Folkebevægelsen mod EU må ikke dække EU-topmøde

Bladet Folk i Bevægelse er for første gang nægtet akkreditering med henvisning til, at bladet ikke er et medie. DJ og EFJ er gået ind i sagen, men dagen før mødets start er døren stadig lukket

24 timer før starten af EU-topmødet i Bruxelles håber Ib Roslund, informationschef i Folkebevægelsen mod EU, stadig, at Det Europæiske Råds pressecenter vil omgøre den beslutning, der holder organisationens blad ude af topmødet.

Bladet Folk i Bevægelse dækker EU-stoffet intenst blandt andet ved at være til stede med det øvrige pressekorps ved EU-topmøderne. Det har hidtil aldrig været et problem at blive akkrediteret, men for første gang nogensinde har bladet fået afslag på sin ansøgning.

Ib Roslund, der er redaktør for Folk i Bevægelse og DJ-medlem, er dybt forundret over afslaget og ikke mindst begrundelsen. Pressecenteret hos Det Europæiske Råd skriver, at det skyldes, at ”ifølge jeres website er organisationen en ”tværpolitisk organisation” og derfor ikke et medie”.

»Vi udkommer 6 gange om året i et oplag på 5.000 med nyheds- og baggrundsartikler og debatstof. Mens jeg har været redaktør – siden 2003 – har det været ambitionen at udvikle bladet fra internt medlemsblad til alment blad for EU-interesserede. Så jeg vil med god samvittighed sige, at det er et journalistisk nyhedsmedie,« siger Ib Roslund.

DJ anerkender ikke forklaring

Det synspunkt står han ikke alene med. Dansk Journalistforbund er gået ind i sagen, og juridisk konsulent Christian Dølpher står også uforstående over for Rådets forklaring.

»Den forklaring, Folkebevægelsen mod EU har fået om, at bladet ikke skulle være et medie, holder ikke efter dansk standard. Vi har henvendt os, og den forklaring, vi har fået, er, at de har sendt os en kopi af regulativerne og blot skrevet, at kravene ikke er opfyldt. Og det kan vi heller ikke acceptere. Det kan ikke være meningen, at man selv skal gætte sig til begrundelsen,« siger Christian Dølpher.

Seneste udvikling i sagen er, at DJ har bedt det europæiske journalistforbund EFJ om assistance. EFJ fører i disse timer en dialog med presseorganisationen API (forening for EU-journalister), der har medindflydelse på akkrediteringsbetingelserne i EU.

God dækning kræver tilstedeværelse

Afslaget til ’Folk i Bevægelse’ om akkreditering ligger helt tilbage til slutningen af oktober. Siden har Ib Roslund og DJ forsøgt at påvirke EU-rådets pressecenter til at omgøre eller i det mindste begrunde beslutningen mere udførligt.

»Det giver dårligere betingelser for at dække beslutningsprocesser, når man ikke er med. På topmødet er der jævnligt briefinger, der kan være embedsfolk, der orienterer om ting. Og man har naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål på pressemøderne. Man kan på mange måder få oplysninger, som man ikke kan få, hvis man bare dækker via nettet,« fortæller Ib Roslund.

Men det er også af principielle grunde, han har svært ved at acceptere afslaget.

»Forklaringen virker ikke logisk. Hvad er der galt i, at man er tværpolitisk? Hvis der skal være et topmøde, hvor en landbrugsreform skal på plads, vil man så også nægte en fødevareorganisations blad adgang, fordi det udgives af en tværpolitisk organisation?«

Åbent brev til statsministeren

Tror du, I bliver nægtet adgang, fordi I er EU-modstandere?

»Hvis der er embedsfolk i Rådet, der har valgt at nægte os adgang, fordi vi udgives af en EU-kritisk organisation, så vil jeg kalde det et dumdristigt skridt. Og jeg har svært ved at se, at nogen skulle være så dumdristige. For de risikerer, at det hele rammer dem i hovedet igen,« siger Ib Roslund.

Kan der være den lavpraktiske forklaring, at de bare ikke har plads?

»Ja. Men så må de jo komme med den forklaring. Det har de bare ikke gjort.«

I bestræbelserne for at opnå adgang til topmødet har Folkebevægelsen mod EU’s EU-parlamentsmedlem Søren Søndergaard skrevet et åbent brev til statsminister og minister for pressen Helle Thorning-Schmidt, hvor han påpeger, at pressecenterets opførsel ikke er værdigt for en organisation, der hævder at ville forsvare pressefriheden. Søndergaard opfordrer Thorning til at rette henvendelse til pressecenteret om sagen.

Topmødet i Bruxelles starter torsdag kl. 15.

3 Kommentarer

Erik Høgh-Sørensen
18. DECEMBER 2013
Hvis de øvrige danske medier
Hvis de øvrige danske medier på solidarisk vis truede med ikke at rapportere fra Thornings midnatsbriefing, ville Roslund og co. nok hurtigt få adgang. Men det gør de øvrige danske medier ikke (Og hvorfor egentlig ikke? Hænger det mon sammen med lederskribenternes EU-holdninger?)
Leif Hansen
18. DECEMBER 2013
Den sædvanlige eksplosive
Den sædvanlige eksplosive blanding af storsnudet arrogance og mindreværdskomplekser, der præger EU-systemets reaktion på alt, der smager det mindste af kritik.
Erik Høgh-Sørensen
18. DECEMBER 2013
Ak-kreditering: Finanskrisen
Ak-kreditering: Finanskrisen medførte et markant fald i antallet af faste akkrediterede journalister i EU-Kommissionen, så mon ikke de blødbugede bureaukrater på den anden side af gaden, i Rådet, kunne finde plads, hvis de virkelig ville? EU's motto er "forenet i mangfoldighed", men burde være "forstenet i enfoldighed"