Folketingspolitiker klager over journalist

En journalist fra den nu lukkede Nyhedsavisen har fået en reprimande fra Folketingets formand. Journalisten bankede på en politikers dør og konfronterede politikeren med en far og hans 14-årige søn, som stod til udvisning.

En journalist fra den nu lukkede Nyhedsavisen har fået en reprimande fra Folketingets formand. Journalisten bankede på en politikers dør og konfronterede politikeren med en far og hans 14-årige søn, som stod til udvisning.

Journalist Leny Malacinski har modtaget et brev fra Folketingets formand, Thor Pedersen (V), hvor han meddeler hende, at han efter drøftelse med Folketingets Præsidium finder hendes opførsel »fuldstændig uacceptabel«.

Thor Pedersen anklager i brevet Leny Malacinski for at have løjet sig til adgang til Christiansborg sammen med en fotograf, en far og dennes udviste 14-årige søn. Ifølge Thor Pedersen har portvagten fortalt, at Leny Malacinski skulle have sagt, at hun havde en aftale med Karen Ellemann, og at hun selv kendte vejen til Karen Ellemanns kontor.

Men den fremstilling af sagen, siger journalist Leny Malacinski, er faktuelt forkert. Hun føler sig intimideret over at modtage en irettesættelse fra Folketingets formand, uden at hun er blevet hørt i sagen. Hun fortæller, at hun havde en aftale med SFs folketingsmedlem Özlem Sara Cekic, og at portvagten ringede til hende, hvorefter han printede besøgsskilte ud i SFerens navn.

Özlem Sara Cekic har over for Præsidiet og sikkerhedsvagterne bekræftet, at hun havde en aftale med Leny Malacinski. Det viser en mail, Journalisten.dk er i besiddelse af. Leny Malacinski blev meget overrasket, da hun modtog klagen fra Folketingets formand.

»Jeg havde ingen ide om, at det skulle være så sprængfarligt at introducere de ansvarlige politikere for en 14-årig dreng, som skal udvises og adskilles fra sin far,« siger Leny Malacinski.

Da portvagten havde udleveret besøgsskilte til den 14-årige dreng og faderen, gik de sammen med Leny Malacinski og Nyhedsavisens fotograf op til forskellige politikeres kontorer for at se, hvor mange der ville tale med dem. De endte hos Venstres integrationsordfører, Karen Ellemann, hvor de bankede på døren.

Karen Ellemann oplevede situationen som stærkt grænseoverskridende, hvilket hun også sagde til Leny Malacinski flere gange under interviewet.

»Jeg har ikke indgået nogen aftale med Leny Malacinski og finder det derfor stærkt grænseoverskridende, at hun møder op med den pågældende familie. Det er en metode, jeg ikke mener vi kan acceptere på Christiansborg, når vi arbejder. Resultatet er en særdeles usmagelig artikel,« siger Karen Ellemann til Journalisten.dk.

Allerede et par dage inden havde Karen Ellemann over telefonen afvist at udtale sig om konkrete sager, fordi hun af princip ikke vil udtale sig om enkeltsager. Karen Ellemann har ikke noget imod, at journalister banker på døren for at få en kommentar. Det, fortæller hun, er helt normal praksis, at journalisterne så at sige »går stuegang«. Hvis Leny Malacinski og fotografen var mødt op alene, havde det efter Karen Ellemanns opfattelse været i orden, for så havde hun haft en reel mulighed for at sige nej til et interview.

»Men at hun kommer med de personer, som artiklen omhandler, og påtvinger sig et ansigt til ansigt-møde, hvor fotografen tager billeder. Det er langt over grænsen,« siger Karen Ellemann.

Til det siger Leny Malacinski, at Karen Ellemann ikke på noget tidspunkt sagde nej til at lade sig interviewe eller fotografere:

»Det foregik i god ro og orden. Jeg introducerede mig selv og faren og sønnen og fortalte, at vi var på Christiansborg for at se, om der var nogen politikere, der ville tale med os. Jeg citerede hende for at sige, at det var grænseoverskridende for hende, at vi stod med et kamera. Til sidst endte det med, at hun talte med faren og sønnen og stillede spørgsmål. Hun syntes, at det var ubehageligt, men det var ikke sådan, at hun sagde, at hun ikke ville interviewes eller fotograferes. Hun lukkede heller ikke døren,« siger Leny Malacinski.

Men Karen Ellemann synes, at det er sagen uvedkommende, at hun ikke afviste gæsterne:

»Det her handler om, at hun kommer med de mennesker, hvor jeg bliver tvunget til at stå ansigt til ansigt. Jeg har selvfølgelig et menneskeligt gen, der gør, at jeg ikke smækker døren i ansigtet på dem. Jeg blev på en beskyttet arbejdsplads tvunget til at tage stilling i personsager, hvor jeg principielt er imod at tage stilling,« lyder det fra Karen Ellemann.

Næstformand i Dansk Journalistforbund Fred Jacobsen mener ikke, at Leny Malacinski har gjort noget forkert.

»Jeg vil kalde det metodefrihed,« siger Fred Jacobsen. Han mener, at politikerne må stille op til den slags konfrontationer:

»Det er svært at genere folk med gyldne lænker. Det er noget, folketingsmedlemmerne har ladet sig vælge til,« siger han.

Karen Ellemann ønsker nu, at der bliver kigget på reglerne for, hvordan gæster skal håndteres på Christiansborg, og at det skal indskærpes, at journalister ikke må medbringe gæster.

Thor Pedersen har meddelt gennem sin pressemedarbejder, at han ikke har nogen kommentarer. Özlem Sara Cekic har også meddelt, at hun ingen kommentarer har til sagen, da hun mener, at det er en sag mellem Leny Malacinski og Præsidiet. Leny Malacinski har bedt om en berigtigelse over for både Venstre, Socialdemokraterne og Folketingets presseloge, der alle er blevet orienteret af Præsidiet om sagen.

»Det er bekymrende, at Folketingets Præsidium uden hold i virkeligheden kan rette den slags beskyldninger mod en journalist, der ikke har gjort andet end at introducere lovgiverne for konsekvensen af loven,« siger Leny Malacinski.

 

1 Kommentar

Filip Schwartz Kirkegaard
18. SEPTEMBER 2008
Re: Folketingspolitiker klager over journalist

Jeg syntes egentlig, at Nyhedsavisen har bragt en spændende artikel her. Journalisten er naturligvis klart farvet mod "systemet". Da Ellemann spørger interesseret til moderens afvisning kan det tænkes, at hún ikke tror på, at en mor vil afvise sin søn. Hun kunne jo have tænkt, at historien muligvis er opdigtet for at skabe en god historie. Hendes skepsis og utilpashed er berettiget, og trods journalistens ihærdige forsøg virker Ellemann på mig ikke som en kold skid i artiklen.

Artiklen er ikke usmagelig, som Ellemann siger. Men hvis jeg som medie sendte en journalist ud på sådan en opgave, der er klart konfronterende og kontroversiel, så vil jeg ikke sende en journalist, der har daglig omgang med kilderne, med mindre politikerne på forhånd ved, at det er en sober journalist.