Først kom familielægen…

…nu venter vinkebetjenten og trøstepædagogen. Alle kneb gælder i kampen mod besparelser

En række kommunikationseksperter har i Journalistens artikel ”Familielægen flytter holdninger” rost den kampagne, Praktiserende Lægers organisation har iværksat mod Danske Regioner, der stiller krav til lægerne i forhandlingerne om en ny aftale.

Det er lykkedes lægerne at sætte den gode gamle familielæge på dagsordenen – og ikke mindst fortælle historien om, at arten trues af udryddelse af Danske Regioners krav.

Kommunikationsfolk fremhæver i artiklen, at det er lykkedes for lægerne at afmontere myndighedernes budskab, der blandt andet handler om øget kontrol med lægernes ydelser.

I stedet har lægerne fået lanceret historien om, at den onde Region vil overvåge, kontrollere og effektivisere den hyggelige familielæge. Det nærmer sig statsligt overgreb – og det vil gå ud over dig og mig. Brugerne.

Det er sublim kommunikation. Hvis lærerne havde været lige så dygtige, havde de i konflikten med KL kørt kampagnen ”Bevar klasselæreren”, lyder det fra en af iagttagerne i artiklen.

Efter artiklens publicering, har lægerne igen demonstreret hvor effektivt et kampagneberedskab, de har.

Se bare kommentarfeltet på journalisten.dk, der i skrivende stund svømmer over med læger, der går i rette med Journalistens artikel.

Lægerne skal være så hjerteligt velkomne i debatten. Også selv om tonen er lidt hård:
”Der er tydelige tegn på manglende research, og det er tankevækkende, at man atter end ikke forsøger at lytte eller forstå, endsige interesserer sig for de praktiserende lægers faglige bevæggrunde for massivt at afvise lovforslaget.”

Lad mig for god ordens skyld understrege, at Journalistens interesse i sagen udelukkende handler om selve kommunikationen i konflikten.

Derfor kontaktede vi også den 15. maj Praktiserende Lægers Organisation med denne opfordring:

”Man kan tolke kampagnen således: Familielægekortet er entydig og positivt. Det etablerer et romantisk billede af noget, der var engang, men som ikke altid er der i dag. Mange mennesker oplever jo også læger som nogen, der er svære at få en tid hos – og som ofte sender en videre i systemet alligevel.”

Og:

”Helt overordnet: Der foregår i denne tid en voldsom regulering af velfærdsstaten. I den kontekst, siger nogle af mine kilder, kan det diskuteres, om det er fair, at bemidlede organisationer, som PLO, kan ændre den politiske dagsorden, fordi politikerne vælger at dukke hovedet, når vælgerne mobiliseres?

– Har I en kommentar til det?”

Svaret var desværre, at der ikke blev kommenteret på kommunikationen, så længe konflikten pågår. Så vi har altså prøvet at høre alle parter. For god ordens skyld: Heller ikke Danske Regioner ønsker at kommentere på kampagnen eller kommunikationen i konflikten.

Tilbage til kampagnen:

En kvindelig læge er afbilledet på Facebook, mens hun undersøger et barn. Moderen overvåger forløbet. Det er familielægen in action.

Mange forstandige mennesker i vennekredsen har liket kampagnen – der jo også har et budskab, det unægtelig er svært at være uenig i ud:

Selvfølgelig lyder det rart og trygt med en familielæge. Gud forbyde, at den skal nedlægges – også selv om vi måske ikke har en …

Min påstand er, at forudsætningen for at like kampagnen, er, at man ikke har sat sig ind i dens substans, men blot accepterer den postulerede præmis.

Eller med andre ord: Man kan godt holde med lægerne i konflikten med Danske Regioner. Men det kan ikke være begrebet familielæge, der er det bærende argument for at gøre det. Synes jeg.

Som kommunikationseksperterne påpeger i Journalistens artikel, så har lægernes kommunikationsindsats betydning for hvilke tegnebøger, der skal holde for, når samfundsøkonomien er sat på skrump.

Lægerne kæmper for at bevare deres rettigheder, hvilket jo i sig selv er både menneskeligt og ganske forståeligt.

Men hvis kommunikationen er så effektiv, at den skræmmer politikerne væk, fordi de frygter dommen fra vælgerne, der har taget kampagnen til sig, så rammer sparekniven andre steder.

Og når aben er skubbet rundt længe nok, så standser den sandsynligvis hos dem, der ikke har samme kommunikative beredskab og samfundsstatus.

Kan vi se frem til disse fremstød:

”Red vinkebetjenten”, når politiet er truet af effektiviseringer?

Facebookbillede: En cyklende betjent, der vinker til en skolepatrulje.

Eller:

”Husk din trøstepædagog”, når daginstitutionerne står for skud?

Facebookbillede: En pædagog, der læser højt fra ”Emil på Lønneberg” med højst to børn på skødet.

Det skal blive spændende at se, hvor grønthøsteren bliver sendt hen. Den ender sikkert hos nogen, der ikke er lige så dygtige som lægerne til at sætte en dagsorden og til at skrive læserbreve.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right