For 200 kroner solidaritet

 

 
Pengene fosser ud af strejkekassen. For at den kan blive fyldt op til nye kampe, skal alle medlemmer – uanset løn – hver måned betale 200 ekstra til strejkekassen. Uretfærdigt, siger nogen. Solidarisk, siger andre.

Journalisterne på DR får ingen løn, så længe de er i konflikt. Men fordi det er en lovlig konflikt, kan Dansk Journalistforbund udbetale en erstatningsløn, så længe konflikten varer. Uanset om man tjener 20.000 om måneden eller 60.000, vil de strejkende få deres fulde løn udbetalt af Journalistforbundets strejkekasse, Sikringsfonden, som alle betaler 70 kroner til om måneden.

Beløbet i strejkekassen er hemmeligt, idet arbejdsgiverne ikke må vide, hvor lang tid forbundet kan klare en konflikt. Forbundets øverste myndighed, delegeretmødet, besluter hvert år, hvor stor strejkekassen skal være.

Konflikten på DR vil koste Journalistforbundet cirka 35 millioner kroner om måneden. De penge skal ind i kassen igen. Derfor har hovedbestyrelsen vedtaget, at alle medlemmer skal betale 200 kroner om måneden, indtil Sikringsfonden igen har den rigtige størrelse.

Men inden beslutningen blev truffet, diskuterede hovedbestyrelsens medlemmer heftigt.

Forretningsudvalget ønskede kun at indkassere 100 kroner per medlem – til gengæld over tre år. Andre foreslog 200 eller 300 kroner.

Det nye medlem Finn Arne Hansen, Fyns Amts Avis, foreslog en gradueret sats, sådan at dem med en løn under 20.000 kroner kun skulle betale 100 kroner, mens midtergruppen skulle betale 200, og de højstlønnede 300 kroner om måneden.

Flere erklærede sig enige, men forbundets direktør, Anne Louise Schelin, påpegede, at det ville være meget vanskeligt.

Formanden, Mogens Blicher Bjerregård, sagde, at det var svært at indføre gradueret betaling, når der ikke var gradueret kontingent. Thomas Szlavik, tillidsmand på Ekstra Bladet, kaldte det direkte plat, at nogle foreslog gradueret betaling, når delegeretmødet først skal diskutere det til næste år.

Både Mogens Blicher Bjerregård og Uffe Gardel, fællestillidsmand i Det Berlingske Hus, fremhævede, at strejkekassen er velbeslået, derfor ville det være rigeligt at indkræve 100 kroner per medlem per måned.
Susanne Larsen, praktikant på Randers Amtsavis, og Uffe Gardel syntes, det var betænkeligt at opkræve fuldt beløb til strejkekassen fra folk, der tjener 20.000 om måneden, for at kunne give pengene til folk med en indkomst på 40.000 om måneden. En diskussion, der er fortsat i heftige vendinger på forbundets hjemmeside.

Det endte med, at et lille flertal stemte for at opkræve 200 kroner ekstra hos medlemmerne om måneden. Det var Thomas Szlavik, Per Hansen, Helle-Karin Helstrand, Carsten Lorenzen, Susanne Larsen, Kirstine Baloti, Lene Sarup og Kristian Melgaard.

Seks medlemmer ønskede kun at opkræve 100 kroner. De seks var Mogens Blicher Bjerregård, Morten Uhrenholt, Finn Arne Hansen, Uffe Gardel, Fred Jacobsen og Peter Thornvig.

Læs også¨: Voldsom utilfredshed med DR-chefer,Norsk Ny løn,Fagforening mister tillid, De gamle solgte de unge, Ny løn er gammel i DR og Konsekvenser af strejken

 

0 Kommentarer