search

Fokus på journalistikkens ansvar

2012 er skudt i gang med et massivt budskab om, at alle skal være med til tage ansvar både for sig selv og for udviklingen i Danmark generelt.

2012 er skudt i gang med et massivt budskab om, at alle skal være med til tage ansvar både for sig selv og for udviklingen i Danmark generelt. Det gælder også medierne, som skal tage selvreguleringen alvorlig, hvilket er en helt naturlig del af at have en mangfoldighed af frie og uafhængige medier.

Debatten om kildebeskyttelse og de mange historier, hvor medierne går tæt på især politikerne, har raset de seneste måneder. Bølgerne er gået så højt, at der er kommet krav om eftersyn af medieansvarsloven, og der er blevet rejst spørgsmål om Pressenævnets reelle styrke, når det gælder selvreguleringen.

Berettiget eller ej kan man ikke tage de negative oplevelser med pressen fra politikere og andre kilder. Man kan heller ikke fjerne oplevelsen af, at også politikerne er leveringsdygtige i historier, der går tæt på de andre politikere, og dermed bidrager til det mediebillede de kritiserer.

Når vi i medieverden tager selvreguleringen alvorlig, skal vi også tage disse diskussioner alvorlige og være parate med ideer og løsninger, som kan underbygge et dansk medielandskab med frie og uafhængige redaktioner. Medierne har nemlig selv ansvaret for at sikre den regulering, der er afgørende for at vi har en fri presse.

Da debatten om Pressenævnets gennemslagskraft for et år siden dukkede op i medierne, traf dagbladsredaktørerne en lynhurtig beslutning, der rykkede alle kendelser fra Pressenævnet frem til side 2 i aviserne. Det var en beslutning, der var til at forstå. Nu er der så brug for handlekraft igen. En ide kunne være en yderligere professionalisering af kommunikationen fra Pressenævnet samt mere gennemslagskraft over for netmedierne.

At forsøge sig med nye ombudsmænd og andre statslige institutioner giver ingen mening, så derfor gælder det om at underbygge og styrke det nævn, vi har. I stedet skal vi gå andre veje for at styrke pressenævnet.

Først og fremmest kan man gøre Pressenævnet mere nærværende ved at udstyre det med en stærkere kommunikation til at levere journalistiske versioner af Pressenævnets kendelser til medierne.

Dernæst kunne den øgede kommunikation bidrage med stærkere budskaber om nævnets arbejde, så det bliver mere synligt og naturligt at benytte klageadgangen for de der måtte have været en tur igennem mediemøllen.

Det er under alle omstændigheder nødvendigt at eliminere den opfattelse, at det skulle være besværligt og ligegyldigt at benytte sig af Pressenævnet, når man oplever at være blevet krænket.

Når det gælder medieansvarsloven er der især ét område, der trænger til et eftersyn, nemlig online mediernes tilmelding til Pressenævnet og ikke mindst forholdet til de sociale medier. Igen er det vigtigt, at vi fra medieverden tager et hurtigt ansvar og kommer med et seriøst bud på, hvordan vi kommer videre her. Et helt konkret forslag er, at de journalistiske netmedier automatisk er tilmeldt Pressenævnet, så de kan indgå i klagebehandling. Det er de ikke i dag, og det er ude af trit med tiden.

Endelig ser jeg frem til et år, hvor mediernes mangfoldighed bliver styrket gennem en ny mediestøtteordning, som bygger på to helt grundlæggende hjørnestene, nemlig støtte til egenproduceret indhold samt til innovation, så medierne bliver bedre til hurtigt at udvikle sig og tilpasse sig en medieverden i løbende forandring.

I DJ vil vi gennem 2012 jævnligt tage pulsen på den journalistiske kvalitet. Det være sig ved gå-hjem-møder, ved Folkemødet på Bornholm, på Fagfestival til november. Og så skal vi ikke glemme, at vi allerede i denne uge fejrer den gode journalistik, når Cavling-prisen for 2011 uddeles i Journalisternes Hus.

Ved at tage ansvar kan vi nå langt i 2012 til gavn for et mangfoldigt medielandskab med høj kvalitet og værdi for den demokratiske udvikling.

Godt nytår!

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen