vi ønsker ____ VHS kopier tilsendt af hele programmet= kr.

/ Ja tak. Vi ønsker ____ VHS kopier tilsendt kun med vores indslag= kr.

m Mulighed 4. Få tilsendt en CD-Rom med Deres indslag – på denne måde er det let at fremvise præsentationen for kunder og samarbejdspartnere – pris kr. 4500,- (max. 5 min) inklusiv pakning og forsendelse.

/ Ja tak. Vi ønsker ____ CD-Rom præsentationer af vores indslag= kr.

 

Priserne er ex moms.

 

0 Kommentarer