Flere undtagelser fra åbenhed

En række havne og lufthavne skal føjes til listen over undtagelser fra den nye offentlighedslov, mener regeringen. Mediejurist kan ikke se nogen saglige argumenter.

Det var et stærkt argument for den nye offentlighedslov, at der skulle være åbenhed om offentligt ejede selskaber.

Men i december kunne Jyllands-Posten fortælle, at regeringen fremsatte forslag om at undtage 87 af de 144 offentligt ejede selskaber fra aktindsigt.

Nu har Transportministeriet fremsat forslag om at pille flere offentligt ejede selskaber af listen. Det drejer sig blandt andet om Frederikshavn Havn, Grenaa Havn, Fredericia Havn, Nyborg Havn og lufthavnene i Billund og Aarhus. Det vækker kritik:

»Meningen med loven var, at offentligt ejede selskaber skulle ind under offentlighedsloven. Men det har en række ministerier valgt at sætte sig ud over, og her er så endnu en undtagelse i den lange række af selskaber,« siger afdelingschef og mediejurist Oluf Jørgensen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

»Undtagelsen går på, at selskaberne altovervejende er i konkurrence med selskaber, som ikke er omfattede af offentlighedsloven. Men det giver ikke mening. De nævner blandt andet konkurrence fra havne i andre lande, men hvis vi tager den største havn i Kattegat-området – Göteborg – så er det et kommunalt ejet selskab, som længe har været omfattet af de svenske offentlighedsregler.«

Kan du se saglige argumenter for de her undtagelser?
»Nej, det kan jeg ikke. Vi har jo allerede undtagelser i offentlighedsloven for eksempelvis forretningshemmeligheder. Men her er tale om generelle undtagelser.«
Også Dansk Journalistforbund tager skarpt afstand fra de nye undtagelser.

”Det er helt forkert og i strid med lovens intention, at der laves alle disse undtagelser for virksomheder,” skriver Dansk Journalistforbunds formand, Mogens Blicher Bjerregård, i en mail.

”På Transportministeriets område gælder det i vid udstrækning samfundets infrastruktur, og der bør man altså som offentlighed kunne følge med i, hvilke beslutninger der tages,” tilføjer han.

Journalisten har ikke kunnet få en kommentar fra transportminister Magnus Heunicke (S). 

0 Kommentarer