Flere penge til formandskabet

Skulle Journalistforbundets formand eller næstformand ikke blive genvalgt eller vælge at forlade deres poster vil de få deres sædvanlige månedsløn i seks måneder frem. Det blev besluttet i 1988. Nu har Journalistforbundets hovedbestyrelse forbedret reglerne. Det nye er, at vælger formand eller næstformand at forsøge sig som freelancere, når de går af, vil deres indtægt blive modregnet i fratrædelsesgodtgørelsen fra Journalistforbundet.

Skulle Journalistforbundets formand eller næstformand ikke blive genvalgt eller vælge at forlade deres poster vil de få deres sædvanlige månedsløn i seks måneder frem.

 

Det blev besluttet i 1988. Nu har Journalistforbundets hovedbestyrelse forbedret reglerne. Det nye er, at vælger formand eller næstformand at forsøge sig som freelancere, når de går af, vil deres indtægt blive modregnet i fratrædelsesgodtgørelsen fra Journalistforbundet.

Det samme gælder, hvis de inden for de seks måneder får et job til en ringere løn end den nuværende månedsløn på 55.800 kroner. Hvis de når op på den indtægt eller mere, får de ikke længere penge fra DJ.

Forudsætningen for fratrædelsesgodtgørelsen er, at den afgående formand eller næstformand skal arbejde i Journalistforbundet for pengene, sådan som eksempelvis den tidligere formand, Christian Kierkegaard, gjorde.

Da debatten om fratrædelsesløn til formænd og næstformænd i februar rullede fra BUPL over til Journalistforbundet, fandt hovedbestyrelsen de gamle regler frem og valgte at behandle dem igen. Nogle mente, at det var nødvendigt at tage høje for, at formand og næstformand kunne forsøge sig som freelancere, den dag de ikke længere sidder på deres poster.

Peter Thornvig, formand for Fotograferne og medlem af hovedbestyrelsen, argumenterede dog på hovedbestyrelsesmødet den 2.-3. marts for, at der skal være råd til at behandle sine formænd og næstformænd godt.

»Vi skal passe på ikke at blive så nidkære, at der ikke er nogen, der gider tage to-tre-fire år ud og bruge på fagligt arbejde,« sagde han.

 Morten Uhrenholdt fra Danmarks Radio bakkede ham op.

»Lidt pauvert,« sagde han om de nuværende regler.

 Både Mogens Blicher Bjerregård og Fred Jacobsen forlod lokalet, da deres fratrædelses-godtgørelse blev diskuteret. De tilbageblevne stemte alle for.

0 Kommentarer