FOKUS PÅ ETNISK LIGESTILLING

»Hvis vi ikke taler sammen, ender vi med at slås.« Så manende forsøgte formandskandidat Inge-Margrethe Madsen at vinde gehør for sit forslag om, at hovedbestyrelsen målrettet skal arbejde for optagelsen af ‘nye danskere’.

»Hvis vi ikke taler sammen, ender vi med at slås.«
Så manende forsøgte formandskandidat Inge-Margrethe Madsen at vinde gehør for sit forslag om, at hovedbestyrelsen målrettet skal arbejde for optagelsen af ‘nye danskere’.


»Etniske minoriteter skal være repræsenteret både foran og bagved skærmen,« sagde Inge-Margrethe Madsen. Men hovedbestyrelsen fandt den mundfuld for stor at sluge:

»Vi kan ikke tage ansvaret for at uddanne en hel gruppe mennesker, så de er kvalificerede til at komme ind i DJ,« sagde Johannes Krarup på HBs vegne.

Amerikanskfødte Anne Nielsen advarede kraftig om, at DJ arbejder for positiv særbehandling af ikke-danskere.

»Jeg gik til optagelsesprøven på DJH med den bevidsthed, at hvis jeg kunne klare den, så måtte jeg være accepteret. Og jeg var utroligt glad for at blive optaget på lige fod. Jeg ville være meget ked af at få noget foræret,« sagde Anne Nielsen.

Ferruh Yilmaz, informationsmedarbejder i Indenrigsministeriet, foreslog, at delegeretmødet skulle pålægge hovedbestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde for »etnisk ligestilling inden for faget.«

»Det er ikke holdninger, men rutiner, der er problemet. Man ansætter dem man kender, måske en freelancer, men slår ikke stillingen op,« sagde Yilmaz, der fik sit forslag vedtaget, mens Inge-Margrethe Madsen trak sit.

0 Kommentarer