FLERE SKAL SIGE JA

1023 ud af journalisternes A-kasses 6732 medlemmer havde medio august fravalgt at betale kontingent til efterlønsordningen. Alene i aldersgruppen de 30-34-årige siger hver fjerde nej tak.

1023 ud af journalisternes A-kasses 6732 medlemmer havde medio august fravalgt at betale kontingent til efterlønsordningen. Alene i aldersgruppen de 30-34-årige siger hver fjerde nej tak.

De mange nedadvendte tommelfingre vækker bekymring hos flere medlemmer af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse. De mener derfor, at DJ skal undersøge mulighederne for, at bidraget til efterlønnen tages ud af det beløb, medlemmerne i dag betaler til pension.

HB-medlem Uffe Gardel, Berlingske Tidende, talte på seneste HB-møde varmt for ideen: »Det antal medlemmer, der har fravalgt ordningen, er bekymrende højt. Jeg mener, vi skal støtte tanken.«

Andre HB-medlemmer, blandt andre formand Mogens Blicher Bjerregård og næstformand Christian Kierkegaard, er imod. Skeptikerne frygter, at flere medlemmer vil sidde tilbage med udhulede pensioner, hvis en del af pensionsopsparingen går til at sikre muligheden for at gå på efterløn.

Hovedbestyrelsen besluttede, at DJs Jobudvalg skal lave konkrete beregninger på konsekvenserne af at lade pensionsbidraget finansiere efterlønsbidraget. De tal forventes klar til december.

I 1999 udgør det månedlige kontingent til efterlønnen 184 kr., men beløbet stiger fra januar til 322 kr.

Sidste chance for tilmelding for de 1.023, der har meldt fra, er 30. september.

0 Kommentarer