Folkebevægelsen mod EU kom ikke med på topmøde

Udenrigsministeriet er gået ind i sagen, hvor Folkebevægelsen mod EU har fået afslag på akkreditering til det EU-topmøde, der starter i dag. Nu har de fået en forklaring: Reglerne bliver strammet, så blandt andet organisationsblade får sværere ved at få adgang, lyder det

Der skulle gå tæt på to måneder, før Det Europæiske Råds pressetjeneste gav Folkebevægelsen mod EU en detaljeret forklaring på, hvorfor organisationens blad Folk i Bevægelse ikke kunne blive akkrediteret til EU-topmødet, der begyndte i dag torsdag eftermiddag i Bruxelles. Bladet har ellers dækket utallige topmøder og har aldrig haft problemer med at få adgang.

Efter at Udenrigsministeriet onsdag eftermiddag rettede henvendelse til pressetjenesten, blev der torsdag formiddag sat et møde op, hvor Folkebevægelsen mod EU's medlem af Europa-Parlamentet Søren Søndergaard deltog. Han fortæller Journalisten, at det på mødet blev oplyst, at der er tale om en ændring af reglerne for akkreditering.

»Baggrunden er, at der var to kriterier: En permanent akkreditering kræver, at man er en avis, der primært lever af at sælge sig selv, er redaktionel uafhængig og ikke ejet af en organisation. Ved en midlertidig akkreditering tager man primært udgangspunkt i en sikkerhedsvurdering. Men nu er de gået i gang med at sammenkøre de kriterier. Så dem, der før har fået midlertidige akkrediteringer, får nu afslag,« fortæller Søren Søndergaard.

Undtagelse gælder kun redaktøren

I det konkrete tilfælde ville presseofficeren dog godt give Folk i Bevægelse tilladelse til at sende redaktøren Ib Roslund til Bruxelles og deltage i topmødet. Folk i Bevægelse havde imidlertid på forhånd planlagt, at en af Søren Søndergaards sekretariatsmedarbejdere skulle dække mødet for bladet, og enden bliver derfor, at man ikke kommer til at være til stede ved mødet.

»Problemet var, at vores mand er ansat som parlamentarisk assistent. Jeg forklarer så, at vi vælger de medarbejdere, der ved noget om emnet, til at skrive om mødet. Dette topmøde handler om bankunioen og militæret, og vi vælger så de to medarbejdere, der ved mest om spørgsmålene,« siger Søndergaard.

I første omgang er han stærk kritisk og kalder det »et kæmpe problem«, at pressetjenesten ændrer reglerne uden at informere om det. Men han bemærker også, at et kriterium om, at mediet ikke må være udgivet af en organisation, kan få konsekvenser for en lang række medier, der kan have interesse i at dække EU-topmøder.

»Hvad betyder det for Ingeniøren eller for Landbrugsavisen? Og vil Universitetsavisen ikke kunne dække et topmøde, der handler om Erasmus-programmerne?« siger Søndergaard.

Udenrigsministeriet er gået ind i sagen

Afslaget til Folk i Bevægelse om at blive akkrediteret til topmødet kom første gang i slutningen at oktober med henvisning til, at bladet udgives af en tværpolitisk organisation og således ikke er et medie. Siden har redaktør Ib Roslund løbende forsøgt at få forklaret afslaget. I november måned gik DJ ind i sagen, og inden for de sidste dage har både det europæiske journalistforbund EFJ og det danske udenrigsministerium lagt pres på rådets pressetjeneste.

Ifølge kontorchef Jesper Ferslev Andersen blev Udenrigsministeriet allerede 31. oktober udspurgt af Rådssrekretariatet om bladet Folk i Bevægelse. Her bekræftede Udenrigsministeriet, at bladet er et medie, der virker under den danske medieansvarslov. Onsdag eftermiddag valgte ministeriet så i samråd med Statsministeriet at rette henvendelse til Rådssekretariatet, og det førte til torsdagens møde med Søren Søndergaard og pressetjenesten, oplyser Jesper Ferslev Andersen.

Ifølge Søren Søndergaard er de nye akkrediteringsregler ikke endeligt fastlagt, og der blev ved mødet lagt op til, at parterne skal holdet et nyt møde inden for et par måneder. Søndergaard forudser, at de ikke-varslede regelændringer kan afstedkomme en del protester fra forskellige sider.

Journalisten har forsøgt at få en kommentar fra pressetjenesten i Det Europæiske Råd, men det har ikke været mulig at træffe den relevante presseofficer.

 

0 Kommentarer