Fødselsdagsbrev

 PENSIONISTER. Når et medlem af Dansk Journalistforbund fylder 67 år, vil forbundet sende et brev om, at hvis vedkommende stadig er i arbejde, skal han/hun fortsat betale kontingent.Det er en følge af delegeretmødets beslutning om, at folk over 67, der er i arbejde, skal betale fuldt kontingent. Hidtil har alle medlemmer automatisk fået pensionistrabat fra det fyldte 67. år.»Vi sender brevet ud, men vi går jo ikke ud og beder om dokumentation. Vi stoler på medlemmerne,« siger Linda Garlov, administrationschef i Journalistforbundet.

 

PENSIONISTER. Når et medlem af Dansk Journalistforbund fylder 67 år, vil forbundet sende et brev om, at hvis vedkommende stadig er i arbejde, skal han/hun fortsat betale kontingent.

Det er en følge af delegeretmødets beslutning om, at folk over 67, der er i arbejde, skal betale fuldt kontingent. Hidtil har alle medlemmer automatisk fået pensionistrabat fra det fyldte 67. år.

»Vi sender brevet ud, men vi går jo ikke ud og beder om dokumentation. Vi stoler på medlemmerne,« siger Linda Garlov, administrationschef i Journalistforbundet.

Ud over et brev til de 67-årige vil tillidsrepræsentanterne blive bedt om at være opmærksomme på, at kolleger på 67 år og opefter skal betale fuldt kontingent, hvis de er i arbejde.

0 Kommentarer