Fonds-krigen optrappes

  

 

 

To kritiske medarbejderrepræsentanter stemt ud af bestyrelsen i Århus Stiftstidendes Fond. Tillidsmænd kalder det 'en åben krigserklæring'

 

 

MAGTDEMONSTRATION. Århus Stiftstidendes to medarbejder-repræsentanter i den syv personer store bestyrelse for Århus Stiftstidendes Fond er reelt smidt ud af bestyrelsen. De to – journalist Peter Abildgaard og HKeren Julie Brink – har i lang tid været i opposition til flertallet i bestyrelsen. De mener nemlig ikke, at fonden opfylder sit vigigste formål: At støtte den liberale presse – herunder især Århus Stiftstidende.

På et bestyrelsesmøde i fonden den 16. november meddelte flertallet så Peter Abildgaard og Julie Brink, at man finder dem uegnede til at sidde i bestyrelsen, og at de derfor er ude, når deres valgperiode udløber den 1. januar 2005.

»Det var ikke et godt møde. Vi var en ekspeditionssag. Det er ren magtbrynde og må give an-ledning til sanktioner,« skriver de to i et brev til Civilretsdirektoratet, som er den myndighed, der skal føre tilsyn med fonden.

Journalisten har haft aktindsigt i brevet.

Ingen af de to kan udtale sig om sagen, fordi de fortsat er underlagt tavshedspligt om fonden. Fondens formand, direktør Henrik Dybbroe, ønsker ikke at kommentere sagen over for Journalisten, men til Århus Stiftstidende siger han:

»Julie Brink og Peter Abildgaard blev ikke genvalgt. Man syntes ikke, at samarbejdsrelationerne var så gode, at man ville genvælge dem.«

Fra bestyrelsesmødet den 16. november fortæller de to i brevet til Civilretsdirektoratet, at formalia ikke blev overholdt. »Som mindretal blev vi trynet«, anfører de. Deres spørgsmål blev besvaret med, »at det var upassende, eller at det ikke kom os ved.« Deres standpunkter blev ikke ført til referat, og den øvrige bestyrelse var ligeglad med, om de to ville skrive under på regnskabet.

Fonden ejer knap ti procent af aktierne i Århus Stiftstidende og har fra tidligere salg af avisens aktier i dag en formue på 70-80 millioner kroner. Avisens chefredaktør, Erik Frodelund, tillidsmænd, medarbejdere og de to medarbejder-repræsentanter i bestyrelsen har i flere omgange beskyldt den øvrige bestyrelse for at have gennemført et fondskup og for at ville løsrive millionformuen fra avisen.

Udsmidningen af Peter Abildgaard og Julie Brink kommer efter, at alle fondens syv bestyrelsesmedlemmer i september var til fredsmøde i Civilretsdirektoratet. Her blev de pålagt at enes og skabe ro om fonden.

Ifølge Civilretsdirektoratet strider ønsket om »ro om fonden« ikke imod, at Peter Abildgaard og Julie Brink nu forlader den.

»Man kan ikke tale om, at de er blevet smidt ud. De facto er det en helt almindelig valgsituation, hvor bestyrelsen selv vælger, hvem der skal sidde i den,« siger Rie Thoustrup Sørensen til Journalisten.

Hun bekræfter, at Civilretsdirektoratet har mulighed for at afsætte hele bestyrelsen, men det finder Rie Thoustrup Sørensen ikke, at der indtil videre er grundlag for.

Det mener til gengæld tillidsmændene på Århus Stiftstidende, Morten Svith og Morten Larsen, der kalder beslutningen om at sætte Peter Abildgaard og Julie Brink uden for døren for »en åben krigserklæring til avisens medarbejdere«.

»Det er udtryk for en magtfuldkommenhed og en arrogance, der muligvis var normen i samfundets højere cirkler for 100 år siden …« skriver de i et brev til fondsbestyrelsen, som de opfordrer til at gå af.

Peter Abildgaard og Julie Brink noterer i deres brev til Civilretsdirektoratet, at de ikke har tillid til, at direktoratet vil leve op til sin lovmæssige forpligtelse til at føre tilsyn med fondens dispositioner. De undrer sig især over, at direktoratet ikke vil gøre noget ved de af fondens penge-uddelinger, som direktoratet selv mener strider imod fondens formålsparagraf.

Derfor har de to medarbejder-repræsentanter nu klaget over Civilretsdirektoratet til ombudsmanden. Hos ombudsmanden bekræfter fuldmægtig Susanne Veiga, at man har modtaget klagen og nu vil tage stilling til, hvordan den skal behandles.

Fra 1. januar bliver avisens medarbejder-repræsentation i fondsbestyrelsen skåret ned fra to til et medlem. Dermed bliver avisens bånd til den ene af sine ejere, fonden, stadig tyndere.

0 Kommentarer