Fokus på praktikken

Kredsen af Journaliststuderende er bekymrede over mangel på praktikpladser i år 2000, når både journaliststuderende i Århus, Odense og Roskilde skal ud i praktik på en gang. Praktik står øverst på KaJs arbejdsplan.

Kredsen af Journaliststuderende er bekymrede over mangel på praktikpladser i år 2000, når både journaliststuderende i Århus, Odense og Roskilde skal ud i praktik på en gang. Praktik står øverst på KaJs arbejdsplan.

Foråret år 2000 kan blive et forår med mere praktik-panik end nogensinde. Her skal 72 journaliststuderende fra Odense Universitet, 25 fra Roskilde Universitets Center og 110 fra Journalisthøjskolen i praktik.
Det betyder, at der skal skaffes knap 100 flere journalist-praktikstillinger end dem, der er på ‘markedet' i dag. Og det bekymrer mange i branchen – ikke mindst hovedpersonerne i problematikken: de studerende.
Derfor fik praktik også rigtig mange ord med på vejen, da Kredsen af Journaliststuderende (KaJ) holdt generalforsamling på Journalisthøjskolen den 26. september. Omkring 130 KaJ'ere brugte en halv lørdag på at diskutere deres uddannelse.
»Hvad gør vi, hvis vi ikke finder pladser nok? Skal folk så i en slags skolepraktik? Er vi villige til at gå ned i løn, hvis det kunne give flere pladser? Skal vi skære praktiktiden ned til et år,« spurgte Søren Verup, 6. semester (sem.), fra KaJs bestyrelse.
Han gav selv et par svar, og det var både et nej til skolepraktik og et nej til kun et års praktik:
»18 måneders praktik er vores varemærke i forhold til nye uddannelser, der kun har et års praktik. Vi kan signalere over for arbejdsgiverne, at vi har rutinen, og at vi dag kan lave en artikel på to timer. Vi skal ikke give køb på vores særkende.«
Og mange var enige med ham.
Christian Lehmann, 5. sem.:
»DJHs force er 1 ½ års praktik. Og vi skal passe på, at vi ikke bliver så forhippede på at skaffe flere pladser, at vi glemmer diskussionen om krav til indholdet. Praktiktiden skal forbedres blandt andet med kontrol af, om praktikanterne får den efterkritik, de har krav på.«
May-Brit Bülow, 2. sem.:
»Vi skal bevare vores lange praktik, ellers kommer de tre uddannelser til at ligne hinanden for meget.
Flere påpegede, at det netop var i det sidste halve år i praktiktiden, man fik rutinen og sikkerheden. Men der var også nogle, der talte for praktik i et år.
Simon Hansen, 6. sem.:
»Det er for længe, man er ude især på de små steder, hvor der ikke er meget respons, men hvor man blot producerer.«
Malene Petersen, 7. sem.:
»Man kan afgørende skære ned. Det sidste halve år er der ikke så stor forskel på praktikanterne og de færdiguddannede. Jeg synes, det er en overvejelse værd.«
Efter forslag fra flere blev det besluttet, at KaJ vil lave en undersøgelse af, hvor mange nye arbejdspladser, der vil overveje at tage praktikanter, og om nogle af de eksisterende praktiksteder vil tage flere.
Flere KaJ'ere mente, at man kunne lave kombinationer, hvor et år på et nyhedsmedie blev kombineret med et halvt år som informationsmedarbejder.
Jakob Dahl, 1. sem,:
»1½ år som informationsmedarbejder kunne være en løsning, vi skal også flytte os. Der er uopdyrket land, hvor vi kunne finde mange praktikplader.«
Skolepraktikken fik en total kold skulder fra alle.
Tina Krongaard Andersen, som er praktikant på B.T., blev genvalgt som formand. Som de to næstformand valgtes Hanne Dalgaard, 8. sem. og fotojournalisten Astrid Degerbøl, 2. sem. Kasserer blev Jeanette Munk Lauersen, 3. sem. Og bestyrelsen består derudover af: Jasper Stadum, 4. sem., Christian Lehmann, 5. sem., Martin Selsøe Sørensen, 4. sem., Peter Levring, 4. sem., Søren Verup, 6. sem., Kim Larsen, 4 sem., Anders Hvass Nielsen 2. sem., Ib Roslund, 8. sem., Jakob Dahl, 1. sem., Michael Kistrup 3. sem og AnneMette Svane, 2. sem.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right