Fokus på stress og frygt

 

 

UNDERSØGELSE. Et nyligt psykologi-speciale indikerer, at mange ansatte i tv-branchen er stressede og usikre på fremtiden. Undersøgelsen er lavet af socialrådgiver Hanne Rude – der altså nu også er psykolog – i samarbejde med Dansk Journalistforbund (DJ).

Ud af 930 adspurgte har 267 svaret på et spørgeskema, der skulle afdække det psykiske arbejdsmiljø for DJ-medlemmer i DR, på TV 2 og i TV-GRUPPEN, der er en specialgruppe under DJ.

Det giver en svarprocent på 29, og det tal er for lavt til, at man kan tolke noget ud fra svarene, siger seniorforsker i arbejdsmiljøovervågning Hermann Burr fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI):

»Når svarprocenten er så lav, så giver det ikke mening at bruge undersøgelsen. Undersøgelsen giver ikke noget brugbart billede af arbejdsmiljøet på de undersøgte arbejdspladser.«

Hovedårsagen til, at AMI vil have svarprocenter på minimum 60, er, at det især er de velfungerende medarbejdere, som svarer på spørgeskemaundersøgelser. Dem, der har det sværest, er mindre tilbøjelige til at svare, forklarer Hermann Burr.

Alligevel mener Hanne Rude, at undersøgelsen bør vække bekymring hos arbejdsgiverne:

»Undersøgelsen indikerer, at det står rigtig slemt til blandt tv-folk. Hvis jeg var arbejdsgiver, ville det for eksempel vække min bekymring, at hver femte har svaret, at de keder sig, og godt hver femte har svaret, at de ikke har et godt samarbejde med deres chef,« siger Hanne Rude.

Dansk Journalistforbund har støttet undersøgelsen ved at betale porto for forsendelse af 930 spørgeskemaer, rykkerbreve og mandskabs-timer til at taste svarene ind i regneark.

Ifølge direktør i DJ Linda Garlov har forbundet støttet undersøgelsen for at sætte fokus på arbejdsmiljøet i tv-branchen. DJ vil bruge undersøgelsen til at forbedre arbejdsforholdene for medlemmer ansat i tv-branchen, fortæller Linda Garlov.

»Vi vil tage den her analyse og gøre arbejdsgiverne opmærksom på, at der er nogle problemer omkring arbejdsmiljøet i branchen, vi skal have løst.«

Læs mere om undersøgelsen på: www.journalistforbundet.dk/sw3992.asp

0 Kommentarer