FOKUS PÅ SIKKERHEDS-REPRÆSENTANTERNE

»Et godt arbejdsmiljø er ikke bare det fysiske arbejdsmiljø – det er ikke nok, at alle redaktioner får hæve-sænke-borde. Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø skal opprioriteres. Og sikkerhedsrepræsentanten er en vigtig del af det faglige arbejde,« sagde hovedbestyrelsesmedlem, Lene Sarup.

»Et godt arbejdsmiljø er ikke bare det fysiske arbejdsmiljø – det er ikke nok, at alle redaktioner får hæve-sænke-borde. Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø skal opprioriteres. Og sikkerhedsrepræsentanten er en vigtig del af det faglige arbejde,« sagde hovedbestyrelsesmedlem, Lene Sarup.

Og derefter vedtog delegeretmødet en tilføjelse til handlingsprogrammet, så DJ også skal arbejde for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Og samtidig bliver det nu i handlingsprogrammet understreget, at samarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten og tillidsmanden skal styrkes, således at arbejdsmiljøet også anerkendes som en del af det faglige arbejde.

0 Kommentarer