Fogt får ja til at klage over Zetland

Både tidligere BT-journalist Lars Fogt og Zetland har fået ret i Pressenævnet i denne uge. Begge sider har plæderet for, at Pressenævnet skal behandle Fogts 69 klagepunkter mod Zetland, og det har nævnet nu sagt ja til

Tidligere journalist ved BT Lars Fogt har indsendt 69 klagepunkter til Pressenævnet rettet mod en artikel fra Zetland, hvori han optræder.

Nu har Pressenævnet slået fast, at de har tænkt sig at behandle klagen. Det sker i en kendelse i denne uge.

Striden handler om udgivelsen "Redaktøren for det hele", der udkom helt tilbage i slut maj. Men faktisk er det både Zetland og Lars Fogt, der har fået ret af Pressenævnet i denne uge.

Begge har plæderet kraftigt for, at Zetland er et "medie" i den forstand, at det kan indklages for Pressenævnet.

Zetland har en ansv. redaktør, har tilmeldt sig Pressenævnet og har som mål at udkomme med nye produktioner cirka hver fjerde uge, er de enslydende argumenter fra både Zetland og Fogt i sagsfremstillingen.

Men det afgørende punkt for Pressenævnet har været, om Zetland kan betragtes som "tekster, billeder og lydprogrammer, der periodisk udbredes til offentligheden", samt om det har "karakter af nyhedsformidling".

Og det mener Pressenævnet, at Zetland lever op til.

"Der er tale om periodisk udbredelse, i og med at singlerne ifølge zetland.dk udkommer cirka hver fjerde uge. I 2013 er der således indtil videre udgivet ca. 8 singler, og det fremgår af hjemmesiden, at de udkommer mindst en gang månedligt. Nævnet finder herudover også, at der sker udbredelse til offentligheden, uanset at der betales for de enkelte singler eller tegnes et abonnement, idet dette må sidestilles med salg af et månedsmagasin på nettet," lyder det i kendelsen.

Pressenævnet vurderer også, at Zetland lever op til kravet om "nyhedsformidling".

"Ud over det af zetland.dk til sagen oplyste fremgår det af zetland.dk's hjemmeside, at der er tale om et "journalistisk" foretagende, der udgiver "perspektivrige journalistiske fortællinger". Bl.a. anføres, at Zetlands journalistik tjener til formål "at berette om hændelser, begivenheder og personer fra en dansk virkelighed, for herved at bidrage til den fælles, men altid foranderlige historiefortælling i den danske offentlighed". Endvidere fremgår det, at Zetland faktatjekker alle historier pertentligt, der er grundig research, inden de udgives – og de angiver at producere "kvalitetsjournalistik"," lyder det.

Pressenævnet afviser samtidig, at det faktum, at Zetlands udgivelser har ISBN-numre, er afgørende for, om Zetland kan underlægges medieansvarsloven og Pressenævnet.

Næste skridt er nu, at Pressenævnet vil tage fat på de 69 klagepunkter, som Lars Fogt har sendt ind, og behandle klagen.

Journalisten bragte en redigeret og forkortet version af "Redaktøren for det hele" i maj, men Lars Fogt har valgt ikke at indklage Journalisten for Pressenævnet.

0 Kommentarer