Følsomme spørgsmål i DR’s bestyrelse

 

 

Journalisterne i DR har frygtet, at den nye bestyrelse vil blande sig i journalistikken. For nylig kritiserede et bestyrelsesmedlem 'det' LETH' og dækningen af Irak-krigen. Nu har JOURNALISTEN fået et internt mødeoplæg, som atter rejser spørgsmålet om utidig indblanding i programmer.

Tirsdag den 6. maj holder Danmarks Radios bestyrelse en intern temadebat. Det er et nyt fænomen i den politisk valgte bestyrelse, og til den anledning har medlemmerne på forhånd sendt spørgsmål ind, som de gerne vil diskutere.

Det havde alt sammen været ligegyldigt, hvis ikke det var fordi, at det interne mødeoplæg var begyndt at cirkulere på gangene i Danmarks Radio.

Oplægget indeholder flere punkter, som vækker frygt for, at bestyrelsen vil blande sig i journalistikken i DR. Det er et emne, der har været diskuteret flittigt, siden kulturministeren fra årsskiftet gav DRs bestyrelse det såkaldte 'overordnede programansvar'.

Mødeoplægget, som JOURNALISTEN er i besiddelse af, indeholder to temaer: 'Radioens P1 og P2 sendeflade' og 'DR nyheder'. Samt en række underpunkter. Her et eksempel:

Alsidigheden på P1.

Som opfølgning på radiodirektørens udsagn om, at han heller ikke er tilfreds med alsidigheden på radiosiden herunder P1s magasinprogrammer, ønskes en orientering om hvilke strategier direktionen vil følge i sine erklærede bestræbelser på at sikre en bedre holdningsmæssig balance. En evaluering af alsidigheden politisk og kulturelt ønskes af programmerne Reflex, Orientering og Herreværelset.
Herunder en oversigt over faste medarbejdere, fast tilknyttede og eksterne.

"Hvis du kunne se mig, kunne du se, at mine bryn begyndte at rynke," siger Mogens Rubinstein, da JOURNALISTEN læser ordlyden op for ham. Han er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem og sikker på, at spørgsmålet kommer direkte fra et eller flere medlemmer af bestyrelsen.

"Altså hvis det bliver taget op i bestyrelsen, vil jeg bede om ordet med det samme. Jeg vil virkelig være fremme i stolen. Vi skal ikke diskutere indholdet af et konkret program eller bestemte medarbejdere," fastslår Rubinstein og henviser til den skriftlige erklæring, der beskriver 'bestyrelsens overordnede programansvar' (se faktaboks).

 

Andre eksempler
To andre punkter i mødeoplægget henviser til friske eksempler på, at et bestyrelsesmedlem har udtalt sig kritisk om konkret journalistik produceret i DR.

Det ene handler om programværten Flemming Leth, der i programmet 'det' LETH' har givet råd om at vaske gamle malerier med Ajax. Det skulle han aldrig have gjort. For først fik han eksperter på Nationalmuseet på nakken og senere bestyrelsesmedlem Karsten Madsen.

Karsten Madsen var også fremme med en direkte kritik af DRs dækning af Irak-krigen. Selv henviser Karsten Madsen til bestyrelsens programansvar, når han bliver beskyldt for at blande sig i programvirksomheden.

Mogens Rubinstein mener også, at Karsten Madsen har trådt over grænsen som bestyrelsesmedlem. Han kommer dog ikke til at foretage sig noget forud for temadebatten i bestyrelsen. Han vælger at sætte sin lid til bestyrelsens formand, Jørgen Kleener, som ifølge Rubinstein hidtil har været særdeles dygtig til at holde bestyrelsen på sikker afstand af konkret programindhold.

JOURNALISTEN har talt med sekretariatschef Peter Kyhl i DR, som også er bestyrelsens sekretær. Han konstaterer, at der er tale om et internt papir, som han er ked af er sluppet ud. Men ellers henviser han til bestyrelsesformand

Jørgen Kleener.

Det lykkedes ikke JOURNALISTEN at få fat i Jørgen Kleener inden redaktionens slutning.

 

BESTYRELSENS PROGRAMANSVAR
– et offentligt dokument skriver Jørgen Kleener, formand for bestyrelsen i DR, blandt andet følgende om programansvar:

– "Bestyrelsen har ifølge lovgivningen det overordnede programansvar. Det vil i praksis sige ansvaret for, at DR i sin udsendelsesvirksomhed opfylder lovens og public service-kontraktens krav. Generaldirektøren har det daglige programansvar og er ansvarlig i henhold til medieansvarsloven.

– Herudover er det et grundlæggende synspunkt for DRs bestyrelse, at medarbejderne får mulighed for at udvikle og afprøve professionelle evner, og at direktionen kan udøve sin ledelsesfunktion uden indblanding i den daglige programvirksomhed fra bestyrelsen."

 

DRs BESTYRELSE
– Består af ti medlemmer.

– Tre, heriblandt formanden, udpeges af kulturministeren, seks af Folketinget, og et vælges blandt medarbejderne i DR.

– Bestyrelsen sidder i fire år ad gangen.

– Øjenlæge Jørgen Kleener (formand)

– Skoleinspektør Erling Aaskov (næstformand)

– Borgmester Finn Aaberg

– Rederidirektør Birgit Aagaard-Svendsen

– Forfatter Rolf Bagger

– Pressechef Søren Espersen

– Forretningsfører Thorkild Ibsen

– Rektor Peter Hvid Jensen

– Kandidat til Europa-Parlamentet Karsten Madsen

– Redaktør Mogens Rubinstein (medarbejdervalgt)

0 Kommentarer