Føler sig snigløbet af DJ

Blot få måneder efter balladen mellem pressefotograferne og POLFOTO er den gal igen. Flere fotografer raser over DJs håndtering af ny aftale med Aller Press.GRØFTEGRAVNING. »Skal vi undgå katastrofen, må der trækkes i nødbremsen nu.«Sådan skriver 38 pressefotografer i en protestskrivelse mod den nye aftale for freelancefotografer indgået mellem Aller Press og Dansk Journalistforbund (DJ).

Blot få måneder efter balladen mellem pressefotograferne og POLFOTO er den gal igen. Flere fotografer raser over DJs håndtering af ny aftale med Aller Press.

GRØFTEGRAVNING. »Skal vi undgå katastrofen, må der trækkes i nødbremsen nu.«

Sådan skriver 38 pressefotografer i en protestskrivelse mod den nye aftale for freelancefotografer indgået mellem Aller Press og Dansk Journalistforbund (DJ).

Aftalen blev godkendt med et flertal på kun 37 ja-stemmer mod 32 nej-stemmer ved en urafstemning i slutningen af sidste måned.

Den katastrofe, som de utilfredse pressefoto-grafer ser lure i fremtiden, er, at aftalen med Aller Press betyder en vis afgivelse af retten til videreudnyttelse af fotografernes billeder. Aller kan således kvit og frit anvende et billede i Aller Press' 18 blade i 15 dage efter den første offentliggørelse, og derudover én gang i hvert af de af bladhusets blade, der ikke anvendte billedet inden for 15-dages-fristen.

Derudover er PFerne utilfredse med, at den nye aftale kommer til at betyde lavere priser. Således er prisen for eksempelvis en helside faldet fra 2.500 til 2.000 kroner.

Claus Haagensen, der er fotograf i freelance-bureauet Chili Foto, er en af de 38 medunderskrivere på protestskrivelsen, og han raser over DJs behandling af fotograferne i forbindelse med Aller-aftalen:

»Det er rystende, at den største modstand, vi skal møde i kampen for ordentlige arbejds- og lønvilkår, ikke kommer fra arbejdsgiverne, men fra vores eget forbund,« siger Claus Haagensen.

»Der er virkelig mange fotografer, der i dag går og spørger sig selv, hvad pokker vi skal bruge DJ til. Det her handler ikke om, at vi ikke er interesseret i at indgå aftaler, men en forhandling handler jo om, at begge parter skal give sig, og det er umuligt at se, hvor Aller har givet sig i disse forhandlinger. Så DJ er simpelthen for dårlige ved forhandlingsbordet, siger han«

Formand for PF'erne og medlem af DJs hovedbestyrelse Lars Lindskov har svært ved at se fornuften i protesterne over den nye aftale.

»Vi er en branche, der er under voldsomt pres. Det betyder, at folk lader sig presse i pris og vilkår, og for at få lavet et sikkerhedsnet under det synes jeg, at det var godt at få lavet en aftale på området,« siger Lars Lindskov.

De fotografer, der protesterer over den nye aftale, har derimod svært ved at få øje på sikkerhedsnettet.

»Hos POLFOTO må man sidde og tænke 'hvad fanden tænker de på i DJ?' Man har lavet en aftale med Aller, der er dårligere end den, man forkastede med POLFOTO. Det stiller da POLFOTO og alle andre i en forrygende forhandlingsposition i fremtiden,« siger Claus Haagensen.

»Jeg mener ikke, det er en dårligere aftale end POLFOTO-aftalen. Med aftalen med Aller Press får vi begrænset videreudnyttelsen, hvor der med POLFOTO-aftalen var fri videreudnyttelse på nyhedstjenesten og arkivtjenesten,« svarer Lars Lindskov.

Ud over at kritisere selve aftalen mellem DJ og Aller Press beskylder de 38 PFere, der har skrevet under på protestskrivelsen, DJ for at manipulere med ordlyden af forbundets egne love.

I Dansk Journalistforbunds love står der, at freelance-overenskomster for ikke-fastansatte 'skal godkendes af hovedbestyrelsen, der dog forinden godkendelse kan udsende disse til en vejledende afstemning blandt de berørte medlemmer'.

De utilfredse PFere mener, at dette skal tolkes således, at alle freelancefotografer skulle have haft mulighed for at stemme, da de er potentielle leverandører til Aller. En anke, som Lars Lindskov har svært ved at forstå.

»Hvis man skal tage deres fortolkning af lovene for gode varer, vil det jo også betyde, at en fotograf på Horsens Folkeblad skal have mulighed for at stemme om overenskomsten på Jyllands-Posten, da han jo potentielt kan få job der i fremtiden,« siger han.

0 Kommentarer