Folkeskolen trak artikel efter pres

Lærerforeningens formand pressede fagbladet Folkeskolen til at droppe en artikel om mobning. Artiklen var i modstrid med foreningens overordnede strategi. »Den kommer på efter sommerferien,« siger redaktøren.

Lærerforeningens formand pressede fagbladet Folkeskolen til at droppe en artikel om mobning. Artiklen var i modstrid med foreningens overordnede strategi. »Den kommer på efter sommerferien,« siger redaktøren.

UAFHÆNGIGHED. Fagbladet Folkeskolen var i slutningen af maj smækfyldt med artikler om mobning. Anledningen var en ny undersøgelse, der viste, at mange elever føler sig mobbet af deres lærere. Folkeskolen dækkede sagen intensivt med kommentarer fra skoleledere, elever og et spørgsmål-svar-interview med Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen. Oveni havde bladets redaktør, Thorkild Thejsen, skrevet en leder om problemet.
Men én artikel manglede, fordi Danmarks Lærerforenings formand med havde overtalt redaktionen til at fjerne den fra bladet, forklarer Thorkild Thejsen, Folkeskolens redaktør gennem 21 år.
»Formanden synes, at vi var for venlige over for mobberapporten. Han kunne ikke lide det, vi lavede. Vinklen på det. Det var der en konkret voldsom uenighed om,« siger han.
Han er den eneste fra redaktionen, der udtaler sig om forløbet, som endte med, at en af mobbeartiklerne ikke blev trykt. Thorkild Thejsen var på ferie, da sagen fandt sted.
»Min stedfortræder følte sig presset til at tage historien af, fordi han blev mødt med, hvad jeg vil betegne som meget kraftige argumenter,« siger Thorkild Thejsen.
Anders Bondo Christensen understreger over for Journalisten, at han ikke forlangte artiklen pillet af. Men han påpegede over for bladet, at artiklen var dårligt timet i forhold til lærerforeningens strategi.
»Jeg synes, vi sendte et tvetydigt signal som organisation, og det gjorde jeg redaktionen opmærksom på,« siger Anders Bondo Christensen.

DER STÅR HVER UGE i kolofonen og på ledersiden i Folkeskolen, at bladet er redigeret efter journalistiske væsentlighedskriterier, og at chef-redaktøren har ansvaret for indholdet. Alligevel har Anders Bondo Christensen tit har oplevet, at mange læsere – også politikere og højtstående medlemmer af lærerforeningen – tror, at bladet udtrykker Danmarks Lærerforenings meninger.
»Og jeg ville gerne undgå en artikel, som læserne troede, lærerforeningen var afsender på,« forklarer han.
Anders Bondo Christensen har over for Thorkild Thejsen og resten af redaktionen efterfølgende understreget, at Folkeskolen stadig har sin uafhængighed.
– Men hvorfor forsvare bladets uafhængighed, hvis læserne alligevel ikke kan se forskel på fagblad og foreningen?
»Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at bladet skal være uafhængigt, fordi det i sidste ende er afgørende for kvaliteten af bladet,« siger Anders Bondo Christensen, som blandt andet har oplevet Margrethe Vestager og Bertel Haarder rose Folkeskolens artikler.
»Og det tror jeg ikke, de havde gjort, hvis bladet ikke var uafhængigt. Det er en stor cadeau til Folkeskolen.«

JOURNALISTEN SKREV i sidste nummer, at Sygeplejersken netop har mistet sit frihedsbrev, hvor bladets redaktionelle uafhængighed var garanteret. Folkeskolen har ikke et egentligt frihedsbrev, men ifølge Thorkild Thejsen »en lang og ubrudt tradition for journalistisk uafhængighed«. Lærerforeningens kommunikationsafdeling har heller ikke noget med bladet at gøre.
Thorkild Thejsen mener, at det er i orden, at ledelsen forholder sig kritisk til bladet.
»Men de skal ikke gøre det, før bladet er trykt, som man gjorde her,« siger redaktøren.
Anders Bondo Christensen mener ikke, at det har betydning, hvornår han blander sig.
»Det hører med til at lave et uafhængigt blad, at jeg kan give mig til kende, og jeg kan ikke se, at det gør en forskel, om jeg gør det, før eller efter artiklerne er bragt.«
Mobbeundersøgelsen lavet af Dansk Center for Undervisningsmiljø viste, at hver 10. elev det seneste halve år har følt sig mobbet af en lærer. Til bladet sagde Anders Bondo Christensen, at mobning som problem skulle behandles seriøst. Men han havde en række kritikpunkter over for spørgeskemaundersøgelsens metode.
Selv om undersøgelsen kritiserede en stor gruppe lærere, er det en form for kritik, som lærerstanden skal kunne tåle at høre, mener Thorkild Thejsen.
»Det hører med til lærerprofessionen, at den lever af offentlighedens anerkendelse, og at der er selvjustits. Derfor er det en af fagbladets vigtigste roller, at vi også kan tage ubehagelige ting op,« siger han og understreger, at stemning-en mellem blad og ledelsen i dag er »helt fin«.
Folkeskolen bringer den ikke-offentliggjorte artikel efter sommerferien.

0 Kommentarer