Første kandidat har meldt sig. Hvem skal være næstformand i DJ?

Den nye næstformand skal findes blandt de 13 HB-medlemmer. Vi har spurgt dem alle, om de stiller op

Dansk Journalistforbund skal have ny næstformand. I skrivende stund er der én kandidat og tre, som stadig er uafklarede.

Jakob Ponsgård trak sig i sidste uge fra næstformandsposten, efter at han har været sygemeldt siden januar.

Den nye næstformand skal findes blandt hovedbestyrelsens 13 medlemmer. Journalisten har været i kontakt med alle 13 medlemmer. Ni afviser at være kandidater, to overvejer, en har ikke nået at overveje det, og en har besluttet at stille op.

Allan stiller op

Allan Boye Thulstrup, kommunikationskonsulent bosat i Herning, er den første til at melde sit kandidatur. Han vil fokusere på at få det politiske arbejde op i gear efter en periode med forsinkelser.

”Hovedbestyrelsens kræfter et gået til alle mulige andre ting. Hvis handlingsprogrammet skal være virkelighed i 2021, skal vi have fokus på det,” siger han.

Allan Boye Thulstrup har siddet i hovedbestyrelsen i syv år.

”Jeg har et bredt netværk i baglandet og på Gammel Strand. Jeg vil fra dag 1 kunne varetage opgaven uden nævneværdig oplæring og indkøring,” siger han.

Allan Boye Thulstrup synes ikke, tiden er til selvstændige bud på en ny retning for DJ. Han peger på, at næstformanden allerede er på valg igen til delegeretmødet i april 2021.

”Det er en slags vikartjans på nogle måneder. Derfor er det vigtigt at være i gang fra dag 1,” siger han.

To overvejer

Ud over Allan Boye Thulstrup er der to HB-medlemmer, som ikke er afklarede med, om de stiller op endnu: Freja Wedenborg og Maj Munk.

”Indtil nu kender jeg slet ikke proceduren for, hvordan vi finder frem til, hvem der skal være næstformand. Det går jeg ud fra, at vi skal drøfte i hovedbestyrelsen. Når det er på plads, kan jeg finde ud af, hvor jeg selv står,” siger Maj Munk.

”Der er nogle vigtige opgaver for DJ på næstformandens bord, som skal løses, og jeg synes egentlig, at jeg har kvalifikationerne til at løse dem, så det er da noget, jeg overvejer. Men jeg vil helst have mulighed for at diskutere det med resten af HB først,” siger Freja Wedenborg og henviser til, at hovedbestyrelsen skal mødes på næste onsdag.

Et tredje HB-medlem er uafklaret. Det er Henrik Friis Vilmar, DR-journalist, som ikke kan svare på, hvad han tænker om næstformandsvalget, eller om han selv er kandidat. Men han understreger, at det skyldes, at der pågår overenskomstforhandlinger mellem DR og DJ netop nu, som tager al hans tid.

”Det er jeg nødt til at fokusere på,” siger Henrik Friis Vilmar.

De resterende ni HB-medlemmer siger til Journalisten, at de ikke stiller op som næstformand.

”Vi er bagud på alt”

Journalisten har også spurgt HB-medlemmerne, hvad der er den vigtigste opgave for den nye næstformand. Her er et udpluk.

”Vi er bagud med en masse ting, som formandskabet skal tage lederskab på. Vi skal i hus med så meget som muligt før delegeretmødet,” siger Maj Munk.

”Vi har kun 10 måneder til næste delegeretmøde, og vi er bagud på alt, hvad vi har lovet medlemmerne. I mine øjne er det vigtigt med en næstformand, som kan hoppe direkte i arbejdstøjet fra dag 1. Det bør være en med erfaring med fagligt arbejde, som har det hele på rygraden og ikke kræver nogen form for oplæring,” siger fotograf Johnny Frederiksen.

”En vigtig ting er at se på overenskomstforhold, som er det afgørende element for os. Hvordan kan man for eksempel udbrede det til kommunikatører? Det bør være en næstformand, som vil rykke på det,” siger journalist Frederik M. Juel.

”Det vigtigste er at samle op på organiseringsstrategien, som vi har iværksat og afsat midler til. Vi skal gribe de freelancere og selvstændige, der ikke er organiserede – ligesom der er en klar udfordring med kommunikatørerne,” siger Thilde Høybye.

”Det vigtigste er, at vedkommende har blik for et arbejdsmarked i forandring, solid erfaring fra arbejdslivet og det politiske arbejde i DJ, så vedkommende hurtigt kan komme i gang med at virke til gavn for medlemmerne,” siger Sus Falch.

”Der er mange vigtige opgaver for den nye næstformand, især nu, hvor så mange medlemmer er på skideren på grund af corona – ikke mindst freelancere og selvstændige. Tine har siddet alene med tingene i hele foråret, og vi har brug for et fuldt formandskab til at løfte opgaverne,” siger grafiker Karen Hedegaard.

0 Kommentarer

Læs også

DJ’s næstformand trækker sig

DJ’s næstformand trækker sig

05. JUNI 2020
Jakob Ponsgård valgt som næstformand i Dansk Journalistforbund

Jakob Ponsgård valgt som næstformand i Dansk Journalistforbund

24. NOVEMBER 2019